Anda di halaman 1dari 6

Tema : Dunia Teknologi Subtema : Kenderaan Udara

Tarikh : 18 Mei 2015 Hari : Isnin

Hasil
Masa Komponen Aktiviti Bahan
Pembelajaran

30 minit
PERHIMPUNAN MINGGUAN
8.00 – 8.30

PERBUALAN
PAGI/CIRCLE TIME S AMBUTAN HARI GURU
30 minit
8.30 – 9.10 SKSW
30 minit
9.10 – 9.50
REHAT
30 minit KUDAPAN
9.50– 10.20

30 minit
10.20 – 10.50 PENDIDIKAN ISLAM

Games transport
BI 1.4.4
a) ( Group A/aeroplane will say
Listen to and perfom action based
aeroplane aeroplane and boom- Flash card and vehicles
Bahasa on instruction in activities and
60 minit point to group B. Group B/car will model.
games
10.50 – 11.50 Inggeris say lorry,lorry,lorry and boom-
BI 4.2.4
point to group A)
Write simple words in neat, legible
b) Write the name of land transport
print
in neat and legible print.

Berbaris, Doa, Ucap Selamat dan pesanan.


Aktiviti
Penamat

Guru: Membuat aktiviti peneguhan dan pengukuhan bagi murid yang telah menguasai dan
Refleksi Belum menguasai.
Murid : Dapat mengikuti aktiviti pdp dengan baik.
Tema : Dunia Teknologi Subtema : Kenderaan Udara
Tarikh : 19 Mei 2015 Hari : Selasa

Hasil
Masa Komponen Aktiviti Bahan
Pembelajaran

- MURID MEMBACA DOA SEBELUM BELAJAR


10 minit
- MEMBACA AL-FATIHAH, MENGUCAP 2 KALIMAH SYAHADAH
8.00 – 8.10
- GURU MENANDA KEHADIRAN MURID

PERBUALAN PAGI/ Bahasa Melayu BM 1.1.8 Meneka bunyi kenderaan daripada pita Jumlah murid:
Mendengar pelbagai jenis rakaman.
CIRCLE TIME bunyi di persekitaran Hadir:
20 minit murid. Tidak hadir :
8.10 – 8.30
PENDIDIKAN ISLAM
30 minit
8.30 – 9.10

Fizikal dan (PFK 2.2.6) berbaring a) Senaman lantai Pakaian


sambil menangkat kaki b) Membaling bola lembut/ membaling pundi
Kesihatan kacang. berbutang
30 minit (PFK 2.3.6) membaling
9.10 – 9.50 objek lembut ke sasaran
menggunakan satu atau
dua belah tangan

REHAT
30 minit KUDAPAN
9.50– 10.20
a) Sing the Alphabet Song Worksheets
30 minit BI 3.1.6 b) Sing a song ( IF You Happy and you know It) Cd
10.20 – 10.50 Bahasa BI 4.2.2 c) Join the dots.
Inggeris

ST 7.3.1 Membilang secara menaik nombor 10-20 Gambar


Membilang terus dari 10 Aktiviti melengkapkan nombor yang hilang. kenderaan darat
60 minit Matematik hingga ke 20(counting on) Menulis nombor 10 – 20 dengan betul pelbagai jenis.
10.50 – 11.50 ST 7.3.3
Menulis 10-20 Kad nombor.
Kertas A4

Aktiviti Berbaris, Doa, Ucap Selamat dan pesanan.


Penamat

Guru: Membuat aktiviti peneguhan dan pengukuhan bagi murid yang telah menguasai dan
Refleksi Belum menguasai.
Murid : Dapat mengikuti aktiviti pdp dengan baik.
Tema : Dunia Teknologi Subtema : Kenderaan Udara
Tarikh :20 Mei 2015 Hari : Rabu

Hasil
Masa Komponen Aktiviti Bahan
Pembelajaran
- MURID MEMBACA DOA SEBELUM BELAJAR
10 minit
- MEMBACA AL-FATIHAH, MENGUCAP 2 KALIMAH SYAHADAH
8.00 – 8.10
- GURU MENANDA KEHADIRAN MURID
Jumlah murid:
PERBUALAN BM 3.3.3 Menyebut huruf Murid memadankan dan menyebut huruf
Bahasa Melayu konsonon dalam perkataan konsonan yang terdapat dalam perkataan yang Hadir:
PAGI/
yang ditunjukkan. diberi. Tidak hadir :
CIRCLE TIME
20 minit Murid menyalin huruf konsonan yang diberi.
8.10 – 8.30

30 minit PENDIDIKAN ISLAM


8.30 – 9.10
Teacher show the word and picture card to the Picture card
BI1.2.9 Listen to word said children one by one and say aloud follow by the
aloud and responds teacher . worksheet
30 minit Bahasa Inggeris accordingly.
9.10 – 9.50 Children listen to word said aloud and repons
accordingly.
e.g:-Show me the picture of Aeroplane,
helicopter, hot air ballon
REHAT
30 minit KUDAPAN
9.50– 10.20
TUNJANG
PSE1.1.6 Menyatakan Murid-murid membuat aktiviti bermain pasir. Pasir
KETERAMPILAN emosi mengikut situasi Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang Besin / Kotak
30 minit PERKEMBANGAN emosi mereka semasa menjalankan aktiviti
SOSIOEMOSI tersebut sambil membuat mimik muka.
10.20 – 10.50
(PSE)

(ST 6.3.1) Menyusun objek


mengikut kriteria berikut:
a. Kecil ke besar
60 minit Matematik a) Menyusun objek atau gambar ikut Benda maujud
b. Pendek ke panjang
10.50 – 11.50 c. Rendah ke tinggi kriteria yang hendak diajar. Kad gambar
d. Nipis ke tebal dan
sebaliknya
Aktiviti
Penamat Berbaris, Doa, Ucap Selamat dan pesanan.

Guru: Membuat aktiviti peneguhan dan pengukuhan bagi murid yang telah menguasai dan
Refleksi Belum menguasai.
Murid : Dapat mengikuti aktiviti pdp dengan baik.
Tema : Dunia Teknologi Subtema : Kenderaan Udara
Tarikh :21 Mei 2015 Hari : Khamis

Hasil
Masa Komponen Aktiviti Bahan
Pembelajaran
- MURID MEMBACA DOA SEBELUM BELAJAR
10 minit
- MEMBACA AL-FATIHAH, MENGUCAP 2 KALIMAH SYAHADAH
8.00 – 8.10
- GURU MENANDA KEHADIRAN MURID
Menceritakan tentang kenderaan Jumlah murid:
PERBUALAN
Bahasa Melayu BM 2.1.3 yang dilihat.
PAGI/ Berbual menggunakan ayat yang Bersoal jawab tentang tayangan Hadir:
CIRCLE TIME mudah dengan sebutan yang betul. video yang telah ditonton. Tidak hadir :
BM 2.4.1
20 minit
Menceritakan perkara yang didengar
8.10 – 8.30 dengan menggunakan ayat mudah.
Tunjang Fizikal
30 minit PFK 2.1.22 Bermain di taman permainan Taman permainan
Dan Estetika Membuat pergerakan menggunakan
8.30 – 9.10
AKTIVITI LUAR seluruh anggota badan.
Tunjang Sains
ST 2.1.8 Video, kertas A4.
Dan Teknologi Memerhati dan merekod pemerhatian Mengumpulkan kenderaan mengikut
Matematik dalam tulisan yang mudah dengan bilangan roda.
30 minit
bimbingan.
9.10 – 9.50 ST 2.3.8
Membanding dan mengumpulkan
objek mengikut cirri yang dikenal
pasti.
REHAT
30 minit KUDAPAN
9.50– 10.20
Bahasa (B.I 3.1.7 ) Sound out letters of the a) Children watch and listen to
alphabet (Basic phonics) phonics sound, vowel and CD
Inggeris) consonant sound.
30 minit (B.I 3.1.8) Hear and sound vowel alphabet cards
sounds. b) Children make sound of alphabet
10.20 – 10.50 that pointed by teacher. hand out
(BI 4.2.3) Write recognizable letters
c) Children rewrite the letter
repeatedly .
Bahasa Bentuk huruf yang
(BM 3.2.3) Mengenal pasti huruf -Mengenalpasti / melabel huruf vokal / hendak diperkenalkan
60 minit Malaysia vokal yang terdapat dalam perkataan konsonan berdasarkan perkataan yang
10.50 – 11.50 ditunjukkan guru Kad huruf
(BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan
dengan tepat Carta huruf
Aktiviti
Penamat Berbaris, Doa, Ucap Selamat dan pesanan.

