Anda di halaman 1dari 45

JADWAL PIKET PUSKESMAS HARI SABTU

BULAN SEPTEMBER 2017

TANGGAL
NO. NAMA PEGAWAI
02-09-2017 09-09-2017 16-09-2017 23-09-2017 30-09-2017

1 HENIK MARYATI, AM.Keb a


2 FERIDA IRMAWATI, AM.Keb a
3 LIBRA OKTAVINT, AM.Keb a
4 WAHONO, AM.Kep a
1 DESI NURWULANDARI, AM.Keb a
2 TITIN SAMOSIR, AM.Keb a
3 LIBRA OKTAVINT, Amd. Keb a
4 YENY YUNIDAR, SST a
1 ANITA KUSNIANA, AM.Keb a
2 PITALOKA SITI PATIMAH, Amd.Keb a
3 DYAN AYU KARTIKA, Amd.Keb a
4 FERIDA IRMAWATI, AM.Keb a
1 HENIK MARYATI, AM.Keb a
2 NOVITA LIDYA SUSANTI, AM.Keb a
3 EKA YULIANTI, AM.Keb a
4 NANIK NURYANTI, Amd.Keb a
1 NURDIN, AM.Kep a
2 MUHAMMAD WAHONO, AM.Kep a
3 NUNUNG KARTIKA SARI, AM.Keb a
4 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep a
1 FIRMANSYAH KONSUL TATA USAHA /SDMK

2 dr. EVI NOPITA KONSUL PENGOBATAN

3 BENI PRANSYAH, AMF KONSUL KEFARMASIAN


ABSENSI PUSKESMAS SUMBER HARUM
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Bulan : DESEMBER 2018

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


KET
No. NAMA PEGAWAI
Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang
H. AMIRIN, SKM, M.Kes
1
NIP. 19660415 198903 1 007
IRSANDI, SKM
2
NIP. 19750712 199803 1 003
RIANI BERLINA, AMKG
3
NIP. 19880423 201001 2 010
KHATOB.Am.Kep
4
NIP. 19780324 200604 1 010
RENI DESIANI, AMAK
5
NIP. 19811224 201101 2 004
LIDYA NOVIANA, Am.Keb
6
NIP. 19801103 200801 2 002
RIRIN TRI AMBARWATI, Am.Kep
7
NIP. 19800827 201407 2 001
FIRMANSYAH
8
NIP. 19820514 201407 1 003
DETY EFRIZA
9
NIP. 19821207 201407 2 001

MENGETAHUI,
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUMBER HARUM

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


NIP. 19660415 198903 1 007
NIP. 19660415 198903 1 007

ABSENSI APEL PEGAWAI PUSKESMAS SUMBER HARUM


KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Bulan : DESEMBER 2018

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


No. NAMA PEGAWAI KET

Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang

1 dr. EVI NOPITA

2 ABDUL ROZAK, SKM

3 ANITA KUSNIANA, AM.Keb

4 HENIK MARYATI,AMKeb

5 NURDIN, AMKep

6 HERLINA PUSPITA, AMKL

7 BENI PRANSYAH, AMF

8 USMAN

9 ELIA FATMAWATI

10 AHMAD RUDINI

MENGETAHUI,
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUMBER HARUM

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


NIP. 19660415 198903 1 007
ABSENSI PEGAWAI PUSKESMAS SUMBER HARUM
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Bulan : DESEMBER 2018

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu


No. NAMA PEGAWAI KET

Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang
1 Aris Akbar, AM.Kep

2 Dyan Ayu Kartika, ST.Keb

3 Eka Yuliyanti, Am.Keb

4 Ferida Irmawati, Amd.Keb

5 Libra Oktavint, Amd.Keb

6 Luky Indra Wijayanti, AM.Kep

7 M. Wahono, AM.Kep

8 Ayu Anggraini, SKM

9 Novita Lidya Susanti, Am.Keb

10 Nunung Kartika Sari, AM.Keb

11 Dyah Herdini Istiari, Amd.Keb

12 Titin BR. Samosir, AM.Keb

13 Sulasmi, SKM

14 Siti Suliyati, S.Gz

15 Rini Yeflina, Amkeb

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUMBER HARUM

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


NIP. 19660415 198903 1 007
ABSENSI PUSKESMAS SUMBER HARUM
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUAS
Bulan : 2019

