Anda di halaman 1dari 25

MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2

2019

Strategi Kecemerlangan “SKOR


A” Pengajian Am Penggal 2, 2019

BAHAGIAN B
Alih Bentuk
Komunikasi

Page 1
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019

PERINCIAN PEMARKAHAN BAHAGIAN B:

A. MEDIA PA KT KI KJ JUMLAH

1 Media tepat: 5 5 5 5 20
2 Salah media (rujuk jadual) - - - - 1/20

B. MAKLUMAT SALAH

1 Tiada tajuk/ salah tajuk/ tiada tahun pada tajuk/tiada


2 2 2 2 08
tempat
2 Tiada petunjuk/ petunjuk pada muka surat lain 2 2 2 2 08
3 Tiada peratus/ salah nilai atau unit pada paksi y/
2 2 2 2 08
jumlah besar/tiada label
4 Tidak tulis label paksi Y1 dan Y2 2 2 2 2 08
5 Tidak tulis unit paksi Y1 dan Y2 2 2 2 2 08
6 Sumber tidak lengkap 5 5 4½ 3½ 18
7 Tiada sumber 5 5 4 3 17
8 Salah unit/nilai pada paksi tetapi skala betul 5 5 4½ 3½ 18
9 Tiada / salah nisbah jejari 5 5 4½ 3½ 18
C Perbezaan sektor:
5 5 5 5 20
Jika menggunakan warna sepenuhnya
Jika berlorek penuh 5 3 5 3 16
Jika menggunakan gabungan warna dan lorekan 5 3 5 3 16
Jika menggunakan abjad atau angka 5 1 5 1 12
1 Jika jawapan hanya jadual sahaja
Butiran = 2
3 - - - 03
Tajuk = ½
Sumber = ½
2 Jadual tanpa tajuk/unit yang lengkap tidak diterima - - - - 0
3 Ada tajuk tetapi salah - - - - 2½

Tajuk tidak menghidupkan label yang tiada atau nsalah


PERINGATAN:
Calon dikehendaki menjawab satu daripada dua soalan dalam Bahagian B. Sekiranya calon
menjawab kedua-dua soalan, hanya soalan yang mula-mula dijawab oleh calon sahaja yang perlu
disemak oleh pemeriksa.

Page 2
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019

Perkara yang perlu disemak sebelum graf dihantar .

Tajuk Tajuk mesti ada 3 perkara:


1) Tempat (Negara),
2) Perkara/isu
3) Masa / Tahun / Tempoh
 Ditulis dengan semua HURUF BESAR, pada bahagian atas dan terletak
ditengah graf
Titik Asas 0  Titik Asas 0 untuk Garis Garis , Graf Bar
Petunjuk  Petunjuk –Tidak lebih 2 baris
 Jangan lupa petunjuk garis untuk graf gabung
 Warna petunjuk mestilah mengikut urutan bar.
Sumber  Sumber disalin sepenuhnya dari soalan + ( )
 Ditulis di bahagian bawah kanan graf/carta pai,
 Sebaik-baiknya sebaris dengan baris akhir petunjuk
Nilai (carta pai  Nilai Peratusan % dan bukan nilai sudut dilabel dalam Carta Pai
saja)  Peratus % carta pai - 2 titik perpuluhan
Anggaran  Pastikan perkataan anggaran / jangkaan/ ramalan ditulis pada
tahun yang diberi (jika ada ditulis dalam soalan)
 Contoh: Anggaran tahun 2012
Isi  Semak semula isi/ bar.
 Jangan tertinggal satu bar pun sebab markah penalti akan
dikenakan.
Label  Pastikan label x dan y dilabel dengan lengkap
 Paksi X – mewakili pembolehubah seperti tahun, bulan, umur,
bidang, sektor, dan kategori.
 Paksi Y – mewakili kuantiti, (ribu tan matrik, juta orang dsb) dan
nilai (peratus %, RM) Cth : Jumlah pengeluaran (tan metrik)
 Setiap carta pai bandingan mesti ada label untuk perkara yang
mewakilinya.
 Carta Pai bertingkat- mesti ada label di bahagian atas carta pai
(permukaan) dan bahagian menegak (badan)
Skala  Graf Garis , Graf Bar:-
 I cm = X unit yg ditanya (1000 orang / RM 10 juta )
 Carta Pai
 Nisbah jejari 1: n (tiada unit )
 Formula Punca kuasa dua Jumlah Carta Kanan Punca kuasa dua
Jumlah Carta Kiri

SOALAN STPM SEBENAR BAHAGIAN B (ABK):


(2013-2018)

Page 3
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019
TAHUN JENIS MEDIA TAJUK

Graf Garis / Bar S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aset bank
komponen perdagangan di Malaysia bagi tahun-tahun yang dinyatakan.

S6- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran indeks


Graf garis mudah/ pengeluaran sektor perindustrian dari tahun 2005 hingga tahun
STPM kompoun 2009.
2013
Ulangan Penggal 2
Graf bar / garis S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan
kompoun keluasan kawasan tanaman sayur-sayuran mengikut negeri terpilih
dari tahun 2006 hingga anggaran tahun 2010 di Malaysia.

