Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4

Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan Tahun 4

Kelas / Bil Murid 4 Ibnu Batutah.

Tarikh / Masa 25 / 9/ 2018


10.15 – 10.45 (30 minit)
Tema Modul 3 Kesihatan Persekitaran

Tajuk Pertolongan Cemas

Standard Kandungan 3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak denganbijak mengikut
situasi.

Standard Pembelajaran 3.3.1 Menyatakan maksud bantu mula.


3.3.2 Mengenal pasti jenis kecederaan ringan seperti luka, calar, lebam dan terseliuh.
Standard Prestasi Tahap 1: Menyatakan maksud bantu mula.
Tahap 2: Memberi contoh jenis- jenis kecederaan ringan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :


1. Menyatakan maksud bantu mula dengan maksud yang betul.
2. Menyenaraikan jenis kecederaan ringan sekurang- kurangnya tiga jenis.

Elemen Merentas Nilai Murni ( bersyukur)


Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Mengajar Topi kertas dan Kad bergambar.
Fasa Tajuk / Isi Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran. Catatan

Set Induksi Murid diminta membuat origami berbentuk topi seakan- Teknik:
5 minit Memberitahu tajuk akan jururawat menggunakan kertas yang diberikan oleh Soal jawab
penbelajaran pada hari ini guru.
iaiatu “Bantu Mula”. ABM:
Murid diminta memakai topi tersebut setelah siap. Topi kertas

Guru akan menyoal:


Kenapa cikgu minta awak buat topi ini?
Apa kaitan topi ini dengan tajuk yang kita akan belajar
pada hari ini?

Murid diminta menyatakan maksud bantu mula


Perkembangan berdasarkan kefahaman masing- masing. Murid diminta
12 minit Menyatakan Maksud bantu menulis maksud bantu mula pada topi kertas masing-
mula. masing dan perlu memakai topi kertas tersebut.

Berdasarkan jawapan yang murid senaraikan, guru


menyoal:
1. Apa yang dimaksudkan dengan bantu mula?
2. Kenapa pentingnya bantu mula?
3. Bila bantu mula diperlukan?

Kemuncak . Gerak kerja kelas Teknik:


10 minit Mengenal pasti jenis Soal jawab
kecederaan ringan seperti 1. Guru menampal empat kad gambar anggota badan Perbincangan
luka, calar, lebam dan seperti kaki, tangan dan muka di papan putih.
terseliuh. 2. Setiap kad gambar mewakili satu contoh jenis ABM:
kecederaan ringan seperti luka, lebam, calar dan Maker
terseliuh. Kad bergambar
3. Murid akan membacakan keterangan mengikut
jenis kecederaan ringan yang berada dalam muka
surat 55.
4. Pada masa yang sama seorang murid akan
dipanggil secara sepontan untuk melukis tanda-
tanda kecederaan ringan pada kad tersebut
menggunakan pen marker dengan mengikut
keterangan yang dibaca oleh murid lain.
5. Guru akan memantau dan membetulkan murid
melakukan akiviti tersebut.
6. Setelah siap,guru dan murid akan bersoal jawab
dan berbincang.
7. Murid perlu melukis jenis- jenis kecederaan ringan
didalam buku tulis.

Penutup
3 minit Rumusan/ refleksi dari murid Murid dan guru merumuskan apa yang telah dipelajari
dan dipandu oleh guru. pada hari ini.