Senin Selasa Rabu


No. NAMA PEGAWAI
Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang
H. AMIRIN, SKM, M.Kes
1
NIP. 19660415 198903 1 007
IRSANDI, SKM
2
NIP. 19750712 199803 1 003
RIANI BERLINA, AMKG
3
NIP. 19880423 201001 2 010
KHATOB.Am.Kep
4
NIP. 19780324 200604 1 010
RENI DESIANI, AMAK
5
NIP. 19811224 201101 2 004
LIDYA NOVIANA, Am.Keb
6
NIP. 19801103 200801 2 002
RIRIN TRI AMBARWATI, Am.Kep
7
NIP. 19800827 201407 2 001
FIRMANSYAH
8
NIP. 19820514 201407 1 003
DETY EFRIZA
9
NIP. 19821207 201407 2 001

ABSENSI APEL PEGAWAI PUSKESMAS SUMBER HARUM


KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUAS
Bulan : 2019

Senin Selasa Rabu


No. NAMA PEGAWAI
No. NAMA PEGAWAI

Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang


ABDUL ROZAK, SKM
1

ANITA KUSNIANA, AM.Keb


2

HENIK MARYATI,AMKeb
3

NURDIN, AMKep
4

HERLINA PUSPITA, AMKL


5

BENI PRANSYAH, AMF


6

USMAN
7

ELIA FATMAWATI
8

9 AHMAD RUDINI

ABSENSI PEGAWAI PUSKESMAS SUMBER HARUM


KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUAS
Bulan : 2019

Senin Selasa Rabu


No. NAMA PEGAWAI
Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang
1 Aris Akbar, AM.Kep

2 Dyan Ayu Kartika, ST.Keb

3 Eka Yuliyanti, Am.Keb

4 Ferida Irmawati, Amd.Keb

5 Libra Oktavint, Amd.Keb


6 Luky Indra Wijayanti, AM.Kep

7 M. Wahono, AM.Kep

8 Ayu Anggraini, SKM

9 Novita Lidya Susanti, Am.Keb

10 Nunung Kartika Sari, AM.Keb

11 Dyah Herdini Istiari, Amd.Keb

12 Titin BR. Samosir, AM.Keb

13 Sulasmi, SKM

14 Siti Suliyah, S.Gz

15 Rini Yeflina, Amkeb

16 Charlina Simare-mare, S.ST


S SUMBER HARUM
ABUPATEN MUSI BANYUASIN
2019

Kamis Jumat Sabtu


KET

Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang

MENGETAHUI,
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUMBER HARUM

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


NIP. 19660415 198903 1 007

SKESMAS SUMBER HARUM


ABUPATEN MUSI BANYUASIN
2019

Kamis Jumat Sabtu


KET
KET

Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang

MENGETAHUI,
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUMBER HARUM

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


NIP. 19660415 198903 1 007

ESMAS SUMBER HARUM


ABUPATEN MUSI BANYUASIN
2019

Kamis Jumat Sabtu


KET

Datang Pulang Datang Pulang Datang Pulang


MENGETAHUI,
KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUMBER HARUM

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


NIP. 19660415 198903 1 007
ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)
BULAN : MARET 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : APRIL 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : MEI 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : JUNI 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : JULI 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : AGUSTUS 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : SEPTEMBER 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : OKTOBER 2018
TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL
ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)
BULAN : NOVEMBER 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI KEHADIRAN PEGAWAI PNS - PTT DAN TKS (MAGANG)


BULAN : DESEMBER 2018

TANGGAL
NO. NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 DEWI PANATA RAYA, SST
4 TRI INDA WATI, AMG
5 RIANI BERLINA, AMKG
6 K H A T O B, Am.Kep
7 RENI DESIANI, AMAK
8 LIDYA NOVIANA
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
10 F I R M A N S Y A H
11 DETY EFRIZA
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA
2 ABDUL ROZAK, SKM
3 BENI PANSYAH, AMF
4 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
5 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
6 HENIK MARYATI,Am.Keb
7 N U R D I N, AMKep
8 HERLINA PUSPITA, AMKL
9 U S MAN
10 ELIA FATMAWATI
11 AHMAD RUDINI
MAGANG
1 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
2 M.WAHONO,Am.Kep
3 EKA YULIANTI, Am.Keb
4 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
5 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
6 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
7 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
8 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
9 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
10 PITALOKA SITI PATIMA, Am.Keb
11 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
12 ARIS AKBAR,Am.Kep
13 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
14 RINI CHAIRANI.S.Gz
15 AYU ANGGAINI,SKM
16 SULASMI,SKM
Ket :
MINGGU
HARI LIBUR NASIONAL

