Anda di halaman 1dari 16

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA


SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO
Jalan Samas Km 18,Mulyodadi,Bambanglipuro Tlpn.085100994320,02742811768 Ko

APLIKASI PEMBAYARAN SUMBANGAN


KELAS :
Nama Sekolah :

Alamat :

Kelurahan :
Kecamatan :
BY@ysuyanta@yahoo.com Kota :
Propinsi :
Nama Kepala Sekol :
NIP
Nama Bendahara :
NIP
Semester :
Semester :
Tahun Pelajaran :
RINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO
s Km 18,Mulyodadi,Bambanglipuro Tlpn.085100994320,02742811768 Kode Pos.55764

APLIKASI PEMBAYARAN SUMBANGAN INPUT DATA


SISWA
X_A.3
SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO
Jalan Samas Km 18,Mulyodadi,Bambanglipuro CHEK BA
Tlpn.085100994320,02742811768 Kode Pos.55764
Mulyodadi REKAP PEMB
Bambanglipuro,
Bantul
DIY RIWAYAT PEMB
NGADIYA, SPd., MM.
19660427 198902 1 002
…………………………… LAPORAN PEMB
………………………………
GANJIL
GENAP
2018/ 2019
NPUT DATA INPUT DATA
SISWA SUMBANGAN

CHEK BAYAR

REKAP PEMBAYARAN

RIWAYAT PEMBAYARAN

LAPORAN PEMBAYARAN
MENU
DATA SISWA SEMUA KELAS UTAMA

No Nama Kelas no.ABSEN


1 AMANDA SYIFA DWI ANGGRAINI X_A.3 1
2 ANGGA DEWANTARA X_A.3 2
3 ANITA WIDYA PUTRI X_A.3 3
4 ATUN SOFIA NINGRUM X_A.3 4
5 CHINTYA PUSPITASARI X_A.3 5
6 DHEVI TRI PRATIWI X_A.3 6
7 DYTA MERRYTA FARHAN X_A.3 7
8 FARIHAH ZAHRATUNNISA X_A.3 8
9 FIRMASAH PUTRA SEJATI X_A.3 9
10 GADING MULIA JAUHARA X_A.3 10
11 GALANG FIRMAN SYAH X_A.3 11
12 HARTOMO AKBAR X_A.3 12
13 JUANITO PRAMUDITYA YOGA PRATAMA X_A.3 13
14 LINGGA ADE MARDA NOVANDARU X_A.3 14
15 MUHAMMAD FACHRUL GHIFARI X_A.3 15
16 MUHAMMAD IRFAN CHALIMY X_A.3 16
17 MUHAMMAD RIZKI ALBANI X_A.3 17
18 OKTIANA NUR UMMAH X_A.3 18
19 RAHMA LAKSITAWATI X_A.3 19
20 RISMA FITRIYANI X_A.3 20
21 RIZKY FANI KURNIA X_A.3 21
22 SAFIRA NURIZA PUTRI X_A.3 22
23 SARAH SAJJIDAH X_A.3 23
24 SHAFA JASMINE AZZAHRA X_A.3 24
25 SHALISA KHASANAH X_A.3 25
26 SILVIA NUR ALIFAH X_A.3 26
27 TRI CHUSNUL EDININGTYAS X_A.3 27
28 UMMI KULSUM X_A.3 28
29 WINDY DWIARINI X_A.3 29
30 YULIANA UMI KHODIJAH X_A.3 30
31 YULLINDA AYU KRISTIAN PUSPITA MELATI X_A.3 31
32 AYU AMALIA X_A.3 32
33
34
35
36
37
38
39
40
DATA PEMBAYARAN SUMBANGAN MENU
UTAMA

No Kelas SUMBANGAN 1 SUMBANGAN 2 Pertahun


1 X Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 2,000,000
2 XI Rp -
3 XII Rp -
SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO
Jalan Samas Km 18,Mulyodadi,Bambanglipuro Tlpn.085100994320,02742811768 Kode Pos.55764
Tahun Pelajaran 2018/ 2019

NOTA PEMBAYARAN
1 NO.ABSEN : 12
2 NAMA SIAWA : HARTOMO AKBAR
3 KELAS : X_A.3
4 TELAH BAYAR : Rp -
5 KURANG BAYAR : Rp 2,000,000
6 KETERANGAN : Belum Lunas
PER TANGGAL : 15 May 2019

