Anda di halaman 1dari 9

DATA PENAMPANG

A Beban Angkur Baut


1 Gaya aksial akibat beban terfaktor (Pu) = 49690.201 N
2 Momen akibat beban terfaktor (Mu) = 27477000 Nmm
3 Gaya geser akibat beban terfaktor (Vu) = 12459.918 N

B Plat Tumpuan
1 Tegangan baja leleh (fy) = 240 Mpa
2 Tegangan tarik putus (fu) = 370 Mpa
3 Lebar plat tumpuan (B) = 400 mm
4 Panjang plat tumpuan (N) = 400 mm
5 Tebal plat tumpuan (t) = 20 mm

C Kolom Pedestal
1 Kuat tekan beton (f'c) = 30 Mpa

D Dimensi Kolom Baja'


1 Profil baja = 10 in
2 Diameter luar (H) = 267.4 mm
3 Tebal = 7.0 mm

E Angkur Baut
1 Jenis angkur baut Tipe = A - 325
2 Tegangan tarik angkur baut (fuᵇ) = 825 Mpa
3 Tegangan leleh angkur baut (fy) = 400 Mpa
4 Diameter angkur baut = 10 mm
5 Jumlah Baut pada sisi tarik (nt) = 2 bh
6 Jumlah baut pada sisi tekan (nc) = 2 bh
7 Jarak baut pada pusat penampang (f) = 183.7 mm
8 Panjang angkur baut yang tertanam di beton (La) = 1000 mm

PERHITUNGAN
A Gaya Tarik Pada Angkur
1 Gaya tarik pada angkur
et = f + h = 183.7 +
2
ec = f - h = 183.7 -
2
Pt = Pu x ec = 49690.2 x
et
2 Gaya yang Bekerja Pada Angkur Baut yang Tertarik
Tu1 = Pt = 7827.694 = 3913.847 N
nt 2
3 Tegangan tarik putus baut
fuᵇ = 825 Mpa
4 Luas penampang angkur baut
Ab = π x d² = 3.14 x
4 4
5 Faktor reduksi
Φ = 0.9 (faktor reduksi)
6 Tahanan tarik nominal angkur baut
Tn = 0.75 x Ab x fuᵇ =
7 Tahanan tarik angkur baut
Φ x Tn = 0.9 x 48571.88 =
8 Syarat yang harus terpenuhi
Tu1 ≤ Φ x Tn
3913.847 ≤ 43714.69 N

B Gaya Geser Pada Angkur Baut


1 Gaya geser pada angkur baut,
Vu1 = Vu = 12459.92 = 3114.98 N
n 4
2 Tegangan tarik putus baut
fuᵇ = 825 Mpa
3 Jumlah penampang geser
m = 1
4 Faktor pengaruh ulir pada bidang geser
r1 = 0.4
5 Luas penampang baut
Ab = π x d² = 3.14 x
4 4
6 Faktor reduksi kekuatan geser
Φf = 0.75
7 Tahanan geser nominal
Vn = r1 x m x Ab x
8 Tahanan geser angkur baut
Φf x Vn = 0.75 x 25905 =
9 Syarat yang harus terpenuhi
Vu1 ≤ Φf x Vn
3114.98 ≤ 19428.75 N

C Gaya Tumpu Pada Angkur Baut


1 Gaya tumpu pada angkur baut
Ru1 = Vu1 = 3114.98 N
2 Diameter angkur baut
d = 10 mm
3 Tegangan tarik putus plat
fuᴾ = 370 Mpa
4 Tahanan tumpu nominal
Rn = 2.4 x d x t x
5 Tahanan tumpu
Φf x Rn = 0.75 x 177600 =
6 Syarat yang harus dipenuhi
Ru1 ≤ Φf x Rn
3114.98 ≤ 133200 N

D Kombinasi Geser dan Tarik


1 Konstanta untuk baut mutu tinggi
f1 = 807 Mpa
f2 = 621 Mpa
2 Faktor pengaruh ulir pada bidang geser
r2 = 1.9
3 Tegangan geser akibat beban terfaktor
fᵤᵥ = Vu = 12459.92
n x Ab 4x
4 Kuat geser angkur baut
Φf x r1 x m x fuᵇ =
5 Syarat yang harus terpenuhi
fᵤᵥ = Vu ≤ Φf x
n x Ab
39.68127 ≤ 247.5
6 Gaya tarik akibat beban terfaktor
Tu1 = 3913.847 N
7 Tahanan tarik angkur baut
Φf x Tn = Φf x f1 x
= 0.75 x 807 x
8 Syarat yang harus terpenuhi
Tu1 ≤ Φf x f1 x Ab
3913.847 ≤ 47512.13 N
9 Kuat tarik angkur baut
f = 0.75 x fuᵇ = 0.75 x
10 Batas tegangan kombinasi'
f1 - r2 x fᵤᵥ = 807 -

f2 = 621 Mpa
11 Syarat yang harus terpenuhi
f ≤ f1 - r2 x fᵤᵥ
618.75 ≤ 731.6056

E Kontrol Panjang Angkur Baut


1 Panjang angkur tanam yang digunakan
La = 1000 mm
2 Kuat tekan beton
fc' = 30 Mpa
3 Tegangan leleh baja
Fy = 240 Mpa
4 Diameter angkur baut
d = 10 mm
5 Panjang angkur tanam minimum yang diperlukan
Lmin = fy
4x fc' x d
5.477226 = 240 =
4x 30 x 10
6 Syarat yang harus terpenuhi
Lmin ≤ La
109.5445 ≤ 1000
H

PIPA

BASEPLATE

KOLOM PEDESTAL

ANGKUR

267.4 = 317.4 mm
2
267.4 = 50 mm
2
50 = 7827.694 N
317.4
10 ² = 78.5 mm2

0.75 x 78.5 x 825 = 48571.88 N

43714.69 N

10 ² = 78.5 mm2

fuᵇ = 0.4 x 1x 78.5 x 825 =

19428.75 N

fuᴾ = 2.4 x 10 x 20 x 370 =


133200 N

= 39.68127 Mpa
78.5

0.75 x 0.4 x 1x 825 = 247.5 Mpa

r1 x m x fuᵇ

Ab
78.5 = 47512.13 N

825 = 618.75 Mpa

1.9 x 39.68127 = 731.6056 Mpa


109.5445 mm = 10.95445 ≈ 11 cm
25905 N

177600 N

Anda mungkin juga menyukai