Graf bar memesong/ S6- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus
positif dan negatif perubahan hasil kerajaan Persekutuan antara tahun 2006 dengan
tahun 2007 dan dengan anggaran tahun 2008

Graf Bar Komponen/ S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah
Garis komponen penduduk Malaysia mengikut kumpulan umur dari tahun 2005
hingga tahun 2009.

Graf bar piramid S6- sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai
kompaun permohonan bantuan modal yang diterima oleh Suruhanjaya
STPM Koperasi Malaysia (SKM) daripada beberapa buah koperasi di
2014 negara ini DAN nilai permohonan yang diluluskan mengikut jenis
projek bagi tahun 2010 dan tahun 2011.

Ulangan Penggal 2
Graf gabung/dua paksi S5-Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti
(bar kompaun dan garis pengeluaran komoditi perikanan mengikut jenis DAN aliran jumlah
komponen) hasil pengeluaran komoditi perikanan di Malaysia bagi tempoh
sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2010.

Graf garis kompaun S6-Sedaiakan graf yang sesuai untuk menunjukkan unjuran
permintaan komoditi makanan utama terpilih bagi tempoh tahun
2010 hingga 2020 (anggaran)

Bar Piramid Kompaun S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan penggunaan air
bermeter mengikut sektor DAN negeri terpilih bagi tempoh tahun
2008 hingga tahun 2010 di Semenanjung Malaysia.

S6- Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan bilangan


Carta pai bertingkat pendatang asing tanpa izin (PATI) mengikut negara asal DAN
STPM mengikut program penyelesaian menyeluruh pada 16 Disember
2015 2011.

Ulangan Penggal 2
Graf garis/ bar positif S5- Sediakan graf yang sesui untuk menunjukkan kadar perubahan
negatif tahunan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut sektor
terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013 (ramalan)

S6-Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan majikan


Graf Gabungan berdaftar dan penerima faedah perlindungan PERKESO SERTA
(Bar kompaun dan garis aliran kes kemalangan perusahaan yang telah dilaporkan dan
komponen) diselesaikan dari tahun 2007 hingga tahun 2009.

Page 4
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019
TAHUN JENIS MEDIA TAJUK

S5- Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan pembahagian guna


Carta Pai Banding tenaga mengikut industri terpilih pada tahun 2011 dan tahun 2012.

S6- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pelawat


tempatan DAN pelawat luar negara yang mengunjungi taman laut di
STPM Graf Piramid Kompoun negeri-negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2007 hingga tahun
2016 2009

Ulangan Penggal 2
Graf Bar S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penggunaan
Komponen/Garis air oleh pelbagai sektor di negeri Sarawak dari tahun 2008 hingga
Komponen tahun 2011.

S6- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan sekolah


Graf Piramid Kompoun rendah DAN sekolah menengah kerajaan mengikut negeri terpilih
pada tahun 2012 dan tahun 2013 di Malaysia

S5-Sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan perbelanjaan


Graf bar kompoun pembangunan kerajaan Malaysia mengikut sektor bagi tempoh
STPM tahun 2010 hingga tahun 2012.
2017
Graf bar kompoun S6-sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratusan
positif negatif perubahan bilangan kenderaan bermotor yang didaftar dari tahun
2009 hingga tahun 2010.

Ulangan Penggal 2
Graf Gabungan S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan
Kompoun pengusaha produk industri asas tani mengikut kategori produk dan
pola jumlah jualan produk industri asas tani di Malaysia dari tahun
2010 hingga tahun 2014.

Carta Pai Bandingan S6- Sediakan carta yang menunjukkan perbezaan antara pelajar lelaki
dengan pelajar perempuan yang mengikuti bidang pengajian Sains dan
Teknologi di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) pada tahun 2012.

Graf bar kompoun S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan calon
STPM tapisan keutuhan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
2018 (SPRM) dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

Graf Bar kompoun S6- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan
positif negatif kuantiti buangan terjadual yang diuruskan mengikut negeri
terpilih antara tahun 2011 dengan tahun 2012 dan antara tahun 2012
dengan tahun 2013 di Malaysia.

Ulangan Penggal 2
Graf Garis positif S5- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola perubahan
negatif peratusan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut jenis
aktiviti ekonomi dari suku pertama tahun 2012 hingga suku pertama
tahun 2015 di Malaysia.

Graf Garis Komponen S6- Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan pola jumlah
pengusaha produk industri asas tani dibawah bimbingan Lembaga
Kemajuan ikan Malaysia (LKIM) dari tahun 2011 hingga tahun 2014
di Malaysia.

