Anda di halaman 1dari 4

Els dígrafs són dues lletres que representen un mateix so.

Els digrafs són:

GU, RR, SS, SC, IX, L.L, TX, QU, LL, TJ, TG, IG, NY

Se separen No se separen

RR, SS, SC, IX, L.L, TX, LL, TJ, TG, NY, GU, QU ,LL, IG

DIFTONGS

Quan dues vocals seguides es pronuncien en la mateixa síl·laba formen un


diftong.

A català hi ha dos tipus de diftongs:

Decreixents :si la i o la u es troben al


final de la síl·laba: sempre va la dèbil Creixents
al darrera

 si la i/u son a començament


de paraula, fa de
consonant : iogurt,ien,…
ai (aire ) ei (
 O quan va entre dues vocals :
eina), oi (boira), ui ( cuina)
Laia, seuen, cauen…
Au (blau) eu ( heura) iu (
 I els grups qua , que, qui,
diumenge) ou ( dijous) uu ( duu)
quo gua, gue, gui,
guo :quatre, aigües, pingüí
EL HIAT

Són dues vocals juntes però que no son de la mateixa síl·laba : re-a-li-tat,

a-e-ros-tà-tic, du-a-lis-me, me-an-dre, po-dri-a.