Anda di halaman 1dari 1

3.

2 SENARAI SEMAK

Instrumen pengumpulan data saya yang kedua ialah senarai semak tentang prasarana
dan kemudahan sekolah, disiplin murid, kokurikulum dan juga budaya sekolah.

Tujuan saya menyediakan senarai semak ini adalah untuk melihat sama ada sekolah
ini mempunyai prasarana dan kemudahan yang mencukupi, disiplin murid yang memuaskan,
kokurikulum yang mencukupi dan juga budaya sekolah yang sihat.