Page 5
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019

Graf bar piramid Jangan lupa graf-graf lain perlu dibuat ulangkaji kerana dalam STPM
umur/histogram/ kita tidak dapat menjangka graf apa yang akan keluar.
TARGET kompoun

STPM 2019 Carta Pai Bertingkat

Carta Pai Bandingan

Graf Gabungan

RINGKASAN ANALISIS
(2013-2018)

TEMA/ SUB TOPIK YANG SUDAH KELUAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bar/Garis Kompoun
Garis Kompoun (2013)
Bar/Garis Kompoun (U2013)
Garis Kompoun (U2014) √√ √ √ √ √
Garis Kompoun (2015)
Bar Kompoun (2017)
Bar Kompoun (2018)

Bar/Garis Komponen
Bar Komponen (2013)
Garis Komponen (2014)
√ √ √ √ √
Bar Komponen (2016)
Garis komponen (U2018)

3.0 Bar/ Garis Positif Negatif (Memesong)


3.1 2013
3.2 2017 √
√ √
3.3 2018- Bar √
3.4 U2018- Garis

Bar Piramid/Cermin
Kompoun √
√ √ √√
umur

5.0 Gabungan
5.1 U2014
5.2 U2015 √ √ √ √
5.3 U2017

6.0 Carta Pai Bandingan


6.1 2016
√ √ √
6.2 U2017

7.0 Carta Pai Bertingkat


7.1 2015
√ √

Page 6
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019

SKOP KAJIAN

1. JENIS-JENIS MEDIA/ GRAF

Kompaun Kompaun Bandingan


Komponen Komponen Bertingkat/ tong
Memesong/ Memesong/
Imbangan/Positif imbangan/Positif
negatif negatif
Piramid Gabungan
Gabungan

Graf Bar Graf Garis Carta Pai

Page 7
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019
STEP 1: Mengenalpasti kehendak Soalan.

 Pelajar hendaklah membaca soalan terlebih dahulu, soalan akan memberi “hint”
tentang jenis graf atau carta yang akan dilukis (melalui kata kunci diberi).
 Tips mengenalpasti jenis graf daripada soalan yang diberi.

Mengenalpasti Media berdasarkan ‘katakunci’ soalan

JENIS MEDIA KATA KUNCI

Graf Bar  Semua soalan yang meminta untuk menyediakan graf yang sesuai, media yang paling sesuai
kompoun adalah GRAF BAR kecuali bagi soalan yang mempunyai kata kunci untuk media graf garis.
 Menunjukkan “bilangan”
 Menunjukkan perbandingan sesuatu pembolehubah dalam suatu kumpulan bar mengikut
tempoh tertentu.
 Mempunyai banyak pembolehubah dalam satu tahun/tempoh yang sama.

Contoh kata kunci kompoun:


Bilangan, kuantiti, nilai (bentuk % atau RM), pengelasan dsbnya.

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan import Malaysia dari tahun 2001 hingga
tahun 2006.

Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kes warganegara Malaysia yang hilang,
jumpa semula dan masih hilang dari tahun 2008 hingga 2011.

Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan guna tenaga buruh mengikut
sektor di Malaysia antara tahun 2004 hingga tahun 2006.

Graf Garis  Menunjukkan bilangan untuk beberapa tahun


Kompoun  Melibatkan tahun/tempoh yang panjang biasanya 5 tahun dan lebih
 Ada kata kunci graf garis
 Ada kaitan dengan pasaran saham = graf garis

Kata kunci garis :


Arah aliran, aliran, pola, pergerakan, turun naik, pasang surut, kadar, kadar perubahan,
indeks, tred aliran, kadar pertumbuhan, pertumbuhan, imbangan dagangan, pelunjuran,
perubahan, saham, unjuran, komposit, bursa.

Contoh:
Aliran , kadar perubahan (dlm bentuk peratusan dan tiada data negatif)

 Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran
ekonomi negeri yang terpilih bagi tempoh 2001 hingga 2004.

Graf Bar  Menunjukkan “Jumlah” atau “nilai keseluruhan”


Komponen
Contoh kata kunci komponen:
Kategori, Jumlah terkumpul, dikumpulkan, diterapkan, Komposisi, Jumlah, Jumlah
keseluruhan, Komponen, Nilai tambah, nilai keseluruhan

 Berdasarkan maklumat di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan jumlah
keluaran Dalam Negara Kasar mengikut punca kegiatan dari tahun 2005 hingga 2007.

Graf Garis  Dalam jadual ada menunjukkan ‘jumlah besar’ atau “nilai keseluruhan”.
Komponen  Menunjukkan “Jumlah”,”Amaun”, “Komposisi”, “Komponen” atau “nilai keseluruhan”
 Melibatkan tahun/tempoh yang panjang
 Kadang-kadang kata kunci garis + komponen di gabungkan.

Kata kunci garis :


Arah aliran, aliran, pola, pergerakan, turun naik, pasang surut, kadar, kadar perubahan,

Page 8
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019
indeks, tred aliran, kadar pertumbuhan, pertumbuhan, imbangan dagangan, pelunjuran,
perubahan, saham, unjuran, komposit, bursa

Page 7
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI PENGGAL 2
2019
Contoh kata kunci komponen:
Kategori, klasifikasi, Jumlah terkumpul, dikumpulkan, diterapkan, Komposisi, Jumlah,
Amaun, Jumlah keseluruhan, Komponen, Nilai tambah, nilai keseluruhan

Contoh: Kata kunci


Kata kunci graf garis
Aliran jumlah komponen

 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan aliran jumlah perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi
perkhidmatan sosial dan ekonomi pada tahun-tahun yang dinyatakan. (gabungan kata kunci
garis + komponen)

 Sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk Malaysia mengikut
kumpulan umur dari tahun 2005 hingga 2009. (kata kunci komponen + melibatkan tahun
yang banyak)

Graf bar @ garis  Menunjukkan adanya perubahan positif dan negatif


memesong/  Hanya jika ada perubahan positif dan negatif sahaja, jika tiada dianggap mana-mana graf
imbangan/ diatas.
positif dan
negatif Kata kunci memesong:
- Peratus Perubahan (%)(unit dalam nilai peratusan)
- Perbezaan (unit dalam nilai mutlak)
- Perubahan (unit dalam nilai mutlak)
- Kadar perubahan (jika ada positif dan negatif)(unit dalam nilai %)
- Membandingkan (unit dalam nilai mutlak)

 Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan peratus perubahan ketibaan pelancong mengikut beberapa negara asal ke
Semenanjung Malaysia bagi tahun 2004 berbanding dengan tahun 2005.

 Berdasarkan petikan, sediakan graf garis yang sesuai untuk membandingkan kadar eksport
Malaysia ke beberapa buah negara terpilih antara tahun 2010 hingga 2013.

Graf gabungan  Menunjukkan 2 elemen/pembolehubah dengan kategori maklumat yang banyak


 Terdiri daripada unit nilai yang berbeza @ sama.

Contoh pembolehubah dengan unit nilai berbeza:


Jumlah isi rumah (ribu orang) dan kadar kemiskinan (%)

Contoh pembolehubah dengan unit nilai sama:


Import (RM/Juta) dan Eksport (RM/Juta)

 Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan
elemen tangkapan bagi kesalahan imigresen warganegara asing dari negara-negara terpilih
bagi setiap warganegara yang ditangkap pada tahun 1995, 2000 dan 2005 DAN jumlah
keseluruhan kompaun yang dipungut pada setiap tahun yang dilaporkan.

 Tangkapan – bar, jumlah kompaun – garis komponen (1 garis sahaja)

Graf bar piramid  Terdapat 3 elemen/ pembolehubah dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasangan

Contoh pembolehubah:
 menunjukkan bilangan kelahiran, jantina atau kumpulan etnik.

Elemen
berpasangan  Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan
bilangan kes pembuangan bayi di Malaysia mengikut jantina dan lokasi pembuangan
bayi pada tahun 2002 hingga 2004

Page 8
Piramid  Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan
Kompoun pertumbuhan tenaga buruh di Sabah dan Sarawak mengikut kumpulan umur antara
tahun 2000 dan tahun 2006

 Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan
bilangan penumpang penerbangan negeri dan antarabangsa yang berlepas dari
Lapangan Terbang di Sabah dan Sarawak pada tahun 2005, 2006, 2007.

Carta Pai  Menunjukkan perbezaan @ perbandingan dengan 1 pembolehubah.


Perbandingan
Contoh:
 1 pembolehubah diberi.
 Jumlah besar berbeza nilai.
 2 Tahun atau 1 tahun diberi, Negara yang berbeza
 Import/eksport bagi tempoh satu tahun
 Kata kunci soalan : ada perkataan PERBEZAAN @ PERBANDINGAN (tidak wajib)

 Berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam petikan di bawah, bina carta yang sesuai
untuk menunjukkan perbandingan jumlah jualan kereta nasional mengikut model
kenderaan pada tahun 2000 dan 2002 (tahun yang berbeza)

 Berdasarkan petikan di bawah, sediakan carta yang menunjukkan perbezaan antara pelajar
lelaki dengan pelajar perempuan yang mengikuti bidang Pengajian Sains dan Teknologi di
institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) pada tahun 2012 (satu tahun sahaja)
(STPM U2017)

Carta Pai  Menunjukkan perbezaan dari segi pembolehubah bagi satu carta dimana diberi 2 pemboleh
Bertingkat/ tong ubah
 Jumlah besar sama nilai
 Selalunya hanya satu tahun diberi

Contoh:
jumlah eksport Malaysia mengikut jenis komoditi & Negara pengimport
Jumlah pengambilan pelajar mengikut jurusan dan negeri

 Berdasarkan maklumat yang diberikan, bina carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah
penagih dadah mengikut etnik dan pekerjaan pada tahun 2010 (satu tahun sahaja)

Nota:

 Bimbingan guru amatlah diperlukan bagi memastikan jenis-jenis graf yang dikehendaki soalan
adalah tepat berdasarkan katakunci-katakunci di atas.

 Kadang-kadang katakunci yang diberi tidak tepat untuk mengetahui jenis media yang diperlukan
soalan. Jadi, kata putusnya hanya diketahui melalui jadual yang dibina daripada petikan
pemahaman.

Page 8
STEP 2: MEMAHAMI MAKSUD PETIKAN PEMAHAMAN

 Apabila calon sudah membaca petikan pemahaman, kenalpasti pembolehubah-pembolehubah


yang berkaitan dengan soalan.
 Gariskan pembolehubah yang dikenalpasti termasuk nilainya sekali.

Keyword-keyword untuk memahami kehendak soalan:

1. Selalunya (bukan wajib) ayat dalam perenggan pertama petikan pemahaman hanyalah
ayat untuk mengelirukan pelajar (perangkap). Kadangkala pula perenggan tersebut
hanyalah satu pengenalan umum sahaja. Jadi, pelajar perlu berhati-hati dan sentiasa
fokus pada kehendak soalan.

