Anda di halaman 1dari 1

CONTOH FORMAT DATA

NAMA SEKOLAH : ………………………………………


NSPN : ………………………………………
ALAMATLENKAP : ………………………………………
KECAMATAN : ………………………………………
KAB/KOTA : ………………………………………
PROVINSI : ………………………………………
NO. TELPON : ………………………………………

NO Nama NISN Kelas Jumlah Nama Pekerjaan NomorTelpon


Siswa Nilai Orang Orang Tua/Wali OrangTua/Wa KET
Tua/Wali li
1 X-A Peringkat 1
2 X-A Peringkat 2
3 X-A Peringkat 3
4 X-A Peringkat 4
5 X-A Peringkat 5
6 X-B Peringkat 1
7 X-B Peringkat 2
8 X-B Peringkat 3
9 X-B Peringkat 4
10 X-B Peringkat 5
11 XI-A Peringkat 1
12 XI-A Peringkat 2
13 XI-A Peringkat 3
14 XI-A Peringkat 4
15 XI-A Peringkat 5
16 XI-B Peringkat 1
17 XI-B Peringkat 2
18 XI-B Peringkat 3
19 XI-B Peringkat 4
20 XI-B Peringkat 5
21 XII-A Peringkat 1
22 XII-A Peringkat 2
23 XII-A Peringkat 3
24 XII-A Peringkat 4
25 XII-A Peringkat 5
26 XII-B Peringkat 1
27 XII-B Peringkat 2
28 XII-B Peringkat 3
29 XII-B Peringkat 4
30 XII-B Peringkat 5

KESISWAAN BENDAHARA

.......................................... ...........................................

NIP. NIP.

KEPALA SEKOLAH

............................................................

NIP.