Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PENGAWAS

UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)


SMK NU 01 KENDAL TAHUN PELAJARAN 2018 /2019

RUANG
NO HARI/ TANGGAL SESI WAKTU KELAS MATA PELAJARAN KET
1 2 3 4
1 07. 30 WIB - 09. 30 WIB XII TKR 1, XII TKR 2, XII RPL 1 2 3 4 5 6 7 8
Senin, 25 Maret
1 2 10. 30 WIB - 12. 30 WIB XII RPL, XII JB, XII TB, XII AK Bahasa Indonesia 8 1 2 3 4 5 6 7
2019
3 14. 00 WIB - 16. 00 WIB XII AP 1, XII AP 2, XII PE 7 8 1 2 3 4 5 6

1 07. 30 WIB - 09. 30 WIB XII TKR 1, XII TKR 2, XII RPL 6 7 8 1 2 3 4 5
Selasa, 26 Maret
2 2 10. 30 WIB - 12. 30 WIB XII RPL, XII JB, XII TB, XII AK Matematika 5 6 7 8 1 2 3 4
2019
3 14. 00 WIB - 16. 00 WIB XII AP 1, XII AP 2, XII PE 4 5 6 7 8 1 2 3

1 07. 30 WIB - 09. 30 WIB XII TKR 1, XII TKR 2, XII RPL 3 4 5 6 7 8 1 2
Rabu, 27 Maret
3 2 10. 30 WIB - 12. 30 WIB XII RPL, XII JB, XII TB, XII AK Bahasa Inggris 2 3 4 5 6 7 8 1
2019
3 14. 00 WIB - 16. 00 WIB XII AP 1, XII AP 2, XII PE 1 2 3 4 5 6 7 8

1 07. 30 WIB - 09. 30 WIB XII TKR 1, XII TKR 2, XII RPL 8 1 2 3 4 5 6 7
Kamis, 28 Maret
4 2 10. 30 WIB - 12. 30 WIB XII RPL, XII JB, XII TB, XII AK Teori Kejuruan 7 8 1 2 3 4 5 6
2019
3 14. 00 WIB - 16. 00 WIB XII AP 1, XII AP 2, XII PE 6 7 8 1 2 3 4 5

Kode Pengawas:
1. Sri Ningsih, S.E. 3. Intan Budi Arifani, S.Pd. 5. Miasrini, S.Pd. 7. Siti Muslikhatun, S.Si.
2. Ginanjar Priyo Adhi, S.Pd. 4. Amalul Arifin, S.Pd. 6. Ahmad Rofi', S.Pd. 8. Rinto Murdomo, ANT III

Kendal, 20 Maret 2019


Kepala Sekolah,
Mokh Izudin, M.Pd.

Anda mungkin juga menyukai