Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA PENGAMBILAN STR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Desi Susmita, Amd. Kep
Alamat : Dusun 4 Sungai Sirah Pilubang Kec . Sungai Limau Kab Padang Pariaman
Hp : 082285259873 / 081266286120
Memberi kuasa penuh kepada namanya tersebut dibawah ini:
Nama : Bagus Wirawan, AMd. Kep
Alamat : Kp. Baru Padusunan Pariaman Timur
Hp : 082385893991
Untuk pengambilan berkas bentuk STR Perawat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Barat Padang atas :
Nama : Desi Susmita, Amd. Kep
Alamat : Dusun 4 Sungai Sirah Pilubang Kec . Sungai Limua Kab Padang Pariaman
Hp : 082285259873 / 081266286120
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan seperlunya. Atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pariaman, 24 September 2018


Yang menerima kuasa yang memberi kuasa

Bagus Wirawan AMd. Kep Desi Susmita, AMd. Kep