Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN 1-5

AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokuskan:

Sudut pidato yang diadakan secara spontan semasa murid berkumpul di dewan

2. Analisis Isu / Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:

- Melatih keberanian dan keyakinan murid untuk mengeluarkan idea


- Menambah ilmu pengetahuan murid secara idea berpidato dilontarkan
- Melatih murid untuk berkemampuan mengeluarkan idea secara spontan

2.2 Kelemahan:
- Murid akan kehilangan keyakinan jika tidak dapat mengeluarkan idea yang baik

3. Cadangan Penambahbaikan:

Pihak sekolah boleh mengaturkan kelas-kelas tertentu untuk menjalani sesi berpidato ini
pada hari tertentu tanpa pengetahuan murid.
LAMPIRAN 1-5
AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokuskan:

Makanan percuma untuk pelajar dari keluarga yang miskin

2. Analisis Isu / Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:
- Meringankan beban ibu bapa yang berpendapatan rendah
- Membolehkan pelajar mendapatkan makanan/ nutrien asas yang diperlukan oleh
badan mereka walaupun ibu bapa mereka tidak mampu memberikan wang saku
untuk membeli makanan.

2.2 Kelemahan:
- Terdapat murid yang tidak dapat menghabiskan makanan dan menyebabkan
pembaziran makanan

3. Cadangan Penambahbaikan:

Pihak sekolah boleh memberikan makanan yang berbeza setiap hari supaya tidak
membosankan murid dan tidak akan mengakibatkan pembaziran makanan.
LAMPIRAN 1-5
AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokuskan:

Isu aduan ibu bapa

2. Analisis Isu / Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:

- Pihak sekolah dapat mengetahui ketidakpuasan waris


- Pihak waris akan berasa lega untuk menghantar anak ke sekolah selepas isu yang
diadukan telah diselesaikan.
- Pihak sekolah boleh mengetahui masalah yang dihadapi oleh waris dan murid.

2.2 Kelemahan:
- Terdapat waris yang suka mengadu isu yang remeh-temeh
- Menganggu waktu kerja guru besar

3. Cadangan Penambahbaikan:

Pihak sekolah boleh menentukan waktu yang khas untuk membolehkan waris untuk buat
aduan.
LAMPIRAN 1-5
AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokuskan:

Amalan membaca sesi pagi yang dijalankan setiap pagi.

2. Analisis Isu / Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:

- Dapat memupuk amalan membaca murid sejak kecil lagi


- Dapat menambah ilmu pengetahuan pelajar sedikit demi sedikit
- Dapat merangsangkan semangat pelajar untuk menghadapi pembelajaran yang
akan bermula selepas amalan membaca sesi pagi.

2.2 Kelemahan:

- Terdapat pelajar yang tidak menumpu perhatian dalam sesi amalan membaca

3. Cadangan Penambahbaikan:

Pihak sekolah boleh menambah lagu-lagu dalam sesi ini dengan tidak hanya melibatkan
murid membaca sahaja.
(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)

LAMPIRAN 1-5
AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokuskan:

Memerhati pembelajaran kelas 3UM

2. Analisis Isu / Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:

- Murid aktif dalam menjawab soalan


- Murid tidak berbuat bising ketika guru mengajar
- Murid dapat mengikuti arahan guru

2.2 Kelemahan:

- Murid yang duduk di belakang kelas sukar untuk nampak papan hitam di depan

3. Cadangan Penambahbaikan:

- Guru boleh mengatur tempat duduk murid mengikut ketinggian murid