Anda di halaman 1dari 22

SK SERI ISKANDAR

32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PE


BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHU
PENDIDIKAN KESIHATAN
GURU :
KELAS :

PENDIDI
NAMA
BIL 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PEN
NAMA
BIL 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PEMAKANAN
NAMA
BIL 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
NG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 1
PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN PENTAKSIRAN :

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4

ANAN PERTOLONGAN CEMAS


10.1.1 10.1.2 10.1.3
R R
R
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR
BORANG SEMAKAN PBD KSSR
PENDIDIKAN KESIHATAN
GURU :
KELAS :

PEN
NAMA
BIL 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (


NAMA
BIL 6.1.1 6.1.2 6.1.3 7.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
RANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 2
PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN PENTAKSIRAN :

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


1.2.2 1.2.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2

AN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS) PEMAKANAN PERTOLONGAN CEMAS


7.1.2 7.1.3 8.1.1 8.1.2 8.1.3 9.1.1 9.1.2 9.1.3
R R R
5.1.3
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR
BORANG SEMAKAN PBD KSSR
PENDIDIKAN KESIHATAN
GURU :
KELAS :

PEN
NAMA
BIL 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOS


NAMA
BIL 6.1.1 6.1.2 6.1.3 7.1.1
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
RANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 3
PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN PENTAKSIRAN :

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


1.2.2 1.2.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5.1.1 5.1.2

HATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS) PEMAKANAN PERTOLONGAN CEMAS


7.1.2 7.1.3 7.1.4 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 R 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4
R
5.1.3

AN CEMAS
R
SK SERI ISKANDA
32610 BANDAR SERI ISKAN
BORANG SEMAKAN PBD KS
PENDIDIKAN KESIHA
GURU :
KELAS :

KESIHATAN DI
NAMA
BIL SK1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


NAMA
BIL SK2.1
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PEMAKANAN
NAMA
BIL SK1.3
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 4
PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN PENTAKSIRAN :

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF PENYALAHGUNAAN BAHAN
SK1.1 SK1.2 SK1.4
1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4
R R

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


MENTAL DAN EMOSI KEKELUARGAAN PERHUBUNGAN PENYAKIT
SK2.1 SK2.2 SK2.3 SK3.1
2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1.1 3.1.2 3.1.3
R R R

MAKANAN PERTOLONGAN CEMAS

SK1.3 SK3.3
1.3.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
R R
GUNAAN BAHAN
SK1.4
1.4.5
R

PENYAKIT KESELAMATAN
SK3.1 SK3.2
3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5
R R
SK SER
32610 BANDAR S
BORANG SEMAK
PENDIDIK
GURU :
KELAS :

KESIHATAN DIRI DAN REPRO


NAMA
BIL SK1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENDIDIKAN
KEKELUARGAAN
NAMA
BIL SK2.2
2.2.1 2.2.2 2.2.3
R
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 5
PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF PENYALAHGUNAAN BAHAN PENGURUSAN ME
.1 SK1.2 SK1.4 SK
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 2.1.1
R R
R

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


PEMAKANAN
PERHUBUNGAN PENYAKIT KESELAMATAN
SK2.3 SK3.1 SK3.2 SK1.3
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 1.3.1
R R R
TAHUN PENTAKSIRAN :

PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


SK2.1
2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
R

PEMAKANAN PERTOLONGAN CEMAS

SK1.3 SK3.3
1.3.2 1.3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3
R R
SK
32610 BANDA
BORANG SEM
PENDI
GURU :
KELAS :

BIL NAMA KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


SK1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3
R
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KEKELUARGAAN
NAMA SK2.2
BIL
2.2.1 2.2.2 2.2.3
R
TARIKH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK SERI ISKANDAR
32610 BANDAR SERI ISKANDAR, PERAK
BORANG SEMAKAN PBD KSSR TAHUN 6
PENDIDIKAN KESIHATAN

HATAN DIRI DAN REPRODUKTIF PEMAKANAN PENYALAHGUNAAN BAHAN


SK1.2 SK1.3 SK1.4
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 R 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4
R

PERHUBUNGAN PENYAKIT KESELAMATAN PERTOLONGAN CEMAS


SK2.3 SK3.1 SK3.2 SK3.3
2.3.1 2.3.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.1 3.3.2
R R R
TAHUN PENTAKSIRAN :

NAAN BAHAN PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


.4 SK2.1
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
R R

PERTOLONGAN CEMAS
SK3.3
3.3.3
R

Anda mungkin juga menyukai