Anda di halaman 1dari 1

Activitats Lliurament 1

1. Enumera i explica els agents econòmics i el seu paper en el flux circular


de la renda.

2. Segons Douglas McGregor, quines visions poden tenir els empresaris


dels treballadors?

3. Diferencia les diferents situacions per a la presa de decisions segons el


grau de coneixement dels estats de la naturalesa.

4. Enumera les característiques de la societat de responsabilitat limitada.

5. Explica els òrgans socials de les societats anònimes.

6. Una empresa es troba en un ambient de risc i l’estudi de mercat


presenta les següents dades:

Demanda baixa Demanda mitjana Demanda alta


(20%) (30 %) (50 %)
Guants -10.000 15.000 38.000
Roba -30.000 1.000 60.000
Cascs 1.200 2.500 10.000

Es demana: Pendre la decisió sobre el producte a fabricar pels sistemes


pessimista, optimista, Laplace, Hurwicz (coeficient d’optimisme=0.7) i
Savage