Anda di halaman 1dari 2

JADWAL PEMBELAJARAN SEMESTER 2 (GENAP)

TAHUN PELAJARAN 2018/2019


No. HARI WAKTU KELAS KET.

I (07.30 – 08.15) ▪ CEREMONY FOLLOW UP

1. SENIN II – III (08.15 – 09.45) ▪ X MIPA.1

IV – V (09.45 – 11.45) ▪ X MIPA.4

I – II (07.30 – 09.00) ▪ XI IPS.4

III (09.00 – 09.45) ▪ X MIPA.1

2 SELASA IV – V (09.45 – 11.45) ▪ XI IPS.2

VI (11.45 – 12.30) ▪ EMPTY CLASS RESTING

VII – VIII (12.30 – 14.00) ▪ XI IPS.1

I – II (07.30 – 09.00) ▪ EMPTY CLASS BREATHING

3 RABU III – IV (09.00 – 10.30) ▪ X MIPA.3

V – VI (11.00 – 12.30) ▪ X MIPA.CI

I – II (07.30 – 09.00) ▪ EMPTY CLASS BREATHING

III – V (09.00 – 11.45) ▪ X MIPA.2


4 KAMIS
VI (11.45 – 12.30) ▪ X MIPA.4

VII – VIII (12.30 – 14.00) ▪ EMPTY CLASS PICKING UP

I (07.30 – 08.15) ▪ X MIPA.3


5 JUM’AT
III – V (09.00 – 11.45) ▪ X MIPA.5

I – II (07.30 – 09.00) ▪ XI IPS.3

6 SABTU III – IV (09.00 – 11.00) ▪ EMPTY CLASS RESTING

V (11.00 – 11.45) ▪ X MIPA.CI

Mengetahui : Parepare, 02 Januari 2019


Kepala UPT Dinas Satuan Pendidikan Guru Mata Pelajaran,
SMA Negeri 2 Parepare

SUDIRMAN, S.Pd.
Drs. H. PALEMMUI, MM. NIP. 19640719 200701 1 013
NIP. 19610227 198603 1 013
SUDIRMAN Q, S.Pd
The English Teacher

Old NIP : 580 060 160


New NIP : 19640719 200701 1 013
PRIVATE IDENTITY

No.Peserta : 12-1961-157-1-0129
NIK : 737202 190764 0002
NRG : 121 571 463 028
NUPTK : 2051 7426 4320 0003
NPWP : 57.493.548.2-802.000
NSS :
NPSN :
No.REK : 030-201-000015163-6
Alamat : BTN Pamulang C.2