2. Contoh beberapa keyword yang perlu diketahui daripada petikan :

“bertambah kepada” bermaksud (Nilai diberi adalah untuk tahun selepasnya)

Pada tahun 2005 ialah 16,483 ribu orang bertambah kepada 16, 859 ribu orang.

# Tahun 2005 = 16,483 ribu orang


Tahun 2006 = 16,859 ribu orang
3. “bertambah sebanyak” bermaksud (nilai tahun sebelum + nilai tambahan diberi)

Pada tahun 2005 ialah 16,483 ribu orang bertambah sebanyak 376 ribu orang pada
tahun berikutnya.

# Tahun 2005 = 16,483 ribu orang


Tahun 2006 = (16, 483 + 376 ) = 16,859 ribu orang

4. “sebanyak” bermaksud (jumlah nilai pada tahun itu)

Pada tahun 2007, jumlah kumpulan ini ialah sebanyak 1,187 ribu orang dan
bertambah kepada 1, 232 300 orang pada tahun 2008 dan terus meningkat sebanyak
54 ribu orang pada tahun 2009.

# Tahun 2007 = 1,187 000 orang


Tahun 2008 = 1,232 300 orang
Tahun 2009 = (1,232 300 + 54 000) = 1,286, 300 orang

5. Mengira peratusan.

Kumpulan umur 0-14 tahun pada tahun 2008 ialah sebanyak 8,876,200 orang, iaitu 32 peratus
daripada jumlah keseluruhan penduduk pada tahun berkenaan.

# Tahun 2018 = 8,876,200 orang @ 32 peratus jumlah keseluruhan penduduk

Jumlah keseluruhan = 8,876,200 X 100 = 27,738,125 orang


32
CONTOH PETIKAN SOALAN PEMAHAMAN:
pembolehubah 2
Pembolehubah 1

pembolehubah 2
STEP 2: MEMBINA JADUAL DAN SKALA

 Kenalpasti pembolehubah yang dipilih berkaitan dengan soalan. Hal ini kerana kadang-kadang
terdapat beberapa pembolehubah di masukkan dalam petikan yang tiada kaitan dengan kehendak
soalan bagi memerangkap pelajar.
 Tentukan bilangan lajur dan baris mencukupi semasa membina jadual.
 Tajuk jadual perlu disalin bulat-bulat daripada soalan dan berhuruf BESAR.

Contoh Penulisan Tajuk dalam Jadual dan Graf:

Contoh Soalan 1:

Berdasarkan petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan kes
pengabaian warga tua di Semenanjung Malaysia pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.
Contoh penulisan tajuk:

MALAYSIA: BILANGAN KES PENGABAIAN WARGA TUA DI SEMENANJUNG MALAYSIA PADA


TAHUN 2010, 2011, 2012 DAN 2013.

Perkara ini wajib tulis


semula jika mahu letak
Malaysia di depan

Semenanjung Malaysia di
bawa ke depan

SEMENANJUNG MALAYSIA: BILANGAN KES PENGABAIAN WARGA TUA PADA


TAHUN 2010, 2011, 2012 DAN 2013
Semenanjung Malaysia di
tengah tajuk di gugurkan

Contoh Soalan 2:

Berdasarkan petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai keseluruhan
hasil pertanian mengikut jenis pertanian di negara-negara terpilih di ASIA pada tahun 2012.

Contoh penulisan tajuk: Asia di tengah tajuk di


gugurkan

ASIA: NILAI KESELURUHAN HASIL PERTANIAN MENGIKUT JENIS PERTANIAN DI NEGARA-


NEGARA TERPILIH PADA TAHUN 2012
Contoh-contoh Jadual

1. Graf Bar/ Graf Garis Kompoun

Soalan: Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan
keluasan kawasan tanaman sayur-sayuran mengikut negeri terpilih dari tahun 2006 hingga anggaran
tahun 2010. (STPM U2013)
Tajuk mesti berada di tengah-
tengah jadual
Angkubah 1

Unit wajib tulis


MALAYSIA : KELUASAN KAWASAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN
MENGIKUT NEGERI TERPILIH DARI TAHUN 2006 HINGGA ANGGARAN TAHUN 2010
Tahun Keluasan kawasan tanaman sayur-sayuran (hektar)
Negeri 2006 2007 2008 2009 2010 *
Baris
Kedah 1 013 1 333 1 330 1 760 1 440
Kelantan 3 053 4 287 3 610 3 348 4 100
Perak 1 385 1 385 581 1 205 620
Selangor 2 382 1 671 2 367 2 334 2 560
* Anggaran/jangkaan/ramalan
(disesuaikan daripada Perangkaan Agromakanan
Angkubah 2 2010, Kementerian Pertanian dan Industri
Asas Tani Malaysia)
Petunjuk Mesti berada di bawah
Jangan lebih sebelah kanan jadual dan disalin
daripada ¾ jadual bulat-bulat dari soalan

