Anda di halaman 1dari 7

ANEXE

Anexa VIII.1.
De ce e important să ştim cum luăm deciziile?

decizia = ......................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Ce? .............................................................................................................
stiluri decizionale = ...........................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(exemple de activităţi, jocuri, exerciţii, sarcini de lucru)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Cum? .............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

consecinţe pozitive:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
De .............................................................................................................
ce? .............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

www.carti-de-psihologie.ro | 181
Scaunul şubred sau fotoliul confortabil?
Anexa VIII.2.

182 | Drugaş I. (2012) 100 de idei - Despre şi pentru adolescenţi


Anexa VIII.3.
Cercurile concentrice ale deciziei mele

www.carti-de-psihologie.ro | 183
Anexa VIII.4.
Jurnal de decizii

184 | Drugaş I. (2012) 100 de idei - Despre şi pentru adolescenţi


Anexa VIII.5.
Construieşte un mozaic. S-ar putea să te ajute!

www.carti-de-psihologie.ro | 185
Anexa VIII.6.
De cine poate fi influenţată decizia mea?
familia
........................

familia extinsă
.......................

prietenii (covârstnicii)

partenerul

şcoala

186 | Drugaş I. (2012) 100 de idei - Despre şi pentru adolescenţi


.........................

cunoştinţele, deprinderile,
abilităţile personale

alţi factori
...........................

1 2 3
(nu mă influenţează) (mă influenţează (mă influenţează
în mică măsură) în mare măsură)
Anexa VIII.7.
În cuier

.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

www.carti-de-psihologie.ro | 187