Anda di halaman 1dari 4

ŞCOALA .............................

Profesor de sprijin
NICA ALINA MIHAELA

Proiect didactic

Clasa : a II-a, a III-a, a IV-a


Obiectul : matematică
Subiectul : Adunarea numerelor naturale 0-100 fără trecere peste ordin
Scopul : - să scrie, să citească numerele naturale mai mici decât 100
- să efectueze operaţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin
- să verbalizeze modalităţile de calcul folosite în rezolvarea unor exerciţii
Obiective operaţionale :
O1 : - să scrie numere naturale în concentrul 0-100
O2 : - să citească numere naturale în concentrul 0-100
O3 : - să rezolve operaţii de adunare utilizând obiecte sau desene
O4 : - să rezolve operaţii de adunare în concentrul 0-100 (u+u, z+z, z+u, zu+u, zu+z, zu+zu)
O5 : - să aşeze corespunzător numerele unele sub altele (u sub u, z sub z) pentru efectuarea corectă a calculelor
O6 : - să exprime în cuvinte proprii modul de lucru folosit în rezolvarea exerciţiilor

Strategii didactice :
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, exemplificarea, munca independentă
Mijloace şi materiale didactice: caiete, pixuri, tabla, cretă

Bibliografie : Şt. Pacearcă, Adriana Răducan, Mariana Mogoş, manual „Matematică pentru clasa a II-a”, Ed. Teora,
Bucureşti, 2003
Desfăşurarea activităţii
Etapele Obiecti Metode şi Mijloa
activităţii ve Conţinutul instructiv-educativ procedee ce şi Evaluare
operaţio
materi
nale
ale
I. Moment Crearea unui climat afectiv pozitiv, eficient pentru desfăşurarea toţi elevii
organizatoric activităţii conversaţia pregătesc
şi captarea Pregătirea materialelor de lucru : caiete, pixuri, cretă cele
atenţiei necesare
II. Anunţarea temei :
Desfăşurarea Vom trece astăzi la adunarea numerelor.
activităţii Profesorul scrie la tablă şi elevii scriu în caiete titlul lecţiei: conversaţia
propriu-zise „Adunarea numerelor 0-100 fără trecere peste ordin”.
Vom efectua exerciţii la care trebuie să fim atenţi pentru a calcula tabla
corect. cretă
Profesorul scrie la tablă şi elevii scriu în caiete mai întâi adunări caiete elevii
O1 cu numere formate doar din unităţi (3 sau 4 exerciţii). Elevii pixuri scriu
O3,O4 calculează singuri şi spun rezultatele.Dacă e nevoie calculele se fac exerciţiul creioa- adunările
u+u cu sprijin în obiecte (creioane colorate sau propriile degete de la ne co- în caiete şi
mână). lorate calculează
O4,z+z Se efectuează apoi exerciţii cu numere formate doar din zeci . exerciţiul corect
Urmează exerciţii de tipul z+u. Profesorul cere elevilor să se
întoarcă în caiet la pagina/paginile unde au descompus numere în explicaţia caiete
zeci şi unităţi şi precizează că acele descompuneri sunt de fapt un fel observaţia
de adunări. (ex: numărul 25 dacă îl citim cu zeci şi unităţi îl vom citi
2 zeci şi 5 unităţi şi vom descompune în 20 şi 5, ceea ce înseamnă
că 20+5=25). Elevii vor rezolva exerciţiile în caiete şi vor citi exerciţiul
numerele care sunt rezultatele obţinute.
Pentru exerciţiile ce urmează urmează o serie de explicaţii.
O1 Profesorul scrie pe tablă exerciţii de tipul zu+u în coloană. Pentru
O4 a rezolva corect un exerciţiu de acest fel numerele trebuie puse tabla elevii
zu+u unele sub altele, adică zeci sub zeci şi unităţi sub unităţi. Avem de explicaţia cretă citesc
O2 exemplu exerciţiul 32+4=? Un elev va citi termenii adunării cu zeci corect
şi unităţi 32 = 3 zeci şi 2 unităţi, 4 = 4 unităţi. Profesorul va scrie numerele
numerele corect unele sub altele explicând cum trebuie aşezate. cu z şi u
32+
O5 4 elevii sunt
exemplifi atenţi la
Se explică elevilor că adunarea trebuie începută de la sfârşitul carea explicaţii
numerelor, adică de la unităţi 2+4=6, pe 3 nu avem cu ce să-l le prof
adunăm şi îl coborâm.
O4,O3 32+
4 caiete
36 pixuri
Elevii efectuează calculele în caiete. -aşează
O2,O5 Urmează exerciţii de tipul zu+z.Un elev iese la tablă şi aşează corect
O3,O4 corect, cu ajutor dacă este nevoie, numerele unele sub altele, apoi conversaţia tabla numerele
zu+u calculează. Apoi ies pe rând la tablă şi rezolvă exerciţii iar ceilalţi exerciţiul cretă -elevii
O6 scriu în caiete. caiete calculează
zu+zu Urmează exerciţii de tipul zu+zu şi se procedează la fel ca mai pixuri corect cu
înainte. sprijin în
obiecte
III. Fixarea fiecare
şi O1, O2 Muncă independentă: munca tabla elev
consolidarea Elevii vor efectua singuri câteva exerciţii pe caiete pe care vor independen cretă rezolvă
O3, O4 primi notă la sfârşit. Exerciţiile vor fi diverse (u+u, z+z, zu+u, zu+z, tă caiete corect cel
zu+zu). pixuri puţin 3 din
5 exerciţii
IV.Evaluarea Vor exista aprecieri individuale şi generale atât pe parcursul elevii sunt
asigurarea activităţii cât şi la final. Se vor acorda calificative scrise pentru conversaţia atenţi la
feed-back- activitatea de muncă independentă efectuată. aprecierile
ului prof.