Jangan lebih
daripada garis jadual

Perkara-perkara penting yang perlu ada dalam jadual:-


Tajuk (mengandungi Negara/isu/tahun (BERHURUF BESAR)
Data
Sumber
Unit wajib ditulis
Data mesti ada dua titik perpuluhan (jika dalam petikan ada 2 titik perpuluhan)
Penulisan tajuk jadual WAJIB ikut soalan.
Markah untuk jadual yang lengkap – 3 markah
2. Graf Bar/ Graf Garis Komponen

MALAYSIA: JUMLAH ASET BANK PERDAGANGAN BAGI TAHUN 2003 HINGGA 2007

Tahun Jumlah aset bank perdagangan (RM Juta)


Sektor 2003 2004 2005 2006 2007
Instrumen deposit 6 744.7 6 664.3 10 092.7 12 036.9 22 764.0
bolehniaga yang
dipegang
Pinjaman 355 610.1 447 453.3 524 722.8 580 355.8 631 893.3
pendahuluan
(362 354.8) (454 117.6) (534 815.5) (592 392.7) (654 657.3)
Aset tetap dan aset 50 999.9 58 255.5 66 439.8 85 262.3 46 269.4
lain di Malaysia
(413 354.7) (512 373.1) (601 255.3) (677 655.0) (700 926.7)
Aset asing 6 484.4 6 556.8 6602.7 10 693.3 13 441.9

Jumlah 419 839.1 518 819.9 607 858.0 688 348.3 714 371.6

Ada jumlah diberi


(disesuaikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia,
Mac 2009, Jabatan Perangkaan Malaysia)
Nilai Tokokan perlu di tulis dalam jadual

# Jadual ada nilai keseluruhan/ Jumlah besar di beri dalam petikan.


# Data yang didapati daripada petikan, perlu dibuat nilai tambah/ tokokan (boleh
ditunjukkan dalam jadual)
 Ada kata kunci komponen
3. Graf Bar Memesong/ Positif dan Negatif
Perbezaan ada nilai negatif dan positif

MALAYSIA : PERATUS PERUBAHAN HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN ANTARA


TAHUN 2006 DENGAN TAHUN 2007 DAN DENGAN ANGGARAN TAHUN 2008

Tahun Hasil Kerajaan Persekutuan (RM/Juta)

% %
Jenis Cukai Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 * Perubahan Perubahan
(Tahun (Tahun
2006- 2007-2008 *)
2007)
Cukai Syarikat 26 477 30 821 34 806 16.4 12.9

Cukai pendapatan 20 674 22 600 22 235 9.3 -0.6


petroleum
Cukai pendapatan 10 196 12 154 13 365 19.2 10.0
individu
Duti Eksais 8 577 8 500 8 800 -0.9 3.5

Cukai Jualan 6 532 7 144 7 400 9.4 3.6

Lesen/Permit 9 212 9 256 9 608 0.5 3.8

Pendapatan 24 794 33 568 32 568 35.4 -3.0


pelaburan
* Anggaran
(disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia,
2007/2008, http://www.treasury.gov.my)

Cara kira peratus perubahan/ kadar perubahan:-

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑖 − 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢�


𝑥 100%
𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢�

# data yang diberi biasanya nilai mutlak dan pelajar dikehendaki mencari perbezaan
Antara 2 tempoh/tahun samada dalam bentuk unit peratus @ nilai mutlak (ikut soalan)
Contoh:
 Peratus Perubahan (unit dalam nilai peratusan)
 Perbezaan (unit dalam nilai mutlak)
 Perubahan (unit dalam nilai mutlak)
 Kadar perubahan (jika ada positif dan negatif)(unit dalam nilai %)
 Membandingkan (unit dalam nilai mutlak)
Graf Gabungan
Contoh Jadual 1:

MALAYSIA: KELUASAN KAWASAN PENANAMAN DAN POLA PENGELUARAN


HASIL KELAPA SAWIT MENGIKUT KAWASAN PENANAMAN DARI TAHUN
2003 HINGGA TAHUN 2007 Unit berbeza

Tahun Keluasan Kawasan Penanaman (‘000 hektar)

Kawasan 2003 2004 2005 2006 2007


Penanaman
Estet 2248.0 2333.6 2414.7 2476.1 2598.9
Kebun Kecil 1554.0 1541.7 1638.6 1689.1 1713.4
Tahun Pengeluaran Hasil Kelapa Sawit (‘000 tan metrik)

Kawasan 2003 2004 2005 2006 2007


Penanaman
Estet 42 689.5 43 404.9 45 551.8 48 531.6 49 457.1
Kebun Kecil 29 510.5 28 675.6 30 936.8 33 106.4 32 615.5

Angkubah
(Sumber: disesuaikan daripada Buletin Tahunan 2008,
sama Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

# unit boleh sama untuk kedua-dua pembolehubah @ boleh berbeza


# menunjukkan pembolehubah/ kategori maklumat yang banyak
(2 atau lebih)

Kata kunci bar


Kata kunci garis
Contoh Jadual 2: komponen

MALAYSIA: JUMLAH TANGKAPAN DAN POLA PENGHANTARAN PULANG WARGA ASING


MENGIKUT NEGARA-NEGARA TERPILIH PADA TAHUN
2005, 2010 DAN 2015 Unit sama

Tahun Jumlah Tangkapan dan Penghantaran Pulang Warga Asing (orang)

