Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Susun huruf menjadi perkataan dan cerakinkan mengikut sukukata


berdasarkan gambar.:

1. n g l a l e b a = ______________

2. t e n a p g p u = ______________

3. s a n e l g d a = ______________
Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Cerakinkan perkataan mengikut sukukata dan bina ayat mudah.

1. belalang

________________________________________

2. pepatung

_________________________________________

3. seladang
_________________________________________

Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan yang betul.

3
senapang

berenang

binatang

belalang
Kemahiran 24: Perkataan KV + KV + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Tandakan () pada perkataan yang betul dengan gambar.

belalang berenang

terowong kerawang

berenang belalang

belulang binatang