Anda di halaman 1dari 3

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019

TARIKH 10 MEI 2019 (JUMAAT)

MASA 10.30-11.30

KELAS 4 PERKASA

BILANGAN MURID / 35 Orang

BIDANG/ TAJUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


BAHASA ARAB
(10.30-11.30 PAGI)
STANDARD -
KANDUNGAN
STANDARD .-
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan
PEMBELAJARAN dapat:
i. Menjawab peperiksaan dengan lancar.

AKTIVITI 1. Guru mengedarkan kertas soalan dan menerangkan arahan


PEMBELAJARAN soalan.
DAN PENGAJARAN
2.Murid menjawab soalan peperiksaan

3. Guru memastikan dan mengawas peperiksaan dengan baik


dan lancar.

4. Murid melengkapkan jawapan soalan peperiksaan dan


menyemak jawapan.

5. Guru mengutip kertas peperikasaan

REFLEKSI
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019

TARIKH 10 MEI 2019 (JUMAAT)

MASA 7.40-8.40

KELAS 5 Gagah

BILANGAN MURID / 28 Orang

BIDANG/ TAJUK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


PENDIDIKAN ISLAM
(8.00-10.00 PAGI)

STANDARD -
KANDUNGAN
STANDARD .-
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan
PEMBELAJARAN dapat:
i. Menjawab peperiksaan dengan lancar.

AKTIVITI 1. Guru mengedarkan kertas soalan dan menerangkan arahan


PEMBELAJARAN soalan
DAN PENGAJARAN
2.Murid menjawab soalan peperiksaan

3. Guru memastikan dan mengawas peperiksaan dengan baik


dan lancar.

4. Murid melengkapkan jawapan soalan peperiksaan

5. Murid menyemak jawapan dengan pengawasan guru.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai