Anda di halaman 1dari 5

PENILAIAN AKHIR SEMESTER 2

SLB BINA KARYA INSANI KARANGANYAR


TAHUN AJARAN 2018/2019

Nama :
Sekolah : Bahasa JAWA

A. BERILAH TANDA SILANG (X) PADA HURUF A, B, ATAU C PADA JAWABAN YANG
BENAR!

1. pitik iku sikile jumlahe ana ...


a. 2 b. 4 c. 6

2. manuk dara iku mabur nggunakake ...


a. sikil b. buntut c. lar

3. anak sapi iku arane ...


a. piyek b. kuthuk c. pedet

4. wedus iku nduwe swara ...


a. petok-petok b. mbek-mbek c. ngeong-ngeong

5. kewan sing senengane kluruk yaiku ...


a. kucing b. pitik c. wedus

6. gula lan madu iku rasane ...


a. pahit b. legi c. kecut

7. sing rasane asin yaiku ...


a. uyah b. jeruk c. pelem

8. andi diparingi hadiah soko bu guru


andi banjur ngucapake ...
a. ngapurane b. sugeng enjang c. matur nuwun

9. Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake ...


a. sugeng dalu b. sugeng sonten c. sugen enjang

10. yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake ...
a. kulo nuwun b. matur nuwun c. nyuwun sewu

11. ibu nembe turu basa


kramane yaiku
a. ibu lagi sare
b. ibu nembe sare
c. ibu nembe siram

12. basa kramane tangan yaiku ...


a. suku b. rikma c. asta

13. yen ngomong koro wong tuo iku kudu nganggo basa ...
a. ngoko b. krama c. dolanan
14. bapak nembe tindak
basa ngokone tindak yaiku ...
a. mangan b. lunga c. bali

15. sing digunakake kanggo ngrungokake yaikut ...


a. mripat b. cangkem c. kuping

16. mripat iku digunakake kanggo ...


a. mangan b. mikul c. ningali

17. wong sing sregep sinau iku bakal ...


a. pinter b. sugih c. ayu

18. yen kepengen awake sehatiku uripe kudu ...


a. resikan b. dolanan c. mangan terus

19. rini arep mangkat sekolah rini


kudu .............karo wong tuane
a. njaluk sangu b. pamitan c. dolanan

20. ani lagi luru godong gedang


rupane godong gedang yaiku ...
a. abang b. putih c. ijo
B. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BENAR!

1. Kewan seng swarane ngeong-ngeong yaiku ...


2. iwak iku uripe ana ing ...
3. basa kramane mripat yaiku ...
4. basa kramene lunga yaiku ...
5. sikil iku digunakake kanggo ...
6. yen pamitan karo wong tuo iku kudu ...
7. yen awan iku langite padang. Yen bengi langite dadi ...
8. bocah sing ora gelem sinau iku marai ...
9. yen dikandani wong tuo iku kudu ....
10. Santi sregep sikatan. Untune dadi sehat lan warnane ...
KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2
BAHASA JAWA KELAS 1 SD

A. JAWABAN

1. a. 2
2. c. lar
3. c. pedet
4. b. mbek-mbek
5. b. pitik
6. b. legi
7. a. uyah
8. c. matur nuwun
9. b. sugeng sonten
10. a. kulo nuwun
11. b. ibu nembe sare
12. c. asta
13. b. krama
14. b. lunga
15. c. kuping
16. c. ningali
17. a. pinter
18. a. resikan
19. b. pamitan
20. c. ijo
21. b. budi
22. c. jam lima
23. b. sarapan
24. a. jam setengah pitu
25. a. konco-koncone

B. JAWABAN

1. kucing
2. banyunan
3. paningal
4. tindak
5. mlaku
6. salaman
7. peteng
8. bodo
9. dirungoke
10. putih

Anda mungkin juga menyukai