Anda di halaman 1dari 9

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU SJK

NAMA SEKOLAH : SK.TAMAN SERI RAMPAI

JENIS UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)

TAHUN : TAHUN 4

BULAN UJIAN : MEI 2019

PENGGUBAL : PN FATIN LIYANA BINTI NASIR

NO. SOALAN ITEM JENIS ITEM ARAS ITEM MARKAH CATATAN


1 Kata Ganti Nama Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1 KGN Diri
2 Kata Ganti Nama Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1 KGN Orang
3 Kata Adjektif Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 Kata adjektif pancaindera
4 Kata Ganti Nama Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1 KGN Tunjuk / Orang
5 Kata Nama Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1 Kata nama am
6 Kata Tanya Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 Kata Tanya
7 Kata Ganda Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1 Kata Ganda Berirama
8 Kata Nama Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 Kata nama am
9 Kata kerja Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 KK Transitif
10 Kata kerja Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1 KK Transitif
11 Kata Hubung Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1 Kata Hubung
12 Kata Kerja Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1 KK Tak Transitif
13 Penjodoh Bilangan Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 Penjodoh Bilangan
14 Ayat Sama Maksud Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1 Ayat Sama Maksud
15 Ayat Sama Maksud Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1 Ayat Sama Maksud
16 Penggunaan Kata Yang Betul Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1 Pengunaan Kata Yang betul
17 Soalan Petikan 1 Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 Karangan Cerita
18 Soalan Petikan 1 Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 Karangan Cerita
19 Soalan Petikan 1 Objektif Aneka Pilihan SEDERHANA 1 Karangan Cerita
20 Soalan Petikan 1 Objektif Aneka Pilihan TINGGI 1 Karangan Cerita
JUMLAH 20
NO. SOALAN ITEM JENIS ITEM ARAS ITEM MARKAH CATATAN
21 (a) Kata Hubung Isi Tempat Kosong PENGETAHUAN 4 4 soalan
21 (b)
21 (c)
21 (d)
21 (e)
22 (a) Membina Soalan Membina Ayat MENCIPTA 2 Ayat Tanya
22 (b) Membina Jawapan Membina Ayat MENCIPTA 2 Dialog bergambar
22 (c) Peribahasa Menyatakan maksud peribahasa PENGETAHUAN 2 Simpulan Bahasa
22 (d)
22 (e)
23 (a) Petikan Respon Berdasarkan petikan PENGETAHUAN 1 Kata kerja
23 (b) Petikan Menulis jawapan dengan ayat yang lengkap ANALISIS 2
23 (c) Petikan Padanan Berpandu ANALISIS 2
23 (d) Petikan Memberikan Pendapat MENCIPTA 2
23 (e)
24 (a) Gambar Isi Tempat Kosong PENGETAHUAN 1
24 (b) Gambar Menulis jawapan dengan ayat yang lengkap PEMAHAMAN 1
24 (c) Gambar Memberikan Pendapat MENCIPTA 2
24 (d) Gambar Memberikan Pendapat MENCIPTA 3
24 (e)
25 (a) Jadual Menulis jawapan dengan ayat yang lengkap PEMAHAMAN 1
25 (b) Jadual Menulis jawapan dengan ayat yang lengkap PEMAHAMAN 1
25 (c) Jadual Menulis jawapan dengan ayat yang lengkap PEMAHAMAN 1
25 (d) Jadual Memberikan Pendapat MENCIPTA 3
25 (e)
JUMLAH 30
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU SJK
NAMA SEKOLAH : JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

JENIS UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu (Penulisan)

TAHUN : TAHUN 5

BULAN UJIAN : MEI 2017

PENGGUBAL :

ARAS
NO. SOALAN ITEM SOALAN / TEMA JENIS ITEM CATATAN
SOALAN

BAHAGIAN A

1 Kebersihan Gambar Tunggal SEDERHANA Cara-cara

BAHAGIAN B

1 Kemasyarakatan Iklan SEDERHANA Kejiranan

BAHAGIAN C

1 Sekolah Catatan SEDERHANA Aktiviti di Sekolah

2 Keluarga Cerita SEDERHANA Bahan Rangsangan Lirik Lagu

Nota:
Panduan Pembinaan Ujian boleh dirujuk pada Modul Latihan "Unggul Prestasi Semarak Realiti Bahasa Melayu" yang dimuat naik di Portal JPN Perak.
Bagi Soalan Bahagian C, sekurang-kurangnya satu daripada dua soalan memerlukan stimulus.
BULAN TAHUN DARJAH PEPERIKSAAN ITEM