2005 2010 2015


Negara Tangkapan Penghantaran Tangkapan Penghantaran Tangkapan Penghantaran
Pulang Pulang Pulang
Thailand 4813 213 7378 765 8801 1460
Filipina 6306 178 9692 655 11154 7865
Indonesia 13258 3580 27224 9870 18004 6570
Bangladesh 5389 185 10470 768 7991 1230
Jumlah 29766 4516 54764 12058 45950 11125
(Sumber: disesuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia, 2015)
Negara sama
Contoh Jadual 3:

MALAYSIA: PENGGUNAAN PERKAPITA MAKANAN TERPILIH MENGIKUT JENIS MAKANAN


BAGI SETIAP PENDUDUK DAN ALIRAN NILAI EKSPORT MAKANAN TERPILIH
PADA TAHUN 2006 HINGGA 2010
Unit berbeza

Tahun Penggunaan Perkapita Makanan Nilai Eksport Makanan Terpilih


Makanan Terpilih (kg) (RM/Juta)
Terpilih 2006 2008 2010 2008 2008 2010
Beras 85 89 94 210 203 227
Buah-Buahan 62 74 82 459 487 499
Sayur-sayuran 23 23 26 511 665 701

Angkubah (Sumber: dipetik dan diubahsuai daripada Statistik Pertanian


berbeza Jabatan Pertanian Malaysia, 2010)

Contoh Jadual 4:

MALAYSIA: PENDAPATAN KASAR ISI RUMAH MENGIKUT ETNIK DAN POLA MENGIKUT
STRATA PETEMPATAN PADA TAHUN 2006 HINGGA 2010

Unit sama
Tahun Pendapatan Kasar Bulanan isi rumah (RM)
2006 2008 2010
Etnik
Melayu 2711 3156 3624
Cina 4437 4853 5011
Angkubah India 3456 3799 3999
berbeza
Lain-Lain 2312 3561 3640
Tahun Pendapatan mengikut strata petempatan
Strata (RM)
2006 2008 2010
Bandar 3956 4356 4706
Luar Bandar 1729 2873 2545

(Sumber: disesuaikan daripada Buletin Tahunan 2008)


5. Graf Bar Piramid/ Cermin

MALAYSIA: NILAI PERMOHONAN BANTUAN MODAL YANG DITERIMA DAN


YANG DILULUSKAN OLEH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA MENGIKUT
JENIS PROJEK BAGI TAHUN 2010 DAN 2011
Eleman
berpasangan

Tahun 2010 2011


Projek Nilai permohonan Nilai Nilai Nilai
diterima permohonan permohonan permohonan
(RM/Juta) diluluskan diterima diluluskan
Peruncitan dan 12.52 4.46 15.13 19.22
Perniagaan
Kerja Kontrak 9.99 3.78 13.92 8.53
Pengangkutan 25.62 23.46 18.4 4.42
Pembinaan 47.93 25.65 98.5 40.81
Pertanian 40.50 18.19 27.12 13.79

(disesuaikan daripada Tabung Modal Pusingan SKM Bantu


Aktiviti Koperasi, Utusan Malaysia, 29 Mac, 2012)

 Jika ada 2 elemen berpasangan dan salah satu melibatkan tahun. Maka, tahun itu yang
diambil sebagai tajuk dikiri dan kanan graf piramid.

Eleman
berpasangan
MALAYSIA: JUMLAH OKU BERDAFTAR DALAM KALANGAN ORANG DEWASA
BAGI KATEGORI MASALAH PEMBELAJARAN MENGIKUT KUMPULAN
UMUR DAN JANTINA PADA TAHUN 2011.

Tahun 2010
Kumpulan
Umur Lelaki Perempuan
19 hingga 21 tahun 320 181
22 hingga 35 tahun 645 523
36 hingga 45 tahun 257 219
46 hingga 59 tahun 177 137
60 tahun dan lebih 85 42
Jumlah OKU Dewasa (orang) 85 1102
(Dipetik daripada Laporan Pegawai Perhubungan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, 2011)
6. Carta Pai Berbanding

MALAYSIA: PERBEZAAN PERBELANJAAN PENGIKLANAN MENGIKUT JENIS MEDIA


TERPILIH PADA TAHUN 2006 DAN 2007

Tahun 2006 Tahun 2007


Jenis Media Perbelanjaan Peratus Sudut Perbelanjaan Peratus Sudut
(RM/Juta) (%) (o) (RM/Juta) (%) (o)
Akhbar 2 746 617 57.7 207.67 3 065 218 56.1 201.98
Televisyen 1 477 554 31.0 111.67 1 798 448 32.9 118.51
Radio 203 815 4.3 15.41 241 088 4.4 15.89
Majalah 155 674 3.3 11.77 166 164 3.0 10.98
Iklan Luar 109 327 2.3 8.27 108 162 2.0 7.13
Terminal Jualan 48 844 1.0 3.69 57 855 1.1 3.81
Panggung Wayang 19 540 0.4 1.48 26 267 0.5 1.73
Jumlah 4 761 371 100 360 5 463 202 100 360

Jumlah besar berbeza nilai (disesuaikan daripada Berita Harian, 14 Februari 2008)

Nisbah Jejari = 1 : 1.07


2 titik
perpuluhan
Cara mengira nisbah jejari:

Jumlah besar tahun terkini


Nisbah jejari =
√ Jumlah besar tahun sebelum

Cara mengira nilai peratusan:-

Nilai sektor
x 100
Jumlah keseluruhan

Cara mengira nilai sudut:-

Nilai sektor
x 360°
Jumlah keseluruhan

Kata kunci Carta Pai Berbanding :


 Jumlah Besar BERBEZA. Jika jumlah besar sama = Carta Pai bertingkat
 Memerlukan data nilai mutlak, peratus dan sudut
 Kiraan untuk nisbah jejari diperlukan untuk mendapatkan ukuran jejari setiap
bulatan.
7. Carta Pai Bertingkat

MALAYSIA: PENDAFTARAN BARU KENDERAAN PERSENDIRIAN MENGIKUT


JENIS DAN JUMLAH PENDAFTARAN BULANAN PADA TAHUN 2006

Pendaftaran Baru Kenderaan Persendirian


Jenis Kenderaan
Bilangan Kenderaan Peratus Sudut
(unit) (%) (o)
Motokar 458 294 47.17 169.8
Motosikal 448 751 46.20 166.3
Kenderaan barang 35 677 3.67 13.2
Teksi dan Kereta Sewa 7 051 0.72 2.6
Kenderaan Lain 19 701 2.03 7.3
Bas 2 039 0.21 0.8
JUMLAH 971 513 100 360 Jumlah Besar
sama nilai
Bulan Bilangan Kenderaan Peratus Ketinggian
(unit) (%) (sm)
Januari 81 932 8.4 0.84
Februari 74 619 7.7 0.77
Mac 95 613 9.8 0.98
April 81 369 8.4 0.84
Mei 84 833 8.7 0.87
Jun 80 491 8.3 0.83
Julai 82 056 8.4 0.84
Ogos 90 741 9.3 0.93 2 titik
perpuluhan
September 84 341 8.7 0.87
Oktober 72 601 7.5 0.75
November 70 383 7.2 0.72
Disember 72 534 7.5 0.75
JUMLAH 971 513 100 10

(disesuaikan daripada Buletin Perangkaan Bulanan


Malaysia, 2007, Jabatan Perangkaan Malaysia)

Kata kunci Carta Pai Bertingkat:


 Jumlah Besar SAMA
 Tahun biasanya SATU tahun sahaja
 Kiraan untuk bulatan biasa sama seperti kiraan bulatan berbanding tetapi TIDAK
perlu kiraan NISBAH JEJARI
 Ketinggian Pai Bertingkat adalah ukuran sm iaitu berdasarkan skala ini: 1 sm=10%
 Maklumat Jadual Ketinggian : data nilai mutlak, % dan ketinggian.
o Contoh: 40% = 4 sm, 100% = 10 sm.
STEP 4: MEMBINA MEDIA YANG SESUAI

 Pastikan angkubah/ pembolehubah untuk paksi menegak (Y) dan paksi mendatar (X) adalah sesuai

Graf standard yang digunakan:-


Skala Y = 22 sm,
Skala X= 18 sm bersamaan (11 kotak besar x 9 kotak besar)

 Paksi menegak (Y) dimulakan dengan nilai 0 (sifar)

 Tentukan skala yang sesuai bagi paksi-paksi tersebut. Contoh:

Graf Bar/ Garis Kompoun

Paksi menegak (Y) = Nilai terbesar dalam data/jadual


12 sm (6 kotak besar)

Graf Bar/ Garis Komponen

Paksi menegak (Y) = Jumlah terbesar dalam data/jadual


12 sm (6 kotak besar)

Ruang utk
Tajuk dan
Label

12 sm Paksi Y
( 6 kotak ) 22 sm (11 kotak besar)
besar

Ruang utk Ruang utk


Petunjuk sumber
dan skala

Paksi X = 18 sm (9 kotak besar)

# Kertas Graf boleh digunakan secara menegak @ melintang

Contoh kertas graf sebenar


PENULISAN LABEL

Contoh Soalan 1:

MALAYSIA: BILANGAN KES PENGABAIAN WARGA TUA MENGIKUT PREMIS RUJUKAN


DI SEMENANJUNG MALAYSIA PADA TAHUN 2010, 2011, 2012, DAN 2013.

Bilangan Pengabaian Warga Tua (Kes) Kes dijadikan ‘unit’ di


label Y

0
Tahun
Label Tahun di kanan @ tengah

Contoh Soalan 2:

MALAYSIA: PERATUSAN PERUBAHAN PERBELANJAAN MODAL MENGIKUT


SEKTOR UTAMA ANTARA TAHUN 2005 DAN TAHUN 2006

Peratusan Perubahan Perbelanjaan modal Tidak perlu unit


@
Perubahan Perbelanjaan modal (%)

Label perlu ada makna Perlu ditulis unit %

0
Tahun

Label Tahun di tengah @ kanan

Anda mungkin juga menyukai