Anda di halaman 1dari 1

Minggu: 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SK KILIMU RANAU

MATA PELAJARAN SAINS


TARIKH HARI MASA KELAS BILANGAN MURID
17/04/2018 SELASA 1040-1140 2D 36
TEMA SAINS HAYAT
TAJUK TUMBUHAN
STANDARD 5.1 Tumbesaran tumbuhan
KANDUNGAN
5.1.5 Membuat kesimpulan keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan dengan
STANDARD menjalankan penyiasatan.
PEMBELAJARAN 5.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang proses hidup tumbuhan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
OBJEKTIF 1. Murid dapat membuat kesimpulan asas untuk tumbesaran tumbuhan.
PEMBELAJARAN 2. Murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang proses hidup tumbuhan.

1. Murid-murid dibahagikan ke dalam kumpulan.


2. Murid-murid akan membuat kesimpulan terhadap experiment yang telah dibuat pada
minggu lepas.
AKTIVITI PDP 3. Murid-murid dikehendaki untuk menjelaskan pemerhatian mereka terhadap proses
hidup tumbuhan.
4. Murid-murid menyusun urutan peringkat tumbesaran tumbuhan dan membentangkan
hasil perbincangan.
5. Guru membimbing murid membuat rumusan PdPc.

BAHAN BANTU Buku Teks Powerpoint Internet Radio/TV Gambar/Carta


Modul Projektor Model Radas Peralatan Sukan
BELAJAR
Lain-Lain:______________________________

Kreativiti & Inovasi Bahasa Keusahawanan


Pendidikan Alam Sekitar TMK Nilai Murni
EMK Sains & Teknologi Patriotisme

Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok


KBAT / I-THINK Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Amali Tugasan


PENILAIAN PDP Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
Lain-Lain : _____________________________

IMPAK/REFLEKSI