Bendahara,

……………………………
NIP ………………………………
DATA PEMBAYARAN SUMBANGAN
SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO
TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019
1 2 3 4 5 6
Bulan
No Nama Kelasno.absen
Juli Agustus
1 AMANDA SYIFA DWI ANGGRAINI X_A.3 1 Rp - Rp -
2 ANGGA DEWANTARA X_A.3 2 Rp 20,000 Rp 100,000
3 ANITA WIDYA PUTRI X_A.3 3 Rp 50,000 Rp 60,000
4 ATUN SOFIA NINGRUM X_A.3 4 Rp - Rp -
5 CHINTYA PUSPITASARI X_A.3 5 Rp - Rp -
6 DHEVI TRI PRATIWI X_A.3 6 Rp - Rp -
7 DYTA MERRYTA FARHAN X_A.3 7 Rp - Rp -
8 FARIHAH ZAHRATUNNISA X_A.3 8 Rp - Rp -
9 FIRMASAH PUTRA SEJATI X_A.3 9 Rp - Rp -
10 GADING MULIA JAUHARA X_A.3 10 Rp - Rp -
11 GALANG FIRMAN SYAH X_A.3 11 Rp - Rp -
12 HARTOMO AKBAR X_A.3 12 Rp - Rp -
13 JUANITO PRAMUDITYA YOGA PRATAMA X_A.3 13 Rp - Rp -
14 LINGGA ADE MARDA NOVANDARU X_A.3 14 Rp - Rp -
15 MUHAMMAD FACHRUL GHIFARI X_A.3 15 Rp - Rp -
16 MUHAMMAD IRFAN CHALIMY X_A.3 16 Rp - Rp -
17 MUHAMMAD RIZKI ALBANI X_A.3 17 Rp - Rp -
18 OKTIANA NUR UMMAH X_A.3 18 Rp - Rp -
19 RAHMA LAKSITAWATI X_A.3 19 Rp - Rp -
20 RISMA FITRIYANI X_A.3 20 Rp - Rp -
21 RIZKY FANI KURNIA X_A.3 21 Rp - Rp -
22 SAFIRA NURIZA PUTRI X_A.3 22 Rp - Rp -
23 SARAH SAJJIDAH X_A.3 23 Rp - Rp -
24 SHAFA JASMINE AZZAHRA X_A.3 24 Rp - Rp -
25 SHALISA KHASANAH X_A.3 25 Rp - Rp -
26 SILVIA NUR ALIFAH X_A.3 26 Rp - Rp -
27 TRI CHUSNUL EDININGTYAS X_A.3 27 Rp - Rp -
28 UMMI KULSUM X_A.3 28 Rp - Rp -
29 WINDY DWIARINI X_A.3 29 Rp - Rp -
30 YULIANA UMI KHODIJAH X_A.3 30 Rp - Rp -
31 YULLINDA AYU KRISTIAN PUSPITA MELATI X_A.3 31 Rp - Rp -
32 AYU AMALIA X_A.3 32 Rp - Rp -
7 8 9 10 11 12 13
Bulan Bulan
September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 300,000 Rp - Rp - Rp - Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 300,000
Rp 10,000 Rp 100,000 Rp 20,000 Rp 120,000 Rp 50,000 Rp 60,000 Rp 10,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,440,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Bambanglipuro, 15 May 2019


Bendahara

……………………………
NIP ………………………………
MENU
UTAMA
14 15 16 17 18
Bulan
Jumlah Sisa
April Mei Juni
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp 840,000 Rp 1,160,000
Rp 100,000 Rp 20,000 Rp 120,000 Rp 720,000 Rp 1,280,000
Rp - Rp - Rp - Rp 1,440,000 Rp 560,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 2,000,000

