Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PDPC HARIAN | 2018

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8.40 Reka Bentuk dan


- 9.40 PG
18 Khamis 9/5/2019 5V PG Teknologi

BIDANG TAJUK / UNIT

Teknikal 5.0 Teknologi Pertanian

STANDARD
5.1 Menanam benih dalam bekas
KANDUNGAN

STANDARD
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.
PEMBELAJARAN
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
OBJEKTIF 1. Menama dan menerangkan fungsi dua jenis alatan.
PEMBELAJARAN 2. Mengenal pasti tiga medium semaian.
3. Mengisi medium semaian dalam bekas mengikut prosedur

1. Guru memegang alatan sebenar dan meminta murid memberikan nama serta kegunaannya.
2. Berdasarkan jawapan murid, guru mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran iaitu nama
alatan dan fungsinya. (PAK21)
3. Guru menunjukkan beberapa medium semaian kepada murid, seterusnya memberi
AKTIVITI penerangan tentang medium tersebut seperti sifat fizikalnya.
4. Guru membuat tunjukcara penyediaan bekas semaian dan pengisian medium semaian.
PDPC 5. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan.
6. Setiap kumpulan akan menyediakan bekas semaian dan mengisi medium mengikut
prosedur.(KBAT)
7. Guru membuat rumusan isi penting pengajaran dan memberi komen terhadap hasil kerja
kumpulan.

AKTIVITI PAK-21 I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir dan saya bertanya )
1. Bahan: biji benih, medium semaian, batu kerikil dan serpihan pasu
BBB
2. Alatan: sudip tangan, bekas semaian dan lain-lain
Mengaplikasi √ Menganalisis Menilai Mencipta
KBAT

ELEMEN MERENTAS NILAI MURNI Bekerjasama, bersungguh-sungguh, cermat dan berhati-hati.


KURIKULUM KEUSAHAWANAN EK 3 – Berorientasikan pencapaian, tahu matlamat

KREATIVITI Pemilihan idea terbaik dan rasional.

Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda


PETA PEMIKIRAN
I-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir

TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN


3 Hasil kerja murid
(PBS) /PENILAIAN

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana_____________________________________________________
RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) Minggu : 18
Mata Pelajaran : BAHASA MALAYSIA Tarikh : 9 Mei 2019 Hari : KHAMIS
Tema : TEMA 4: PERPADUAN ( Unit 11 : TOLERANSI Kelas : 3 Jupiter Masa :10.30 pg – 11.30 pg
KUKUHKAN PERPADUAN) Aspirasi Murid Nilai Murni :
Topik : HAK BERSAMA Kemahiran Berfikir / hormat-menghormati
Standard Pembelajaran : Kemahiran Memimpin Hubungan Rentasan Kurikulum :
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata mengikut Kemahiran Dwi Bahasa Ilmu :Sains dan Teknoogi
konteks; Etika dan Kerohanian
(i) kata dasar Identiti Nasional Tindakan Susulan Untuk Murid :
Perbendaharaan Kata Pemulihan :
Objektif Pembelajaran : a)
Pada Akhir pembelajaran, murid dapat :
membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan Pengukuhan/pengayaan :
gambar situasi

Kriteria Kejayaan :Murid berjaya jika dapat ; BBM : buku teks, buku aktiviti STRATEGI :
KB– mengecam
1. Membina sekurang-kurangnya 4 ayat KP – kembangkan idea
menggunakan kata dasar dengan betul berdasarkan
gambar. Refleksi :
____ / 43 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan

____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
Aktiviti Permulaan (Induksi) Aktiviti Utama Aktiviti Penutup

Pengenalan tajuk 1. Guru menyampaikan OP kepada murid. murid dan guru menyemak ayat
2. buka buku teks JILID 1 m/s 73. yang dibina.
3. murid membaca dan memahami teks.
4. guru membimbing murid memahami kata dasar lain.
5. murid menyenaraikan kata dasar lain yang dijumpai.
6. murid membina ayat berdasarkan kata dasar yang
dijumpai.

Tarikh 9 Mei 2019


Masa 12.30 tgh – 1.30 tgh
Kelas 5 Venus
Aspek Kemahiran Menulis
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Kita Memberi , Orang Merasa
Standard Kandungan 3.6
Standard Pembelajaran 3.6.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan betul berbentuk
syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa
yang santun
Aktiviti 1. Murid membaca pelbagai ragam ayat secara mekanis
2. Murid meneliti format pidato dalam teks
3. Murid menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pidato
berpandukan bahan ransangan
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.