ABSENSI PENGAMBILAN THR LEBARAN PEGAWAI PUSKESMAS SUMBER HARUM


2018

NO NAMA TANDA TANGAN


1 H. A M I R I N, SKM., M.Kes
2 I R S A N D I, SKM
3 TRI INDA WATI, AMG
4 RIANI BERLINA, AMKG
5 K H A T O B, Am.Kep
6 RENI DESIANI, AMAK
7 LIDYA NOVIANA
8 RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
9 F I R MAN S YAH
10 DETY EFRIZA
11 dr. EVI NOPITA
12 ABDUL ROZAK, SKM
13 BENI PANSYAH, AMF
14 DESI NURWULANDARI,Am.Keb
15 ANITA KUSNIANA, AM.Keb
16 HENIK MARYATI,Am.Keb
17 N U R D I N, AMKep
18 HERLINA PUSPITA, AMKL
19 U S MAN
20 ELIA FATMAWATI
21 AHMAD RUDINI
22 LIBRA OKTAVINT, Am.Keb
23 M.WAHONO,Am.Kep
24 EKA YULIANTI, Am.Keb
25 TITIN BR.SAMOSIR, Am.Keb
26 NOVI LIDYA SUSANTI, Am.Keb
27 NUNUNG KARTIKA SARI, Am.Keb
28 FERIDA IRMAWATI, Am.Keb
29 YENY YUNIDAR, S.ST.Keb
30 DYAN AYU KARTIKA , S.ST.Keb
31 LUKY INDRA WIJAYANTI, AM.Kep
32 ARIS AKBAR,Am.Kep
33 AI SITI PATIMAH, , Am.Keb
34 RINI CHAIRANI.S.Gz
35 AYU ANGGAINI,SKM
36 SULASMI,SKM
37 DYAH HERDINI ISTIARI, Amd,Keb

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUMBER HARUM

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


NIP. 19660415 198903 1 007
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 31 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 31 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 31 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 KERJA
PERBULAN
JML
JML
KEHADIRAN
HARI
PEGAWAI
28 29 30 31 KERJA
PERBULAN
REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI PNS, PTT DAN TKS
PUSKESMAS SUMBER HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN : SEPTEMBER 2017

JUMLAH JUMLAH JUMLAH HARI KETERANGAN TIDAK HADIR


NO. NAMA NIP JABATAN KET
HARI KERJA HARI HADIR TIDAK HADIR ALPA SAKIT IZIN CUTI DINAS
1 H. AMIRIN, SKM.M.Kes 19660415 198903 1 007 Ka. UPTD Puskesmas
2 IRSANDI, SKM 19750712 199803 1 003 Kassubag Tata Usaha
3 TRI INDA WATI, AMG 19800731 200604 2 011 Nutrisionis
4 DEWI PANATA RAYA,SST 19750808 200012 2 003 Bidan
5 K H A T O B, S.Kep 19780324 200604 1 010 Perawat
6 RIANI BERLINA, AMKG 19880423 201001 2 010 Perawat Gigi
7 RENI DESIANI, AMAK 19811224 201101 2 004 Pranata Laboratorium
8 LIDYA NOVIANA, AM.Keb 19801103 200801 2 002 Bidan
9 RIRIN TRI AMBARWATI, AMKep 19800827 201407 2 001 Perawat
10 F I R MAN S YAH 19820514 201407 1 003 Perawat
11 DETY EFRIZA 19821207 201407 2 001 Administrasi Lainnya
PTT /KONTRAK
1 dr. EVI NOPITA PTT DAERAH Dokter Umum
2 ABDUL ROZAK, SKM PTT DAERAH Promkes
3 DESI NURWULANDARI, AMKeb PTT DAERAH Bidan
4 ANITA KUSNIANA, AMKeb PTT DAERAH Bidan
5 HENIK MARYATI, AMKeb PTT DAERAH Bidan
6 N U R D I N, AMKep PTT DAERAH Perawat
7 HERLINA PUSPITA, AMKL PTT DAERAH Sanitarian
8 BENI PRANSYAH, AMF PTT DAERAH Asisten Apoteker
9 U SMAN PTT DAERAH Sopir Ambulance
10 ELIA FATMAWATI PTT DAERAH Cleaning Service
11 AHMAD RUDINI PTT DAERAH Penjaga Malam
TENAGA TKS
1 TITIN SAMOSIR, AM.Keb TKS Bidan
2 LIBRA OKTAVINT, Amd.Keb TKS Bidan
3 YENY YUNIDAR, SST TKS Bidan
4 PITALOKA SITI PATIMA, Amd.Keb TKS Bidan
5 DYAN AYU KARTIKA SARI, S.T.Keb TKS Bidan
6 FERIDA IRMAWATI, AM.Keb TKS Bidan
7 NOVITA LIDYA SUSANTI, AM.Keb TKS Bidan
8 EKA YULIANTI, AM.Keb TKS Bidan
9 NANIK NURYANTI, Amd.Keb TKS Bidan
10 M. WAHONO, AMKep TKS Perawat
11 NUNUNG KARTIKA SARI, AM.Keb TKS Bidan
12 LUKY INDRA WIJAYANTI, AMKep TKS Perawat

