Anda di halaman 1dari 1

Aku berlindung kepada allah dari godaan syaitn yang terkutuk

Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang

Dia(ibrahim)berkata,’’apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?

Mereka menjawab,sesungguh kami diutus kepada kaum yang berdosa(kaum lut)

Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah (yang keras)

Yang ditandai dari tuhanmu untuk(membinasakan)orang-orang yang melampui batas

Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada didalamnya(negeri kaum lut)itu.

Maka kami tidak mendapati didalamnya(negeri itu),kecuali sebuah rumah dari orang-orang
muslim(lut).

Dan kami tinggalkan padanya (negeri itu)suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang
pedih.

Dan pada musa(terdapat tanda-tanda kekuasaan allah)ketika kami mengutusnya kepada firaun
dengan membawa mukjizat yang nyata.

Tetapi dia(firaun)bersama bala tentaranya berpaling dan berkata,’’dia adalah seorang pesihir atau
orang gila

Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya,lalu kami lemparkanss mereka kedalam laut,dalam
keadaan tercela.

Dan(juga) pada (kisah kaum) ‘ad,ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.

Maha benar allah dengan segala firmannya.