Anda di halaman 1dari 10

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai


berdasarkan gambar.

1. Emak memakai ________________.

2. Bapa dan saya __________________ ikan.

3. Jason ___________________ bola kecil.

4. Saya suka makan __________________ .

5. Mereka sedang __________________ bola.

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK


Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang


betul.

1. memakai Saliha Emak selendang .

____________________________________________________

2. ikan memancing dan saya Bapa


.

____________________________________________________

3. bas Penumpang menaiki sedang .

___________________________________________________

4. bola Ani melambung kecil itu.

___________________________________________________

5. belimbing suka Saya makan .

___________________________________________________

6. menendang sedang Abang bola


.

___________________________________________________

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK


Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Warna gambar di bawah.

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK


Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Cantumkan suku kata berikut bagi membentuk


perkataan.

1. ke + rin +
ting =

2. se + len +dang =

3. me + man cing
+ =

4. pe + lam pung
+ =

5. be + lim +
bing =

6. se + rom +bong =

7. me + nen +dang = =

me lan cong
8. + + = =

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK


Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Padankan perkataan berdasarkan gambar yang


diberi.

pelampung

belimbing

selendang

kerinting

memancing

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________
Tarikh : ________________

Arahan : Isi tempat kosong dengan suku kata yang sesuai.

belim_ _ _ _ meman _ _ _
_

pelam _ _ _ _ selen_ _ _ _

menen _ _ _ _
Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama : ___________________________________
Tarik :__________
h _

1. SELENDANG 6.PELAMPUNG

2. SEROMBONG 7.MENENDANG

3. BELIMBING 8.MEMANDANG

4. MELANCONG 9.PENUMPANG

10.MELAMBUN
5. KERINTING G

Cari perkataan di atas dan warnakan petak yang betul.

K L E N G U Z V B W X K L A B I
M D F B C E F S E R O M B O N G
E E J K M N P O L Q K R O P A D
N G J L P K E R I N T I N G M L
E S O M G L M E M A N C I N G B
N K E C D F J K B N L J A N K I
D L G L B L B A I C A N G G J N
A I H U E K A L N B U N G L O G
N G M N G N N O G I N K G M P C
G B O P A N D N A N G H I C L O
H P E N U M P A N G N U N I Q N
J K L J M E L A N C O N G C B T
L P E L A M P U N G B F G D L E
Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK +
KVKK

Tahun:________
Nama : _____________________ _

Arahan :
A. Isikan suku kata awalan atau akhiran bagi ayat di bawah
B. Warnakan petak perkataan tersebut.

1. _ _ _ _ _ d a n g kakak bercorak bunga.


2. Abang dan kawan-kawannya sedang m e n e n _ _ _ _ bola.

3. Emak suka makan b el i m _ _ _ _.


4. Saya berambut _ _ _ _ _ ting.
5. Pelam _ _ _ _ adik sudah rosak.
6. Kami suka m e m a n _ _ _ _ ikan.
7. Puan Lee m e l a n _ _ _ _ ke Melaka.
8. Asap keluar dari serom _ _ _ _ kereta api.
9. Abang m e l a m _ _ _ _ bola kecil.
10. P e n u m _ _ _ _ bas itu ramai.

K L E N G U Z V B W X K L A B I
M D F B C E F S E R O M B O N G
E E J K M N P O L Q K R O P A D
N G J L P K E R I N T I N G M L
E S O M G L M E M A N C I N G B
N K E C D F J K B N L J A N K I
D L G L B L B A I C A N G G J N
A I H U E K A L N B U N G L O G
N G M N G N N O G I N K G M P C
G B O P A N D N A N G H I C L O
H P E N U M P A N G N U N I Q N
J K L J M E L A N C O N G C B T
L P E L A M P U N G B F G D L E

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama : ______________________________ Tahun : ____________

Arahan :Isi tempat kosong dengan perkataan yang


sesuai.
Cari dan warnakan perkataan tersebut di
petak huruf
di bawah.

1. ____________ kakak bercorak bunga.


2. Abang dan kawan-kawannya sedang _____________ bola.
3. Emak suka makan ______________.
4. Saya berambut ________________.
5. ___________ adik sudah rosak.
6. Kami suka ____________ikan.
7. Puan Lee _____________ ke Melaka.
8. Asap keluar dari ______________ kereta api.
9. Abang _______________ bola kecil.
10. _______________ bas itu ramai.

K L E N G U Z V B W X K L A B I
M D F B C E F S E R O M B O N G
E E J K M N P O L Q K R O P A D
N G J L P K E R I N T I N G M L
E S O M G L M E M A N C I N G B
N K E C D F J K B N L J A N K I
D L G L B L B A I C A N G G J N
A I H U E K A L N B U N G L O G
N G M N G N N O G I N K G M P C
G B O P A N D N A N G H I C L O
H P E N U M P A N G N U N I Q N
J K L J M E L A N C O N G C B T
L P E L A M P U N G B F G D L E

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Arahan : Baca dan tulis.

pelampung

serombong

belimbing

memancing