Anda di halaman 1dari 8

SMK PUTRAJAYA PRESINT 9(2)

JALAN P9A , PRESINT 9,


62250 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

PELAN MENGAJAR – TEORI


( THEORY LESSON PLAN )

KOD DAN NAMA


PROGRAM / PROGRAM HT-014-2:2011 PASTRY PRODUCTION
CODE AND NAME

TAHAP / LEVEL L2

NO DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
HT-014-2:2011- C02 BATTER AND DOUGH PREPARATION
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE

NO DAN PERNYATAAN
1. IDENTIFY BATTER AND DOUGH PREPARATION
AKTIVITI KERJA/ REQUIREMENTS
WORK ACTIVITIES NO 2. PREPARE BATTER AND DOUGH MISE EN PLACE
3. CARRY OUT BATTER AND DOUGH PREPARATION
AND STATEMENT 4. CARRY OUT BATTER AND DOUGH END PRODUCT STORAGE
5. CHECK BATTER AND DOUGH QUALITY AND QUANTITY
6. PRODUCE BATTER AND DOUGH PREPARATION ACTIVITIES
REPORT

NO. KOD / CODE NO.: Muka Surat / Page : 1


HT-014-2:2011-C02/P(1/7)PM
Drp / Of 8
TEMPOH / NO. KOD / CODE NO.:
TEMPAT / PLACE : Muka Surat / Page :
DURATION: HT-014 2:2011/C02/P/(1/7) PM
KELAS Drp / Of : 2 drp / of 8
198 MINIT

TAJUK/ TITLE : PENGENALAN PENYEDIAAN BATER DAN DOH

TUJUAN PENGAJARAN/ INSTRUCTIONAL AIMS :

Pelatih-pelatih mesti boleh / trainees should be able to:-

1. Nyatakan garis panduan keselamatan, amalan kesihatan dan kebersihan ketika mengendalikan
proses pembuatan pastri
2. Terangkan aturan pesanan, kuantiti pengeluaran dan masa penghantaran
3. Nyatakan resepi standard bater dan doh.
4. Terangkan jenis-jenis bater dan doh.
5. Terangkan carta alir pengeluaran bater dan doh
ALAT BANTUAN MENGAJAR /
TAJUK / TITLE NO. KOD /
INSTRUCTIONAL AIDS
CODE NO.

BAHAN PEMBELAJARAN / Kertas Penerangan


LEARNING MATERIALS HT-014-2:2011/C02/P/(1/7) C02/P/(1/7)

Kertas Tugasan
HT-014-2:2011/C02/T/(1/7) C072/T/(1/7)

ALAT PANDANG DENGAR / Power point slide


AUDIO VISUAL AIDS Whiteboard PP
WB

PERALATAN, KELENGKAPAN DAN KUANTITI /


BAHAN / QUANTITY
TOOLS, EQUIPMENTS AND
MATERIALS Marker pen 2
Pemadam whiteboard 1
Laptop 1
LCD Projector 1
NO. KOD / CODE NO.: HT-014 2:2011/C02/P/(1/7) PM Muka Surat / Page : 3 Drp / Of
8
ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR / MASA /
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL TIME
AIDS

PERSEDIAAN / PREPARATION : 10 minit

1. Selesakan pelatih
 Beri salam dan salam sejahtera
 Tanya tentang keadaan pelajar
 Tulis kursus,tahap,nama dan tarikh

2. Semak kehadiran pelatih


3. Tekan aspek mengenai disiplin, tatatertib dan kerjasama.

4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / perbincangan dua


hala / minta relaks / bertenang / ceria / jaga kesihatan

5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih


kaitkan idea/kemahiran dengan pengalaman kerja atau
pelatihan lepas untuk dapatkan tajuk.

6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di whiteboard.


 PENGENALAN PENYEDIAAN BATER DAN DOH

7. Berikan tujuan dan tuliskan di whiteboard.


I. Nyatakan garis panduan keselamatan, amalan PP
kesihatan dan kebersihan ketika mengendalikan WB
proses pembuatan pastri

II. Terangkan aturan pesanan, kuantiti pengeluaran dan


masa penghantaran

III. Nyatakan resepi standard bater dan doh.

IV. Terangkan jenis-jenis bater dan doh.

IV Terangkan carta alit penyediaan bater dan doh

8. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini.


