Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1-3

REKOD KOLABORATIF / INTERAKSI / PERBINCANGAN


(Pengurus sekolah / guru / pensyarah / kakitangan sekolah / murid yang ditemu bual)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

Tarikh : 19 Mac 2019 Masa : 10.15 pagi

Tajuk / Perkara : Pembelajaran dalam Kelas

Isi Perbincangan Cadangan Tindakan


Pandangan terhadap pembelajaran di Pembelajaran di sekolah adalah seronok
sekolah dan gembira. Hal ini kerana apaila berada di
sekolah, dia dapat mempelajari ilmu baharu
dan dapat berkenalan dengan banyak rakan.
Kefahaman tentang perkara yang diajar oleh Biasanya kefahaman tentang apa yang
guru dalam kelas diajar oleh guru adalah tinggi. Cuma
kadangkala akan mengalami sedikit
masalah dalam pemahaman pembelajaran
subjek yang tidak disukai.
Langkah mengatasi ketidakfahaman dalam Bertanya kepada ibu apabila balik ke rumah.
kelas Kadangkala, perbincangan dengan kawan-
kawan tentang soalan yang tidak difahami
juga dijalankan

Tandatangan : ____________________________________

Nama : ____________________________________

Jawatan : ____________________________________