Anda di halaman 1dari 6

Minggu : Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Bunga-
Tajuk bunga di Taman
Bidang Menggambar – Capan ( contoh : capan jari)
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
Pembelajaran 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab


Pembelajaran berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata
(Aktiviti PdP) lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber
kajian mengenai garisan, jalinan, warna, ruang dan bentuk serta
prinsip kepelbagaian dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan
teknik capan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pengajaran pada masa akan datang
Minggu : Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian


Masa 9.00 – 10.00 pagi
Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Bunga-
Tajuk bunga di Taman
Bidang Menggambar – Capan (contoh: capan jari)
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan 4.1
Karya Kreatif Apresia
si Seni
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
Pembelajaran 1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik capan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
(Aktiviti PdP) karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar
menggunakan teknik capan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pengajaran pada masa akan datang
Minggu : Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Matahari
Tajuk Bersinar
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
Pembelajaran 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab


Pembelajaran berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
(Aktiviti PdP) serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai garisan, jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip
kesatuan, harmoni dan kontra(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas
pembancuh warna

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik ikatan dan celupan berdasarkan dua standard
kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang
Minggu : Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian


Masa 9.00 – 10.00 pagi
Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Matahari
Tajuk Bersinar
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan 4.1
Karya Kreatif Apresiasi
Seni
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
Pembelajaran 1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan
celupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
(Aktiviti PdP) karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas
pembancuh warna.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan
membuat rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan berdasarkan
empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pengajaran pada masa akan datang
Minggu : Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kesenian
Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung
Tajuk Berkicauan
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 1.1 Bahasa Seni 2.1 Kemahiran
Visual Seni Visual
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
Pembelajaran 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard 1. Memperdengarkan lagu” Suasana Pagi” dan bersoal jawab


Pembelajaran berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
(Aktiviti PdP) serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip
imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu,
benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan
arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard
kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang
Minggu : Hari : ................... Tarikh : .............

Mata Pelajaran Pendidikan Masa 9.00 – 10.00 pagi


Kesenian
Kelas Tahun 1 Tema dan Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung
Tajuk Berkicauan
Bidang Membentuk dan membuat binaan – Arca Mobail
Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya 4.1
Kreatif Apresiasi
Seni
Objektif Di akhir pengajaran murid dapat :
Pembelajaran 1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


Pembelajaran 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
(Aktiviti PdP) karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu,
benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan
membuat binaan arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan
empat standard kandungan

Refleksi ........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Anda mungkin juga menyukai