 Penting bagi pelatih mengetahui jenis bater dan doh

9. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan


dipelajari melalui sesi soal-jawab
i. Adakah anda tahu maksud bater
ii. Adakah anda tahu maksud doh
Muka Surat / Page : 4 Drp / Of 8
NO. KOD / CODE NO.: HT-014-2:2011/C02/P/(1/7)PM

ALAT BANTUAN
TOPIK PENGAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR / MASA /
( INSTRUCTIONAL
(INSTRUCTIONAL ACTIVITIES) INSTRUCTIONAL TIME
TOPIC )
AIDS

PENYAMPAIAN/
PRESENTATION:

1.1. Nyatakan garis panduan


1. Garis Panduan
keselamatan,kesihatan
Kesealamatan, Amalan
dan kebersihan;
Kesihatan dan
 Pengenalan kepada
Kebersihan
keselamatan makanan
PP
 OSHA( Keselamatan Dan
Kesihatan Dalam
Pekerjaan
 Akta Kualiti Alam Sekitar
1974 (Act127)
 Pematuhan Produk Halal
 HACCP(Analisis Bahaya
dan Titik Kawalan Kritikal
 GMP(Amalan
Pengilangan Baik

2.1Terangkan aturan
2.0 Aturan pesanan,
pesanan bater dan doh
kuantiti
 Contoh Borang
pengeluaran, dan
Arahan Pesanan
masa penghantaran
Muka Surat / Page : 5 Drp / Of 8
NO. KOD / CODE NO.: HT-014-2:2011/C02/P/(1/7)PM

ALAT BANTUAN
TOPIK PENGAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR / MASA /
( INSTRUCTIONAL
(INSTRUCTIONAL ACTIVITIES) INSTRUCTIONAL TIME
TOPIC )
AIDS

2.2 Terangkan maksud


Kuantiti pengeluaran
 Contoh Borang
Kuantiti Pengeluaran

2.3 Terangkan maksud Masa


Penghantaran

3.0 Resepi Standard 3 Nyatakan resepi asas


Bater dan Doh jenis-jenis bater dan doh
yang akan dipelajari.
 Wafel
 Creepe
 Apple Fritter
 Doh Baba/Savarin
 Pastri Choux
 Sugar Dough
 Short Crust
 Beignet
Muka Surat / Page : 6 Drp / Of 8
NO. KOD / CODE NO.: HT-014-2:2011/C02/P/(1/7)PM

ALAT BANTUAN
TOPIK PENGAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR / MASA /
( INSTRUCTIONAL
(INSTRUCTIONAL ACTIVITIES) INSTRUCTIONAL TIME
TOPIC )
AIDS
4.1 Terangkan secara
4.0 Jenis-jenis Bater
terperinci jenis-jenis bater
Dan doh
 Wafel
 Creepe
 Fritter
 Penkek

4.2 Terangkan secara


terperinci jenis-jenis doh
 Baba doh/Savarin
doh
 Choux Paste
 Sugar Dought
 Short Crust
 Beignet

5.0 Carta Alir 5.1 Terangkan carta alir


Penyediaan Bater penyediaan bater dan doh
dah doh
NO. KOD / CODE NO.: HT-014-2:2011/C02/P/(1/7)PM Muka Surat / Page : 7 Drp / Of 8

ALAT BANTUAN
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR / MASA /
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL TIME
AIDS
PENGGUNAAN / APPLICATION :

1. Edarkan Kertas Penerangan . C02/P/(1/7)


10 minit
2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami
Kertas Penerangan yang diberi.

3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.

4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan


berkaitan tajuk yang telah dipelajari.

S1 : Nyatakan 3 jenis masakan yang dibuat


berasaskan bater
J1 :
a. Wafel
b. Penkek
c. Creepe

S2 : Nyatakan 2 jenis doh


J2 : Sugar dough dan short crust

- Minta pelatih jawab

5. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelatih dan akui


jawapan yang diberi serta beri pujian/motivasi.
Muka Surat / Page : 8Drp / Of : 8
NO. KOD / CODE NO.: HT-014-2:2011/C02/P/(1/7)PM

ALAT BANTUAN
MASA /
AKTIVITI PENGAJARAN MENGAJAR /
TIME
( INSTRUCTIONAL ACTIVITIES ) INSTRUCTIONAL
AIDS

PENGESAHAN / CONFIRMATION :

C02/T/(1/7) 20 minit
1. Arahkan pelatih untuk bersedia bagi aktiviti seterusnya.
2. Edarkan Kertas Tugasan.
3. Beritahu pelatih semua soalan adalah berdasarkan
kepada pelajaran yang telah dipelajari.
4. Nyatakan masa yang diberikan - 20 minit
5. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan
atau bertanya.
6. Maklumkan bila MULA menjawab dan masa hampir
TAMAT.
7. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan
faedahnya
8. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta
bersedia.
 TAJUK : JENIS PERALATAN, PERKAKASAN
DAN KEGUNAAN DALAM PENYEDIAAN
BATER DAN DOH

9. Ucapan perpisahan.