Anda di halaman 1dari 1

Pangkalan Kerinci,

Hal : Permohonan Cuti Tahunan

Kepada Yth,
Pimpinan Perwakilan
PT.Persona Optima Jaya
Di-
Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Nik :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. Hp :

Dengan ini menajukan permohonan cuti tahunan 2019 selama 6 (Enam) bulan hari kerja
terhitung mulai tanggal s/d . selama menjalankan cuti alatmat saya

Demikian permintaan cuti ini saya buat untuk diketahui dan dipertimbangkan sebagaimana
mestinya

Hormat saya

_________________

CATATAN PEJABAT SDM


Cuti yang telah diambil dalam tahan yang
bersangkutan Cuti Tahunan
1. Cuti Tahunan :………………...
2. Cuti Karena Alasan :………..…
3. keterangan lain – lain :………...