Anda di halaman 1dari 4

PERATURAN PENGGUNAAN MAKTABAH

Disiplin

1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki maktabah.


2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.
3. Pelajar tidak dibenarkan makan atau tidur di dalam maktabah.
4. Pelajar hendaklah berpakaian bersih dan tidak berbau.
5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak,
pintu dan kaunter.
6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan.
7. Pelajar tidak dibenarkan membawa air berperisa ke dalam maktabah.
8. Pelajar tidak dibenarkan menconteng dan merosakkan barang-barang milik maktabah.
PERATURAN PINJAMAN DAN PEMULANGAN
keahlian

1. Semua pelajar dan kakitangan maahad layak menjadi ahli maktabah.


2. Semua pengguna yang ingin menjadi ahli perlulah memiliki kad maktabah dan mendaftar di maktabah.
3. Kehilangan atau kerosakan kad hendaklah diberitahu segera. Kad yang baru perlu didaftar semula.
4. Pelajar hanya dibenarkan meminjam 3 buah buku sahaja. Meminjam kad pengguna lain adalah satu
kesalahan besar dan tindakan disiplin akan diambil .
Peraturan pinjaman

1. Kad maktabah tidak boleh dipindah hak milik.


2. Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam. Jika hilang, pelajar wajib membayar balik
mengikut harga asal buku tersebut.
3. Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam keadaan senyap.
4. Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari tarikh pulang. Jika lewat, tindakan akan diambil.
5. Pelajar tidak dibenarkan sama sekali untuk menconteng atau merosakkan buku yang dipinjam.
6. Pelajar dilarang sama sekali untuk meminjamkan buku yang dipinjam kepada pelajar lain.
7. Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar akan ditahan.
8. Pelajar akan didenda sebanyak RM 0.50 sehari ( tidak termasuk hari giliran pelajar lelaki dan hari cuti)
jika lewat memulangkan bahan yang dipinjam.
9. Kad pelajar akan ditahan sehinggalah denda diselesaikan.
PERATURAN PENGGUNAAN MAKTABAH
Disiplin

1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki maktabah.


2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.
3. Pelajar tidak dibenarkan makan atau tidur di dalam maktabah.
4. Pelajar hendaklah berpakaian bersih dan tidak berbau.
5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak,
pintu dan kaunter.
6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan.
7. Pelajar tidak dibenarkan membawa air berperisa ke dalam maktabah.
8. Pelajar tidak dibenarkan menconteng dan merosakkan barang-barang milik maktabah.