Anda di halaman 1dari 2

BORANG UNJURAN ENROLMEN MURID

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Kod Sekolah : No. Tel. Sekolah :

ENROLMEN MURID BUKAN


ENROLMEN MURID ENROLMEN MURID ISLAM
ISLAM
TAHUN/TINGKATAN
(Tahun (Tahun (Tahun (Tahun (Tahun (Tahun
Semasa) Berikutnya) Semasa) Berikutnya) Semasa) Berikutnya)

PERALIHAN

JUMLAH

Diisi oleh Penyelaras SPBT

Tandatangan : ……………………………………………
Nama : ……………………………………………

Disemak oleh PK HEM

Tandatangan : ……………………………………………
Nama dan Cap Jawatan : ……………………………………………

Disahkan benar oleh Guru Besar/Pengetua

Tandatangan : ……………………………………………
Nama dan Cap Jawatan : ……………………………………………
Tarikh : ………………………
LAMPIRAN II