Anda di halaman 1dari 8

JUTIE ANAK UJAK 741110135933 KARYA TERPILIH

INSTITUT AMINUDDIN BAKI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
CAWANGAN SARAWAK

SRSW1 KUMPULAN 3 NPQEL 2.0 AMBILAN 2/2018

NAMA PESERTA
JUTIE ANAK UJAK
741110135933

NAMA PENYELIA
ENCIK ROSLI BIN SARIP

KARYA TERPILIH
1. E-PEMBELAJARAN
2. PEMBENTANGAN EKSEKUTIF
3. JALINAN PINTAR KORPORAT
4. PROGRAM PERANTISAN 2
5. ULASAN BUKU
LOG KARYA TERPILIH
AKTIVITI TAS / TAL / TAK [E-PEMBELAJARAN]
PESERTA : SRSW1/K3
NAMA : JUTIE ANAK UJAK
TARIKH : 03 SEPTEMER 2018
BIL PERKARA CATATAN
1 Pengenalan Portal e-NPQEL mula dibuka pada 17.06.2018 yang
Pengenalan tentang aktiviti yang mana semua peserta NPQEL dikehendaki
dilaksanakan melaksanakan e-Pembelajaran selama 21 hari waktu
bekerja. Dalam modul e-pembelajaran ada empat
modul yang perlu dibaca dan diselesaikan oleh
peserta iaitu:
1. Modul Berwawasan,
2. Modul Menerajui Perubahan
3. Modul Mencemerlangkann Organisasi
4. Modul Berketrampilan
Modul-modul ini pecahkan kepada sub-modul.
Terdapat lapan (8) sub modul keseluruhan dalam e-
pembelajaran ini. Modul-modul ini mengandungi
bahan-bahan berkaitan dengan kepimpinan, teori-teori
pengurusan dan kepimpinan, alat-alat untuk membuat
keputusan, bahan multimedia dan soalan kuiz kendiri
dan soalan penilaian yang perlu dibaca dan
diselesaikan oleh peserta untuk mendapatkan empat
lencana e-NPQEL.
2 Pengalaman Lepas Sebelum menjalani e-NPQEL, saya adalah seorang
Pengalaman empirikal daripada aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran selama 2 tahun dan
yang melibatkan aspek pengetahuan, Penolong Kanan Kokurikulum (lantikan dalaman).
sosial dan emosi Semasa menjawat jawatan ini, segala keputusan yang
saya buat adalah berdasarkan pengalaman melalui
permerhatian, perbincangan semasa rakan
sejawatan, perbincangan dengan guru besar dan
menggunakan logik dan pertimbangan rasional.
Segala keputusan yang dibuat selalunya melalui
perbincangan semasa mesyuarat.

3 Dapatan Aktiviti Melalui e-pembelajaran dalam portal e-NPQEL, saya


Pemerolehan input daripada aktiviti telah belajar secara kendiri, formatif dan sumatif serta
yang diikuti meneliti setiap bahan yang diberikan. Disitu saya
melihat terlalu banyak perkara dan ilmu yang perlu
saya pelajari sekiranya ingin menjadi pemimpin yang
disegani dan berjaya serta berprestasi tinggi.

Dalam modul Berwawasan banyak mengajar saya


bahawa seorang pemimpin yang berprestasi tinggi
perlu ada wawasan dan sentiasa berfikiran strategi,
menerajui perubahan, memimpin pembelajaran,
membangunkan kapasiti,menjalinkan jaringan dan
jalainan, berkepimpinan, beketrampilan dan
berkomunikasi berkesan.

Saya telah menamatkan dan mendapat keempat-


empat lencana dalam masa lapan hari waktu bekerja.
Seterusnya mendapat sijil e-NPQEL. Saya juga perlu
belajar dan bersedia untuk memperoleh ilmu dan
pengalaman semasa aktiviti bersemuka yang akan
dilaksanakan di IAB Cawangan Sarawak bermula
pada 16 Julai 2018. Dengan sedikit pengalaman dan
ilmu yang ada, saya perlu belajar dan menceduk ilmu
sebanyak mungkin dari pensayarah IAB dan rakan-
rakan sesuai dengan konsep pembelajaran 70:20:10.

