Anda di halaman 1dari 23

MATA PELAJARAN SAINS KELAS 6 IBNU SINA

TARIKH/HARI 18 Februari 2019/ISNIN MASA 0840-0940 Pagi


TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 Interaksi antara hidupan
TAJUK Interaksi antara Haiwan (ms 48-49), Faktor Persaingan Haiwan Intraspesies dan
Interspesies (ms 61-63)

STANDARD 4.1 Interaksi antara haiwan


KANDUNGAN
STANDARD 4.1.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan
PEMBELAJARAN hidup bersendirian melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan


dan hidup bersendirian.
STANDARD PRESTASI Haiwan Hidup Berkumpulan, Haiwan Hidup Bersendirian, Kelebihan dan Kekurangan
Haiwan yang Hidup Berkumpulan, Kelebihan dan Kekurangan Haiwan yang Hidup
Bersendirian (BT ms 50-60)
KRITERIA KEJAYAAN Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. (TP 1)

Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan


hidup bersendirian. (TP 4)
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid menamakan apa-apa sahaja haiwan kegemaran mereka. Murid diminta
& PEMUDAH CARA meramal sama ada mereka hidup bersendirian atau hidup berkumpulan.
(PdPC) Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

2. Setiap murid menerima sekeping kad haiwan seperti yang ada dalam buku teks.

3. Murid diminta meramal sama ada haiwan dalam kad tersebut hidup
berkumpulan atau hidup bersendirian.

4. Murid mengetahui terdapat haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup


bersendirian serta maksudnya.

5. Berdasarkan buku teks, murid menyenaraikan contoh haiwan yang hidup


berkumpulan dan hidup bersendirian. Murid mencatat nota dalam bentuk peta
pokok.

6. Murid mempelajari bahawa terdapat kelebihan dan kekurangan yang tersendiri


bagi haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. Murid
dikehendaki membentuk kumpulan dan mendapatkan isi penting berdasarkan
buku teks mengikut tajuk yang diberikan. Murid membuat pembentangan
apabila masa yang diberikan untuk membuat persiapan tamat.

7. Guru membuat catatan sepanjang murid membuat pembentangan. Setelah


semua kumpulan siap membuat pembentangan, murid mendengar ulasan atau
isi tambahan oleh guru. Murid mencatat nota dalam peta pokok yang sama.

8. Murid mendapatkan lembaran buku DSKP dan cuba membuat latihan.

9. Murid boleh berbincang dengan kawan atau membuat sendiri atau merujuk
kepada buku nota. Murid menghantar buku nota dan buku DSKP apabila siap
untuk disemak.

10. Murid membuat refleksi terhadap P&P dengan bimbingan dan mengetahui
tajuk P&P yang seterusnya.
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS: 6 IH & 6IK MASA: (1000-1100) (1200-1300) TARIKH: 18 Feb 2019 HARI: Isnin
TAJUK 4.0 Penghasilan Projek
STANDARD 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan
KANDUNGAN
elektromekanikal.
STANDARD
PEMBELAJARAN 4.3.8 – 4.3.9
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan projek elektromekanikal berdasarkan lakaran dengan
betul.
2. Mengukur menanda dan memotong bahan projek dengan tepat.
RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur, menanda dan
memotong bahan projek dengan bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan projek dan alatan tangan.
2. Mengukur bahan projek dengan menggunakan pembaris keluli.
3. Menanda bahan projek dengan menggunakan pensel tukang kayu dan sesiku L.
4. Memotong bahan projek dengan alatan yang betul.
ELEMEN Keusahawanan
MERENTAS EK2 boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa
KURIKULUM Nilai murni Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
Kreativiti dan - boleh menggunakan cara dan teknik mengikut
inovatif kaedah yang lebih baik.
TMK Pencarian maklumat menerusi internet
Nilai murni - berdisplin, jimat cermat dan mematuhi peraturan
BBM 1. Lakaran kerja
2. Bahan bukan logam- papan lapis dan kayu beroti
3. Alatan tangan – pensel tukang kayu, sesiku L, pembaris keluli dan gergaji puting.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan aktiviti yang telah dilakukan minggu
PEMBELAJARAN lepas.
Langkah 1
Murid mendengar penerangan daripada guru tentang bahagian lengan projek (bahagian C)
yang akan dibuat pada pada hari ini.
Langkah 2
1. Murid mengambil bahan dan alatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahagian projek (bahagian C).
2. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong berpandukan lakaran.
(KBAT)
3. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong dengan bimbingan guru.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN  Guru bertanya secara lisan
PENGAJARAN DAN  Mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN  Teori dan amali
PENGETAHUAN Murid pernah melakukan aktiviti memotong dan menanda pada tahun 4.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS: 6 IM & 6IS MASA: (0740-0840)(1200-1300)
TARIKH: 19 Feb 2019 HARI: Selasa
TAJUK 4.0 Penghasilan Projek
STANDARD 4.3 Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan
KANDUNGAN elektromekanikal.
STANDARD
PEMBELAJARAN 4.3.8 – 4.3.9
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyediakan alatan dan bahan projek elektromekanikal berdasarkan lakaran dengan
betul.
2. Mengukur menanda dan memotong bahan projek dengan tepat.
RINGKASAN Murid menyediakan alatan dan bahan bagi melakukan aktiviti mengukur, menanda dan
memotong bahan projek dengan bimbingan guru.
KEMAHIRAN 1. Mengenal pasti bahan projek dan alatan tangan.
2. Mengukur bahan projek dengan menggunakan pembaris keluli.
3. Menanda bahan projek dengan menggunakan pensel tukang kayu dan sesiku L.
4. Memotong bahan projek dengan alatan yang betul.
ELEMEN Keusahawanan
MERENTAS EK2 boleh merealisasikan idea untuk kesesuaian semasa
KURIKULUM Nilai murni Bertanggungjawab, sistematik dan berhati-hati
Kreativiti dan - boleh menggunakan cara dan teknik mengikut
inovatif kaedah yang lebih baik.
TMK Pencarian maklumat menerusi internet
Nilai murni - berdisplin, jimat cermat dan mematuhi peraturan
BBM 1. Lakaran kerja
2. Bahan bukan logam- papan lapis dan kayu beroti
3. Alatan tangan – pensel tukang kayu, sesiku L, pembaris keluli dan gergaji puting.
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN DAN Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan aktiviti yang telah dilakukan minggu
PEMBELAJARAN lepas.
Langkah 1
Murid mendengar penerangan daripada guru tentang bahagian lengan projek (bahagian C)
yang akan dibuat pada pada hari ini.
Langkah 2
1. Murid mengambil bahan dan alatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahagian projek (bahagian C).
2. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong berpandukan lakaran.
(KBAT)
3. Murid melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong dengan bimbingan guru.
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.
PENIILAIAN  Guru bertanya secara lisan
PENGAJARAN DAN  Mengedarkan lembaran kerja
PEMBELAJARAN  Teori dan amali
PENGETAHUAN Murid pernah melakukan aktiviti memotong dan menanda pada tahun 4.
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


KELAS: 4 IH MASA: 1100-1200 TARIKH: 19 Februari 2019 ( Selasa)
TAJUK 3.0 REKA BENTUK
STANDARD
KANDUNGAN 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
STANDARD 3.1.1-3.1.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.
2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.
3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.
4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.
RINGKASAN Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul
maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih
lakaran projek eksperimental.
KEMAHIRAN 1. Mengumpulkan maklumat.
2. Membuat lakaran.

ELEMEN 1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat.


MERENTAS 2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea.
KURIKULUM 3. Nilai murni – Daya usaha

BAHAN BANTU Manual, bahan


MENGAJAR
AKTIVITI Set Induksi
PENGAJARAN Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas
DAN meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru
PEMBELAJARAN menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.
Langkah 1
Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang
akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan
maklumat penyelesaian masalah.
(HOTS – menilai)
Langkah 2
Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea
dengan menghasilkan beberapa lakaran.
Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai
projek eksperimental.
(HOTS – merekacipta)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
PENIILAIAN
Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN
Guru mengedarkan lembaran kerja
DAN
Amali projek/ hasil kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata
SEDIA ADA pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.
MURID
REFLEKSI Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan

Modul: EMK
PENDIDIKAN Pengalaman muzikal
MUZIK TMK

Masa Tajuk:
30 minit Pic
BBB
(0919-0940 Audio 1 Latihan pic 1
Audio 2 Latihan pic 2
pg Audio 3 Latihan pic 3
Standard Pembelajaran: 1.1.1 Audio 4 Latihan pic 4
Audio 5 Latihan pic 5
Audio 6 Instrumental pic 5
Tarikh : Audio 25 Vokal Kampungku
Objektif Pengajaran dan Pembelajaran: Audio 26 Instrumental
Kampungku
20 Februari Audio 30 Vokal Melodi Saya
2019 Pada akhir pembelajaran, murid boleh
REFLEKSI
menyanyikan lagu “kasih ibu, kasih ayah”
Hari: Rabu - orang murid dapat
mengikut pic yang betul.
mengajuk pic secara
Tahun : 5 IH
menurun dan menaik.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: - orang murid dapat
menyanyikan lagu
Murid,
1. Mendengar dan mengecam aras pic yang “Kampungku” dan
dimainkan.
“Melodi saya” dengan
2. Mengajuk pic yang didengar secara pic yang betul.
menurun dan menaik dengan iringan
piano digital.
PENILAIAN P&P
3. Membuat latihtubi mengajuk pic.
Murid dapat mengajuk
4. Menonton slaid powerpoint yang aras pic dan dapat
ditayangkan oleh guru (lagu “Kampungku”
menyanyikan lagu
& “Melodi Saya”).
“Kampungku” dan
5. Menyanyikan lagu “kampungku”, kasih
“Melodi saya” dengan
ayah” dan “Melodi Saya” dengan pic yang
betul. menggunakan pic yang
betul.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 5 IM
TARIKH/HARI 20 Februari 2019/RABU MASA 1000-1100
TEMA SAINS HAYAT
TAJUK Haiwan Imaginasiku (BT ms 28)
STANDARD KANDUNGAN 3.2 Mereka cipta model haiwan
STANDARD 3.2.1 Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh melindungi diri daripada
PEMBELAJARAN musuh dan cuaca melampau.

3.2.2 Menaakul ciri khas yang boleh melindungi diri daripada musuh dan
cuaca melampau yang terdapat pada model ciptaan.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 5 ciri dan tingkah laku khas haiwan
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan contoh ciri tingkah laku khas haiwan melindungi diri.
AKTIVITI PENGAJARAN & 1. Murid memerhati 2 kad gambar: Musim Panas dan Musim Sejuk. Murid
PEMUDAH CARA (PdPC) dicabar berfikir sekiranya murid/ haiwan perlu hidup di sana sepanjang
masa, bagaimanakah kita/haiwan perlu menyesuaikan diri mereka.

2. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

3. Murid memerhati pelbagai kad gambar yang ditunjukkan. Murid


mengenal pasti nama haiwan dan berfikir bagaimana mereka melindungi
diri daripada cuaca melampau.

4. Murid mempelajari 3 ciri dan 3 tingkah laku khas haiwan untuk melindungi
diri daripada cuaca melampau.

5. Murid dibimbing untuk memahami bagaimana ciri dan tingkah laku khas
tersebut dapat melindungi haiwan tersebut daripada cuaca melampau.

6. Murid mengetahui contoh-contoh haiwan bagi setiap ciri dan tingkah laku
khas.

7. Murid mencatatkan semua nota tentang tajuk dalam bentuk peta buih.

8. Murid menjalankan simulasi dengan berlakon sebagai haiwan tertentu dan


dan meramal bagaimana haiwan tersebut melindungi dirinya apabila berada
dalam cuaca melampau.

9. Murid menyiapkan lembaran latihan yang diberikan secara perseorangan


atau berbincang dengan rakan.

10. Murid menghantar buku nota dan lembaran latihan apabila siap untuk
disemak.

11. Murid membuat refleksi P&P dengan kad trafik dan mengetahui tajuk
yang bakal dipelajarinya.

BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS


BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN & Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN Tugasan Hasil kerja Kuiz
Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN SAINS KELAS 4IH
TARIKH/HARI 20 Februari 2019/RABU MASA 1100-1200
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
TAJUK Perkumuhan (BT ms 36-37)
STANDARD 3.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan manusia.
KANDUNGAN
STANDARD 3.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai
PEMBELAJARAN media.

3.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan iaitu: ginjal menghasilkan air
kencing; kulit menghasilkan peluh; dan peparu menghasilkan karbon dioksida dan wap
air.
STANDARD  Menganalisa proses-proses hidup manusia.
PRESTASI
KRITERIA Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:
KEJAYAAN
1. Menyatakan contoh perkumuhan (TP 1) dan memerihal maksudnya. (TP 2)

2. Membina penyusunan grafik organ dengan hasil perkumuhan. (TP 3)


AKTIVITI 1) Murid memerhatikan kad gambar peparu, ginjal dan kulit. Murid memikirkan
PENGAJARAN & apakah persamaan antara 3 organ tersebut. Murid disedarkan bahawa ketiga-tiga
PEMUDAH CARA organ itu ialah organ perkumuhan.
(PdPC)
2) Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

3) Murid mengimbas kembali di manakah organ-organ itu di dalam badan kita dan
apakah bahan buangan yang akan disingkirkan oleh organ-organ perkumuhan.

4) Murid mengetahui dan mempelajari maksud perkumuhan: Proses penyingkiran


bahan buangan daripada manusia. Murid seterusnya mengetahui hasil
perkumuhan daripada setiap organ perkumuhan.

5) Murid mencatat nota pada buku nota dalam bentuk peta titi.

6) Murid membentuk kumpulan dalam 4 orang dan mendapatkan plastisin.

7) Murid dikehendaki menggunakan sebatang plastisin untuk menghasilkan 3 organ


perkumuhan tersebut. Murid membentangkan hasil kerja mereka setelah
mereka siap dalam bentuk peta titi juga.

8) Murid mendengar ulasan daripada guru setelah mereka siap membuat


pembentangan.

9) Murid mendapatkan buku DSKP dan menyiapkannya berpandukan buku


nota.

10) Murid menghantar buku nota dan latihan DSKP setelah siap untuk disemak.

11) Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk P&P seterusnya yang
akan dipelajari.

BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS


BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
MERENTAS Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KURIKULUM (EMK)
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 5 IM
TARIKH/HARI 21 Februari 2019/KHAMIS MASA 0710-0810
TEMA SAINS HAYAT
TAJUK Haiwan Imaginasiku (BT ms 28)
STANDARD KANDUNGAN 3.2 Mereka cipta model haiwan
STANDARD 3.2.1 Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh melindungi diri daripada
PEMBELAJARAN musuh dan cuaca melampau.

3.2.2 Menaakul ciri khas yang boleh melindungi diri daripada musuh dan
cuaca melampau yang terdapat pada model ciptaan.
STANDARD PRESTASI Memahami dan mengenalpasti sekurangnya 5 ciri dan tingkah laku khas haiwan
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan contoh ciri tingkah laku khas haiwan melindungi diri.
AKTIVITI PENGAJARAN & 12. Murid memerhati 2 kad gambar: Musim Panas dan Musim Sejuk. Murid
PEMUDAH CARA (PdPC) dicabar berfikir sekiranya murid/ haiwan perlu hidup di sana sepanjang
masa, bagaimanakah kita/haiwan perlu menyesuaikan diri mereka.

13. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

14. Murid memerhati pelbagai kad gambar yang ditunjukkan. Murid


mengenal pasti nama haiwan dan berfikir bagaimana mereka melindungi
diri daripada cuaca melampau.

15. Murid mempelajari 3 ciri dan 3 tingkah laku khas haiwan untuk melindungi
diri daripada cuaca melampau.

16. Murid dibimbing untuk memahami bagaimana ciri dan tingkah laku khas
tersebut dapat melindungi haiwan tersebut daripada cuaca melampau.

17. Murid mengetahui contoh-contoh haiwan bagi setiap ciri dan tingkah laku
khas.

18. Murid mencatatkan semua nota tentang tajuk dalam bentuk peta buih.

19. Murid menjalankan simulasi dengan berlakon sebagai haiwan tertentu dan
dan meramal bagaimana haiwan tersebut melindungi dirinya apabila berada
dalam cuaca melampau.

20. Murid menyiapkan lembaran latihan yang diberikan secara perseorangan


atau berbincang dengan rakan.

21. Murid menghantar buku nota dan lembaran latihan apabila siap untuk
disemak.

22. Murid membuat refleksi P&P dengan kad trafik dan mengetahui tajuk
yang bakal dipelajarinya.
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN & Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN Tugasan Hasil kerja Kuiz
Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 6 IBNU SINA
TARIKH/HARI 21 Februari 2019/KHAMIS MASA 0840-0940 Pagi
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 Interaksi antara hidupan
TAJUK Interaksi antara Haiwan (ms 48-49), Faktor Persaingan Haiwan Intraspesies dan
Interspesies (ms 61-63)

STANDARD 4.1 Interaksi antara haiwan


KANDUNGAN
STANDARD 4.1.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan
PEMBELAJARAN hidup bersendirian melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan


dan hidup bersendirian.
STANDARD Haiwan Hidup Berkumpulan, Haiwan Hidup Bersendirian, Kelebihan dan Kekurangan
PRESTASI Haiwan yang Hidup Berkumpulan, Kelebihan dan Kekurangan Haiwan yang Hidup
Bersendirian (BT ms 50-60)
KRITERIA KEJAYAAN Pada akhir P&P, murid-murid akan dapat:

Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. (TP 1)

Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian. (TP 4)
AKTIVITI 11. Murid menamakan apa-apa sahaja haiwan kegemaran mereka. Murid diminta
PENGAJARAN & meramal sama ada mereka hidup bersendirian atau hidup berkumpulan. Murid
PEMUDAH CARA mengetahui tajuk dan objektif P&P.
(PdPC)
12. Setiap murid menerima sekeping kad haiwan seperti yang ada dalam buku teks.

13. Murid diminta meramal sama ada haiwan dalam kad tersebut hidup berkumpulan
atau hidup bersendirian.

14. Murid mengetahui terdapat haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian serta maksudnya.

15. Berdasarkan buku teks, murid menyenaraikan contoh haiwan yang hidup
berkumpulan dan hidup bersendirian. Murid mencatat nota dalam bentuk peta
pokok.

16. Murid mempelajari bahawa terdapat kelebihan dan kekurangan yang tersendiri
bagi haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian. Murid dikehendaki
membentuk kumpulan dan mendapatkan isi penting berdasarkan buku teks
mengikut tajuk yang diberikan. Murid membuat pembentangan apabila masa
yang diberikan untuk membuat persiapan tamat.

17. Guru membuat catatan sepanjang murid membuat pembentangan. Setelah semua
kumpulan siap membuat pembentangan, murid mendengar ulasan atau isi
tambahan oleh guru. Murid mencatat nota dalam peta pokok yang sama.

18. Murid mendapatkan lembaran buku DSKP dan cuba membuat latihan.
19. Murid boleh berbincang dengan kawan atau membuat sendiri atau merujuk
kepada buku nota. Murid menghantar buku nota dan buku DSKP apabila siap
untuk disemak.

20. Murid membuat refleksi terhadap P&P dengan bimbingan dan mengetahui
tajuk P&P yang seterusnya.
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 3 IBNU HAYYAN
TARIKH/HARI 21 Februari 2019/KHAMIS MASA 1130-1230 Pagi
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 MANUSIA
STANDARD 3.1 Gigi
KANDUNGAN
STANDARD 3.1 .1 Memerihalkan jenis gigi dan fungsinya.
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan jenis gigi.
2. Memerihalkan fungsi setiap jenis gigi.
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN &
PEMUDAH CARA 1. Murid menyanyikan lagu “Gigi” dari buku teks.
(PdPC) 2.Soal jawab tentang lagu dan kaitan dengan tajuk pelajaran
Aktiviti 1
1. Guru meminta murid mencarari pasangan dan dibahagi kepada A dan B
2. Guru meminta murid melihat gigi rakan mereka dan diminta menjelaskan bentuk

gigi yang dapat dilihat


3. Guru menayangkan gambar gigi manusia
4. Guru menjelaskan tentang jenis – jenis gigi dan fungsinya
Aktiviti 2.
1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dan ketua kumpulan diminta

mengambil sampul
2. Dalam masa yang dibahagikan,murid menyusun jigsaw puzzle jenis gigi
3. Apabila selesai, murid diminta menyatakan jenis gigi yang mereka dapat.
4. Murid menyiapkan peta bulatan tentang jenis gigi
Sasaran objektif
1.Murid menjawab latihan dalam lampiran yang diberi
Penutup
Murid menyatakan kriteria kejayaan
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
Modul: EMK
PENDIDIKAN Pengalaman muzikal
MUZIK
TMK
Masa Tajuk:
30 minit Pic
BBB
(1100-1130) Audio 1 Latihan pic 1
Audio 2 Latihan pic 2
Tarikh : Standard Pembelajaran: 1.1.1 Audio 3 Latihan pic 3
Audio 4 Latihan pic 4
Audio 5 Latihan pic 5
21 Februari Audio 6 Instrumental pic 5
Audio 25 Vokal Kampungku
2019 Objektif Pengajaran dan Pembelajaran: Audio 26 Instrumental
Kampungku
Hari: KHAMIS Pada akhir pembelajaran, murid boleh Audio 30 Vokal Melodi Saya

menyanyikan lagu “kasih ibu, kasih ayah” REFLEKSI


Tahun : 5 IM
- /22orang murid
mengikut pic yang betul.
dapat mengajuk pic
secara menurun dan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
menaik.
Murid, - /22 orang murid
6. Mendengar dan mengecam aras pic yang
dapat menyanyikan
dimainkan.
lagu “Kampungku” dan
7. Mengajuk pic yang didengar secara
“Melodi saya” dengan
menurun dan menaik dengan iringan
piano digital. pic yang betul.

8. Membuat latihtubi mengajuk pic.


PENILAIAN P&P
9. Menonton slaid powerpoint yang
Murid dapat mengajuk
ditayangkan oleh guru (lagu “Kampungku”
& “Melodi Saya”). aras pic dan dapat
menyanyikan lagu
10. Menyanyikan lagu “kampungku”, kasih
ayah” dan “Melodi Saya” dengan pic yang “Kampungku” dan
betul.
“Melodi saya” dengan
menggunakan pic yang
betul.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 4IH
TARIKH/HARI 15 Februari 2019/Jumaat MASA 0710-0810
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 PROSES HIDUP MANUSIA
TAJUK Kadar Pernafasan (BT ms 34-35)
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Proses pernafasan manusia.
STANDARD 3.1.1 Melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.
PEMBELAJARAN 3.1.2 Memerihalkan pergerakan dada dengan meletakkan tangan di dada
semasa menarik dan menghembus nafas.
3.1.3 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang
dilakukan melalui pemerhatian pada pergerakan dada.
STANDARD PRESTASI  Menganalisa proses-proses hidup manusia.
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan laluan pernafasan udara dengan betul
AKTIVITI PENGAJARAN & 1. Murid dibimbing untuk menjalankan aktiviti menarik dan menghembus nafas.
PEMUDAH CARA (PdPC) Murid berkongsi bilakahmereka akan menjalankan aktiviti ini dan apakah
yang akan berlaku terhadap badan mereka apabila melakukan aktiviti ini.
Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.

2. Murid mengeluarkan model peparu manusia yang telah dihasilkan minggu


lepas dan mengimbas kembali analogi di manakah hidung, trakea, peparu,
tulang rusuk, dan diafragma manusia.

3. Murid berfikir semasa menarik dan menghembus nafas, udara pergi dari
mana ke mana serta apakah yang akan berlaku terhadap pergerakan dada
dan diafragma kita.

