Anda di halaman 1dari 2

HARI JUMAAT TARIKH 30.3.

2018
KELAS 2 MELUR BIL.MURID 31
MASA 2.20-3.20 TEMPOH 1 JAM
RINGKASAN (LANGKAH-LANGKAH
KEMAHIRAN
3. KEMAHIRAN MENULIS TAJUK PERSEDIAAN UNTUK MENGHADAPI
BAHASA
PENINGKATAN KOS RAWATAN)
Pada akhir pelajaran, murid diharapkan dapat;
OBJEKTIF
Menulis satu perenggan ringkasan tidak melebihi 80 patah perkataan berkaitan langkah-langkah persediaan untuk menghadap
PEMBELAJARAN
peningkatan kos rawatan secara berkumpulan.
Murid dapat:
1.Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima isi penting daripada petikan dengan cara mengenal pasti kata
KRITERIA
kunci atau penanda wacana.
KEJAYAAN
2.Menulis ringkasan lengkap dengan memasukkan kelima-lima isi untuk menulis ayat isi dengan
menggunakan penanda wacana yang sesuai.
HASIL Standard Kandungan 3.5 Standard Pembelajaran 3.5.1
PEMBELAJARAN
NILAI MURNI BERTANGGUNGJAWAB
EMK NILAI MURNI

PENGISIAN I-THINK PETA BUIH


KURIKULUM /TMK STRATEGI P&P KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR
KBAT MENILAI
KEMAHIRAN BERFIKIR MENJANA IDEA
 Kemahiran  Kemahiran  Etika dan  Identiti  Pengetahuan
ASPIRASI MURID
Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
SET INDUKSI ( 5 minit)
 Murid diminta untuk menjelaskan isu-isu berkaitan kesihatan.
 Murid diminta untuk menghubungkaitkan dengan tajuk yang akan diajar pada hari ini.
PERKEMBANGAN (50 minit)
 Murid diterangkan mengenai format menghasilkan ringkasan
 Murid dibahagikan kepada enam kumpulan
 Setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan lima langkah untuk menghadapi peningkatan kos rawatan dan
AKTIVITI
menyiapkan ringkasan pada kertas sebak.
 Hasil kerja setiap kumpulan ditampal pada dinding kelas mengikut stesen
 Murid di dalam setiap kumpulan bergerak dari satu stesen ke satu stesen dan menulis kelebihan serta kelemahan ba
setiap ringkasan kumpulan lain.
 Murid menulis semula ringkasan dengan bimbingan guru.
PENUTUP (5 minit)
 Murid dibimbing oleh guru untuk merumuskan isi pelajaran.

BBM Buku teks, kertas sebak


REFLEKSI