JANUARI 2016 TAHUN 1 PEPERIKSAAN AWAL TAHUN Kata Adjektif

FEBRUARI 2017 TAHUN 2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Kata Arah

MAC 2018 TAHUN 3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR Kata Bantu

APRIL 2019 TAHUN 4 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Kata Banyak Makna

MEI 2020 TAHUN 5 Kata Berimbuhan

JUN 2021 TAHUN 6 Kata Bilangan

JULAI 2022 Kata Ganda

OGOS 2023 Kata Ganti Nama

SEPTEMBER 2024 Kata Hubung

OKTOBER 2025 Kata Kerja

NOVEMBER Kata Majmuk

DISEMBER Kata Nafi

Kata Nama Am

Kata Nama Khas

Kata Pemeri

Kata Penegas

Kata Penguat

Kata Perintah

Kata Sendi

Kata Seru

Kata Tanya

Kata Yang Tepat

Antonim

Ayat Majmuk

Ayat Sama Maksud

Ayat Yang Betul

Jenis-jenis Ayat
Penggunaan Kata
Yang Betul
Kesalahan
Tatabahasa
Membina Soalan

Membina Jawapan

Penanda Wacana

Penjodoh Bilangan

Peribahasa

Simpulan Bahasa

Sinonim

Autobiografi

Berita
Carta

Catatan

Cerita

Dialog / Temu ramah

Fakta

Gambaran / Cereka

Graf

Iklan

Jadual

Kad Jemputan

Kad Ucapan

Keperihalan / Situasi

Laporan

Pantun

Perbahasan

Perbincangan

Peribahasa

Peta / Lakaran

Rencana

Sajak

Seni kata lagu

Surat Kiriman Rasmi

Surat Kiriman Tidak Rasmi

Syair

Syarahan

Ucapan
JENIS ITEM ARAS ITEM MARKAH STIMULUS KEFAHAMAN JENIS ITEM PEN. A & B

Objektif Aneka Pilihan RENDAH 1 Gambaran / Cereka Gambar Tunggal


Objektif Aneka Pilihan
SEDERHANA 2 Keperihalan / Situasi Gambar Bersiri
Kompleks
Betul @ Salah TINGGI 3 Fakta Gambar Berpusat

Isi Tempat Kosong PENGETAHUAN 4 Perbincangan Carta Alir

Memberikan Pendapat PEMAHAMAN 5 Peribahasa Carta Pai


Membetulkan
APLIKASI 6 Surat Kiriman Tidak Rasmi Graf
Perkataan
Membina Ayat ANALISIS Surat Kiriman Rasmi Iklan
Membuat
MENILAI Laporan Jadual
Perbandingan
Membulatkan Jawapan MENCIPTA Berita Kad Jemputan

Menggaris Jawapan Catatan Kad Ucapan

Menulis Dialog Dialog / Temu ramah Peta / Lakaran


Menulis jawapan
dengan ayat yang Ucapan Petikan Autobiografi
lengkap
Menyenarai Syarahan Petikan Cerita

Padanan Perbahasan Petikan Fakta

Padanan Berpandu Pantun Petikan Laporan

Padanan Tertutup Sajak Petikan Pantun


Respon Berdasarkan
Syair Petikan Rencana
Gambar
Seni kata lagu Petikan Sajak

Rencana Seni Kata Lagu

Autobiografi Petikan Surat Kiriman Tidak Rasmi

Carta Petikan Syair

Jadual Petikan Syarahan

Graf

Iklan

Peta / Lakaran

Kad Jemputan

Kad Ucapan
man Tidak Rasmi
STIMULUS MATA
PENULISAN C PELAJARAN

Berita Bahasa Melayu (Pemahaman)

Catatan Bahasa Melayu (Penulisan)

Cerita

Dialog / Temu ramah

Fakta

Gambaran / Cereka

Keperihalan / Situasi

Laporan

Mengakhiri cerita

Menyudahkan cerita

Perbahasan

Perbincangan

Peribahasa

Rencana

Surat Kiriman Rasmi

Surat Kiriman Tidak Rasmi

Syarahan

Ucapan

man Tidak Rasmi