Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

TUGASAN KERJA KURSUS

TAHUN AKADEMIK : 2016

Program : Program Ijazah Sarjana


Perguruan (PISMP) Nama Pelajar :

Semester / Tahun : Sem 6 / Tahun 3


Kod : PBKK 3203
Ambilan : Ambilan Jun 2013
Nama Kursus : Psikologi Remaja
Kumpulan : BNKSJKT

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar

1. Perbentangan
2 November 2016 8 November 2016
2. Kuiz
8 November 2016 8 November 2016

Hasil Pembelajaran Kursus


1. Menerangkan konsep psikologi remaja.
2. Membanding beza teori-teori perkembangan remaja melalui pembentangan secara
berkumpulan
3. Menganalisis secara kritis perkembangan remaja dari aspek fizikal, kognitif,sosial,
emosi, nilai dan moral .
4. Menilai isu dan trenda dalam psikologi remaja

Projek ini menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3 dan 4.

Objektif Projek/Kerja Kursus

Pelajar akan dapat:


1. Memahami dengan jelas konsep psikologi remaja.
2. Mengaplikasikan teori-teori perkembangan remaja melalui pembentangan secara
berkumpulan
LAMPIRAN 1

3. Menganalisis secara kritis perkembangan remaja dari aspek fizikal, kognitif,sosial,


emosi, nilai dan moral .
4. Mengenal pasti isu dan trenda dalam psikologi remaja
Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut :

Tugasan 1 - Amali : Penulisan akademik (70%)


Secara individu, pelajar dikehendaki
. Dapatkan satu contoh jurnal berkaitan isu remaja seperti vandalisme, ponteng dan penyimpangan seks.
. Buat generalisasi berkenaan jurnal tersebut dari segi isu, kesan serta cara mengatasinya.
. Karangkan dalan 1200 patah perkataan mengikut format APA.

Tugasan 2 – Kuiz (20%)


Pelajar dikehendaki
.Melaksanakan kuiz secara atas talian melalui laman EDMODO.
Kuiz merangkumi topik-topik yang telah dipelajari.
Pelajar diberi 30 minit untuk menjawab kuiz.

Tugasan 3 – Pembentangan (berkumpulan) (10%)


Pelajar dikehendaki
. Membuat persediaan pembentangan berbentuk power point berdasarkan tajuk-tajuk berkaitan Psikologi
Remaja.
. Kaitkan dengan isu semasa yang berlaku di sekeliling seperti vandalisme, penyalah gunaan dadah dan
penyelewengan tingkah laku.

Arahan Pelaksanaan Tugasan :


1. Tugasan ini adalah tugasan individu dan berkumpulan.
2. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu termasuk persembahan.
3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
I Muka depan mengikut templet terkini
II Fon Arial
III Saiz huruf adalah 11 point
IV Langkau 1.5 baris
V Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
4. Buat rujukan yang mencakupi dan lampirkan senarai rujukan dan penulisan anda.
5. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
6. Anda WAJIB sertakan Borang Maklum Balas Tugasan dan Kriteria Pemarkahan
LAMPIRAN 1

Persembahan di hadapan tugasan anda.


7. Anda mesti menghantar tugasan anda mengikut tarikh yang ditetapkan. Tugasan
yang dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan gred kerja kursus
anda.
8. Tugasan 1 membawa markah 70% (wajaran 35%), tugasan 2 membawa markah
10% (wajaran 5%), dan tugasan 3 membawa markah 20% (wajaran 10%).
9. Wajaran keseluruhan kerja kursus ialah 50% dan wajaran peperiksaan berpusat
ialah 50%.

Kriteria Pemarkahan
Tugasan ini akan dinilai berdasarkan rubrik yang disediakan.

Disediakan oleh : Disemak oleh:

________________________________ _______________________________
(Nama: ) (Nama: )

Pensyarah / Penyelaras Kursus Pakar Bidang (SME) / Penyelaras Kursus /


Pensyarah Kanan

Tarikh: Tarikh:

Disahkan oleh:

________________________________
(Nama: )

Ketua Jabatan

Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai