Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN KELAS


TARIKH/HARI MASA
TEMA PENGENALAN KEPADA SAINS
TOPIK 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
KPS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
STANDARD 1.1.1 Memerhati
PEMBELAJARAN 1.1.2 Mengelas
1.1.3 Mengukur dengan menggunakan nombor
1.1.4 Meramal
1.1.5 Membuat inferens
1.1.6 Berkomunikasi
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian
tentang fenomena yang berlaku.
2. Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku.
KRITERIA KEJAYAAN 1. Dapat memberi contoh kemahiran proses sains
AKTIVITI PENGAJARAN & Rotating review.(PAK 21)
PEMUDAH CARA (PdPC)  Pasukan bincang topik semasa kajian
 Buat carta/ pengurusan lain untuk sampaikan pendapat mereka atau beri
pendapat tentang hasil perbincangan kumpulan mereka.
 Pengurusan grafik tentang pemerhatian mereka dengan menggunakan deria.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN &  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.

Anda mungkin juga menyukai