Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM PROGRAM GURU PENYAYANG SK TAMAN NUSA DAMAI TAHUN 2018

BIL BULAN AKTIVITI PAGI PETANG TINDAKAN


TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
4 5 6 1 2 3
1 Januari - - - - - - - -
2 Februari - - - - - - - -
3 Mac Pelancaran / / / / / / Unit Bimbingan
Pertandingan Melukis / / dan Kaunseling
Pertandingan Membuat Kad / / bersama Panitia
Ucapan Pendidikan Seni
Pertandingan Mewarna / / Visual
4 April Pertandingan Bercerita “Guru / / / Unit Bimbingan
Idola ku” dan Kaunseling
bersama Panitia
Bahasa Melayu
5 May Pertandingan Teka Silang Kata / / / Unit Bimbingan
dan Kaunseling
6 Jun Pertandingan Perang Poster / / / Unit Bimbingan
dan Kaunseling
bersama Panitia
Pendidikan Seni
Visual
7 Julai Sudut Guru Penyayang - - - - - - Unit Bimbingan
Pertandingan “Kami Hebat” / / / / / / dan Kaunseling
bersama Panitia
Pendidikan Muzik
8 Ogos Sudut Guru Penyayang - - - - - - Unit Bimbingan
Tokoh Guru Penyayang / / / / / / dan Kaunseling
9 September Sudut Guru Penyayang - - - - - - Unit Bimbingan
dan Kaunseling
10 Oktober Penutup dan Penyampaian / / / / / / Unit Bimbingan
Hadiah dan Kaunseling
11 November - - - - - - - -
12 Disember - - - - - - - -
TAKWIM PROGRAM GURU PENYAYANG SK TAMAN NUSA DAMAI TAHUN 2018