Anda di halaman 1dari 1

MINIT MESYUARAT PENGAKAP KALI PERTAMA

2019

3.0 PERKARA BERBANGKIT

3.1 RBT dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar oleh guru yang
sama

3.4 Kedua-dua subjek ini diajar secara bergilir-gilir oleh guru mengikut topik. Ini
bererti, apabila guru habis suatu topik untuk RBT, TMK akan diajar pada minggu
yang seterusnya dan sebaliknya.

3.4 Kekangan masa untuk menghabiskan topik pelajaran

3.5 Kekurangan alatan dan bahan untuk melaksanakan projek

Anda mungkin juga menyukai