Rp - ###
Bendahara

Rp -
Rp -
HISTORY PEMBAYARAN SUMBANGAN
SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO MENU
TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019 UTAMA
1 2 3 5 6
No Nama Kelas Jumlah JULI
1 AMANDA SYIFA DWI ANGGRAINI X_A.3
2 ANGGA DEWANTARA X_A.3 Rp 20,000 Tuesday, 03/07/2018
3 ANITA WIDYA PUTRI X_A.3 Rp 50,000 ###
4 ATUN SOFIA NINGRUM X_A.3
5 CHINTYA PUSPITASARI X_A.3
6 DHEVI TRI PRATIWI X_A.3
7 DYTA MERRYTA FARHAN X_A.3
8 FARIHAH ZAHRATUNNISA X_A.3
9 FIRMASAH PUTRA SEJATI X_A.3
10 GADING MULIA JAUHARA X_A.3
11 GALANG FIRMAN SYAH X_A.3
12 HARTOMO AKBAR X_A.3
13 JUANITO PRAMUDITYA YOGA PRATAMA X_A.3
14 LINGGA ADE MARDA NOVANDARU X_A.3
15 MUHAMMAD FACHRUL GHIFARI X_A.3
16 MUHAMMAD IRFAN CHALIMY X_A.3
17 MUHAMMAD RIZKI ALBANI X_A.3
18 OKTIANA NUR UMMAH X_A.3
19 RAHMA LAKSITAWATI X_A.3
20 RISMA FITRIYANI X_A.3
21 RIZKY FANI KURNIA X_A.3
22 SAFIRA NURIZA PUTRI X_A.3
23 SARAH SAJJIDAH X_A.3
24 SHAFA JASMINE AZZAHRA X_A.3
25 SHALISA KHASANAH X_A.3
26 SILVIA NUR ALIFAH X_A.3
27 TRI CHUSNUL EDININGTYAS X_A.3
28 UMMI KULSUM X_A.3
29 WINDY DWIARINI X_A.3
30 YULIANA UMI KHODIJAH X_A.3
31 YULLINDA AYU KRISTIAN PUSPITA MELATI X_A.3
32 AYU AMALIA X_A.3
7 8 9 10 11
Jumlah AGUSTUS Jumlah SEPTEMBER Jumlah

Rp 100,000 Rp 300,000
Rp 60,000 Rp 10,000 Rp 100,000
MENU
UTAMA
12 13 14 15 16
OKTOBER Jumlah NOVEMBER Jumlah DESEMBER

Rp 20,000 Rp 120,000
MENU
UTAMA
17 18 19 20 21
Jumlah JANUARI Jumlah FEVRUARI Jumlah

Rp 20,000 Rp 100,000 Rp 300,000


Rp 50,000 Rp 60,000 Rp 10,000
Rp 1,440,000
22 23 24 25 26
MARET Jumlah APRIL Jumlah MEI

Rp 100,000 Rp 20,000
MENU UTAMAKE MENU
UTAMA
27 28 29 30
Jumlah JUNI TOTAL PEMBAYARAN KEKURANGAN
Rp - Rp 2,000,000
Rp 840,000 Rp 1,160,000
Rp 120,000 Rp 720,000 Rp 1,280,000
Rp 1,440,000 Rp 560,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
Rp - Rp 2,000,000
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO
Jalan Samas Km 18,Mulyodadi,Bambanglipuro Tlpn.085100994320,02742811768 Kode Pos.55764

DATA PEMBAYARAN SUMBANGAN


SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO
TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019

BESAR TELAH
No Nama Kelas KEKURANGAN
SUMBANGAN MEMBAYAR
1 AMANDA SYIFA DWI ANGGRAINI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
2 ANGGA DEWANTARA X_A.3 Rp 2,000,000 Rp 840,000 Rp 1,160,000
3 ANITA WIDYA PUTRI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp 720,000 Rp 1,280,000
4 ATUN SOFIA NINGRUM X_A.3 Rp 2,000,000 Rp 1,440,000 Rp 560,000
5 CHINTYA PUSPITASARI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
6 DHEVI TRI PRATIWI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
7 DYTA MERRYTA FARHAN X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
8 FARIHAH ZAHRATUNNISA X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
9 FIRMASAH PUTRA SEJATI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
10 GADING MULIA JAUHARA X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
11 GALANG FIRMAN SYAH X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
12 HARTOMO AKBAR X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
13 JUANITO PRAMUDITYA YOGA PRATAMA X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
14 LINGGA ADE MARDA NOVANDARU X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
15 MUHAMMAD FACHRUL GHIFARI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
16 MUHAMMAD IRFAN CHALIMY X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
17 MUHAMMAD RIZKI ALBANI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
18 OKTIANA NUR UMMAH X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
19 RAHMA LAKSITAWATI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
20 RISMA FITRIYANI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
21 RIZKY FANI KURNIA X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
22 SAFIRA NURIZA PUTRI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
23 SARAH SAJJIDAH X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
24 SHAFA JASMINE AZZAHRA X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
25 SHALISA KHASANAH X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
26 SILVIA NUR ALIFAH X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
27 TRI CHUSNUL EDININGTYAS X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
28 UMMI KULSUM X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
29 WINDY DWIARINI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
30 YULIANA UMI KHODIJAH X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
31 YULLINDA AYU KRISTIAN PUSPITA MELATI X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000
32 AYU AMALIA X_A.3 Rp 2,000,000 Rp - Rp 2,000,000

Mengetahui Bambanglipuro, 15 May 2019


Kepala Sekolah Bendahara,

NGADIYA, SPd., MM. ……………………………


NIP 19660427 198902 1 002 NIP ………………………………

Anda mungkin juga menyukai