Anda di halaman 1dari 1

MOHD NAZMI BIN OSMAN

860522436777
KULIAH 1.03 TAHFIZ

Menghilangkan
keraguan dan
kesamaran pada
huruf- huruf al-Quran
supaya tidak bertukar
huruf yang bersabdu
atau tidak, yang mana
mati dan berbaris.

Dapat mengenal
hukum tajwid.

FUNGSI DHABT
AL-QURAN DALAM
MEMBANTU
SESEORANG DI
DALAM MEMBACA
AL-QURAN
Dapat membaca al-
Quran dengan betul
dan tepat
Ilmu yang
membahaskan tanda
atau lambang bagi
membunyikan sesuatu
huruf atau bacaan.dari
segi betuk huruf, I’rab
baris dua, fathah,
dhammah, kasrah, tanda
sukun, tanda sabdu,
tanda panjang

Anda mungkin juga menyukai