Anda di halaman 1dari 2

BAHAN NOTA SAINS TERKINI

6. Fatimah menjalankan suatu penyiasatan dengan menggunakan dua


batang magnet yang berlainan saiz seperti dalam rajah .(6 markah)

Rajah 3

a) Apakah yang akan diperhatikan sebaik sahaja kedua-dua magnet itu

didekatkan pada paku tekan?

P: _________________________________________. (1m)

Q: _________________________________________. (1m)

b) Nyatakan inferens bagi jawapan di 7 a)

____________________________________________. (1m)

c) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini.

i. Pemboleh ubah dimanipulasi:

________________________________________. (1m)

ii. Pemboleh ubah bergerak balas:

________________________________________. (1m)
d) Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang dapat

ditarik oleh magnet?

___________________________________________. (1m)

Anda mungkin juga menyukai