Anda di halaman 1dari 2

SAJAK BINTANG karya SITI ZALEHA M.

HASHIM
SAJAK BINTANG MAKSUD
Suatu malam aku duduk Pada suatu malam, penyajak
di halaman rumah duduk di halaman rumah sambil
kulihat cantiknya bintang-bintang melihat keliauan bintang-bintang
menghias langit yang terbentang di langit. Penyajak ingin terbang
aku ingin terbang ke sana ke sana dan mengutip bintang-
membawa pulang bintang-bintang bintang itu untuk dibawa pulang
tentu ibu gembira ke rumah agar cahaya bintang itu
tentu ayah bahagia dapat menggembirakan ibu dan
melihat rumah ini membahagiakan ayah.
penuh dengan cahaya.

Tetapi kata ibu Ibu penyajak tidak bersetuju


itu tidak perlu dengan tindakan penyajak yang
ayah sudah ada bintang ingin membawa bintang itu.
begitu juga ibu Ibu dan penyajak meluahkan
rumah sudah bercahaya bahawa penyajak merupakan
begitu juga jiwa mereka bintang hati yang menerangi
bintang itu adalah aku hidup dan jiwa mereka.
bintang hati ayah dan ibu.
Sid Zaleha M. Hashim PuisI
Tunas Bangsa, 2008 `K'
Publishing, Sdn. Bhd.
Tema:
Kasih sayang antara anak dan ibu bapa.
Persoalan Nilai Pengajaran
Tanggungjawab Bertanggungjawab Kita hendaklah
anak kepada ibu bertanggungjawab
bapa membahagiakan ibu dan
ayah.
Kasih sayang Kasih sayang Kita hendaklah memupuk
antara ahli nilai kasih sayang dalam
keluarga kalangan ahli keluarga kita.
Mengagumi Rendah diri Kita mestilah merendah diri
keindahan dengan keagungan dan
ciptaan tuhan kehebatan tuhan mencipta
alam semesta ini.
Gaya Bahasa
Gaya Bahasa Contoh
Anafora tentu ibu gembira
(perulangan perkataan pada awal tentu ayah bahagia
baris)
begitu juga ibu
begitu juga jiwa mereka
Epifora Tetapi kata ibu
(perulangan perkataan pada akhir begitu juga ibu
baris)
Responsi tentu ayah bahagia
(perulangan perkataan di tengah bintang hati ayah dan ibu.
baris)
Sinkope kulihat cantiknya bintang-bintang
Simpulan bahasa bintang hati ayah dan ibu.
Metafora bintang hati ayah dan ibu.
Inversi tentu ibu gembira
Sepatutnya:Ibu tentu gembira

tentu ayah bahagia


Sepatutnya:ayah tentu bahagia
Asonansi (u) begitu juga ibu
Aliterasi (h) di halaman rumah
Rima akhir Baris 1: abccdcdded
Baris 2: aabaccaa