Mengetahui, Sumber Harum, September 2017


Ka. UPTD Puskesmas Sumber Harum Kassubag Tata Usaha

H. Amirin, SKM.M.Kes Irsandi, SKM


NIP. 19660415 198903 1 007 NIP. 19750712 199803 1 003
ABSENSI APEL PAGI
PUSKESMAS SUMBER HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN DESEMBER 2018

TANGGAL
NO. Nama Pegawai

H. AMIRIN, SKM, M.Kes


1
NIP. 19660415 198903 1 007
IRSANDI, SKM
2
NIP. 19750712 199803 1 003
TRI LINDA WATI, AMG
3
NIP. 19800731 200604 2 011
DEWI PANATA RAYA, SST
4
NIP. 19750808 200012 2 003
RIANI BERLINA, AMKG
5
NIP. 19880423 201001 2 010
KHATOB.AM.Kep
6
NIP. 19780324 200604 1 010
RENI DESIANI, AMAK
7
NIP. 19811224 201101 2 004
LIDYA NOVIANA
8
NIP. 19801103 200801 2 002
RIRIN TRI AMBARWATI, AM.Kep
9
NIP. 19800827 201407 2 001
FIRMANSYAH
10
NIP. 19820514 201407 1 003
DETY EFRIZA
11
NIP. 19821207 201407 2 001

12 dr. EVI NOPITA

13 ABDUL ROZAK, SKM

14

15 ANITA KUSNIANA

16 HENIK MARYATI

17 NURDIN

18 HERLINA PUSPITA

19 BENI PRANSYAH

20 U SMAN

21 ELIA FATMAWATI

22 AHMAD RUDINI

23 TITIN SAMOSIR

24 LIBRA OKTAVINT

25

26
27 DYAN AYU KARTIKA.S

28 FERIDA IRMAWATI

29 NOVITA LIDYA. S

30 EKA YULIANTI

31

32 NUNUNG KARTIKA. S

33 LUKY INDRA. W

Sumber Harum, Oktober 2017

Ka. UPTD Puskesmas Sumber Harum

H. AMIRIN, SKM.M.Kes
NIP. 19660415 198903 1 007
BANYUASIN

KET
REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI PNS, PTT DAN TKS
PUSKESMAS SUMBER HARUM KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN : 2017

KETERANGAN TIDAK HADIR


JUMLAH JUMLAH JUMLAH HARI
NO. NAMA NIP JABATAN KET
HARI KERJA HARI HADIR TIDAK HADIR
ALPA SAKIT IZIN CUTI DINAS

PTT /KONTRAK

1 dr. EVI NOPITA PTT DAERAH Dokter Umum

2 ABDUL ROZAK, SKM PTT DAERAH Promkes

3 DESI NURWULANDARI, AMKeb PTT DAERAH Bidan

4 ANITA KUSNIANA, AMKeb PTT DAERAH Bidan

5 HENIK MARYATI, AMKeb PTT DAERAH Bidan

6 N U R D I N, AMKep PTT DAERAH Perawat

7 HERLINA PUSPITA, AMKL PTT DAERAH Sanitarian

8 BENI PRANSYAH, AMF PTT DAERAH Asisten Apoteker

9 U SMAN PTT DAERAH Sopir Ambulance

10 ELIA FATMAWATI PTT DAERAH Cleaning Service

11 AHMAD RUDINI PTT DAERAH Penjaga Malam

Mengetahui, Sumber Harum, 2017


Ka. UPTD Puskesmas Sumber Harum Kassubag Tata Usaha

H. Amirin, SKM.M.Kes Irsandi, SKM


NIP. 19660415 198903 1 007 NIP. 19750712 199803 1 003