4 Refleksi Kendiri SET


Perkaitan dengan kerja buat dengan
meninjau, kekuatan dan
penambahbaikan yang boleh dibuat
5 Rancangan yang sepatutnya dibuat
untuk membangunkan organisasi
Menggunakan maklumat dan data
yang dikumpul untuk digunakan bagi
rancangan masa depan.

LOG KARYA TERPILIH


AKTIVITI TAS / TAL / TAK [PEMBENTANGAN EKSEKUTIF]
PESERTA : SRSW1/K3
NAMA : JUTIE ANAK UJAK
TARIKH : 03 SEPTEMER 2018
BIL PERKARA CATATAN
1 Pengenalan
Pengenalan tentang aktiviti yang
dilaksanakan
2 Pengalaman Lepas
Pengalaman empirikal daripada aktiviti
yang melibatkan aspek pengetahuan,
sosial dan emosi
3 Dapatan Aktiviti
Pemerolehan input daripada aktiviti
yang diikuti
4 Refleksi Kendiri
Perkaitan dengan kerja buat dengan
meninjau, kekuatan dan
penambahbaikan yang boleh dibuat
5 Rancangan yang sepatutnya dibuat
untuk membangunkan organisasi
Menggunakan maklumat dan data
yang dikumpul untuk digunakan bagi
rancangan masa depan.

LOG KARYA TERPILIH


AKTIVITI TAS / TAL / TAK PESERTA : SRSW1/K3
NAMA : JUTIE ANAK UJAK TARIKH : 03 SEPTEMER 2018
BIL PERKARA CATATAN
1 Pengenalan
Pengenalan tentang aktiviti yang
dilaksanakan
2 Pengalaman Lepas
Pengalaman empirikal daripada aktiviti
yang melibatkan aspek pengetahuan,
sosial dan emosi
3 Dapatan Aktiviti
Pemerolehan input daripada aktiviti
yang diikuti
4 Refleksi Kendiri
Perkaitan dengan kerja buat dengan
meninjau, kekuatan dan
penambahbaikan yang boleh dibuat
5 Rancangan yang sepatutnya dibuat
untuk membangunkan organisasi
Menggunakan maklumat dan data
yang dikumpul untuk digunakan bagi
rancangan masa depan.

LOG KARYA TERPILIH


AKTIVITI TAS / TAL / TAK PESERTA : SRSW1/K3
NAMA : JUTIE ANAK UJAK TARIKH : 03 SEPTEMER 2018
BIL PERKARA CATATAN
1 Pengenalan
Pengenalan tentang aktiviti yang
dilaksanakan
2 Pengalaman Lepas
Pengalaman empirikal daripada aktiviti
yang melibatkan aspek pengetahuan,
sosial dan emosi
3 Dapatan Aktiviti
Pemerolehan input daripada aktiviti
yang diikuti
4 Refleksi Kendiri
Perkaitan dengan kerja buat dengan
meninjau, kekuatan dan
penambahbaikan yang boleh dibuat
5 Rancangan yang sepatutnya dibuat
untuk membangunkan organisasi
Menggunakan maklumat dan data
yang dikumpul untuk digunakan bagi
rancangan masa depan.

LOG KARYA TERPILIH


AKTIVITI TAS / TAL / TAK PESERTA : SRSW1/K3
NAMA : JUTIE ANAK UJAK TARIKH : 03 SEPTEMER 2018
BIL PERKARA CATATAN
1 Pengenalan
Pengenalan tentang aktiviti yang
dilaksanakan
2 Pengalaman Lepas
Pengalaman empirikal daripada aktiviti
yang melibatkan aspek pengetahuan,
sosial dan emosi
3 Dapatan Aktiviti
Pemerolehan input daripada aktiviti
yang diikuti
4 Refleksi Kendiri
Perkaitan dengan kerja buat dengan
meninjau, kekuatan dan
penambahbaikan yang boleh dibuat
5 Rancangan yang sepatutnya dibuat
untuk membangunkan organisasi
Menggunakan maklumat dan data
yang dikumpul untuk digunakan bagi
rancangan masa depan.