Guru: Membuat aktiviti peneguhan dan pengukuhan bagi murid yang telah menguasai dan
Refleksi
Belum menguasai.
Murid : Dapat mengikuti aktiviti pdp dengan baik.
Tema : Dunia Teknologi Subtema :Kenderaan Udara
Tarikh : 22 Mei 2015 Hari : Jumaat

Hasil
Masa Komponen Aktiviti Bahan
Pembelajaran
- MURID MEMBACA DOA SEBELUM BELAJAR
10 minit
- MEMBACA AL-FATIHAH, MENGUCAP 2 KALIMAH SYAHADAH
8.00 – 8.10
- GURU MENANDA KEHADIRAN MURID
Teacher show the word and picture card to the Jumlah murid:25 Org
PERBUALAN BI1.2.9 Listen to word children one by one and say aloud follow by
Bahasa Inggeris said aloud and the teacher . Hadir: 20 Org
PAGI/
responds accordingly. Tidak hadir : 5 org
CIRCLE TIME Children listen to word said aloud and repons
20 minit accordingly.
8.10 – 8.30 e.g:-Show me the picture of
Aeroplane,helicopter,hot air ballon.
Tunjang Fizikal Dan PFK 1.1.13 Botol plastik
Menggunakan tangan -Murid mencuba cara memulas penutup botol secara Kundi kacang
Estetika untuk memulas individu dan berpasangan dengan bimbingan
AKTIVITI LUAR penutup botol. -Membuat pertandingan membuka penutup botol paling
PFK 2.3.4 pantas.
30 minit
Melambung objek -Murid melambung dan menyambut pundi kacang
8.30 – 9.10 lembut dengan menggunakan satu tangan.
menggunakan satu
tangan.

BI 3.2.1  Hear and say the initial sound of words e.g bus, Picture card
Hear and say the car
initial sound of a  Match the land transport name with the correct worksheet
Bahasa Inggeris words e.g cup picture.
30 minit
BI 4.2.4
9.10 – 9.50 Write simple words in
neat, legible print

REHAT
30 minit KUDAPAN
9.50– 10.20
Bahasa Malaysia
BM 4.2.6 Membina buku skrap Gambar
30 minit
Menyalin perkataan dengan cara yang betul. Menulis nama pada setiap kenderaan kenderaan,
10.20 – 10.50 Udara. gam,
gunting.
Tunjang Fizikal KTI 2.1.13Menyanyi dengan gerakan Menyanyikan lagu kenderaan dengan gaya
30 minit KTI 1.2.9Menghasilkan bentuk binaan Membina kenderaan menggunakan bahan Kertas lukisan
Dan Estetika – mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai terbuang. Pasir
10.50 – 11.20 Kreativiti teknik dengan bimbingan

30 minit
PENDIDIKAN ISLAM
11.20 – 11.50

Aktiviti
Penamat Berbaris, Doa, Ucap Selamat dan pesanan. PDP : 5/5
Refleksi
Guru: Membuat aktiviti peneguhan dan pengukuhan bagi murid yang telah menguasai dan
Belum menguasai.
Murid : Dapat mengikuti aktiviti pdp dengan baik.