4. Murid mempelajari laluan udara dan pergerakan dada semasa menarik dan
menghembus nafas.

5. Murid memerhati semula model peparu manusia dan cuba menarik


plastik pembalut makanan dan melihat apa yang akan terjadi. Daripada
aktiviti tersebut, murid mengetahui mengapa belon dalam model peparu
masusia dapat mengembang dan mengempis.

6. Murid meletakkan tangan pada depan dada dan menjalankan aktiviti menarik
dan menghembus nafas. Murid mempelajari tentang pergerakan dada
semasa menarik dan menghembus nafas.

7. Murid mengetahui fungsi tulang rusuk dan diafragma dalam membantu


pernafasan manusia.

8. Murid diperkenalkan dengan istilah kadar pernafasan manusia dan


mengetahui maksudnya dengan teliti.

9. Murid mencatat nota tentang laluan udara dan pergerakan dada pada buku
nota dalam bentuk peta alir.

10. Murid menyiapkan latihan DSKP dengan bimbingan guru dan hantar apabila
siap.

11. Murid menyanyikan lagu “Mari Tarik dan Hembus” dengan irama lagu “Boleh
Pandang2, Jangan Pegang2”.

12. Murid membuat refleksi P&P, lantas mengetahui tajuk P&P seterusnya
yang akan dipelajari.

BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS


BELAJAR(BBB) MODUL SPESIMEN
POWER POINT GAMBAR/CARTA
INTERNET LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN PENGAJARAN & Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PEMBELAJARAN Tugasan Hasil kerja Kuiz
Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN SAINS KELAS 3 IBNU HAYYAN
TARIKH/HARI 15 Februari 2019/Jumaat MASA 0840-0940
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 3.0 MANUSIA
STANDARD 3.1 Gigi
KANDUNGAN
STANDARD 3.1 .1 Memerihalkan jenis gigi dan fungsinya.
PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI 1. Menyatakan jenis gigi.
2. Memerihalkan fungsi setiap jenis gigi.
AKTIVITI Set induksi
PENGAJARAN &
PEMUDAH CARA 2. Murid menyanyikan lagu “Bangun Pagi”
(PdPC) 2.Soal jawab tentang lagu dan kaitan dengan tajuk pelajaran
Aktiviti 1
1. Guru meminta murid mencarari pasangan dan dibahagi kepada A dan B
2. Guru meminta murid melihat gigi rakan mereka dan diminta menjelaskan bentuk

gigi yang dapat dilihat


3. Guru menayangkan gambar gigi manusia
4. Guru menjelaskan tentang jenis – jenis gigi dan fungsinya
Aktiviti 2.
1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dan ketua kumpulan diminta

mengambil sampul
2. Dalam masa yang dibahagikan,murid menyusun jigsaw puzzle jenis gigi
3. Apabila selesai, murid diminta menyatakan jenis gigi yang mereka dapat.
4. Murid menyiapkan peta bulatan tentang jenis gigi
Sasaran objektif
1.Murid menjawab latihan dalam lampiran yang diberi
Penutup
Murid menyatakan kriteria kejayaan
BAHAN BANTU BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB) MODUL GAMBAR/CARTA SPESIMEN
POWER POINT
INTERNET
LAIN-LAIN_____________
MODEL
ELEMEN MERENTAS Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar TMK
Keusahawanan
KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
Modul: EMK
PENDIDIKAN Pengalaman muzikal
MUZIK
TMK
Masa Tajuk:
30 minit Pic
BBB
(1100-1130) Audio 1 Latihan pic 1
Audio 2 Latihan pic 2
Tarikh : Standard Pembelajaran: 1.1.1 Audio 3 Latihan pic 3
Audio 4 Latihan pic 4
Audio 5 Latihan pic 5
22 Februari Audio 6 Instrumental pic 5
Audio 25 Vokal Kampungku
2019 Objektif Pengajaran dan Pembelajaran: Audio 26 Instrumental
Kampungku
Hari: Jumaat Pada akhir pembelajaran, murid boleh Audio 30 Vokal Melodi Saya

menyanyikan lagu “kasih ibu, kasih ayah” REFLEKSI


Tahun : 5 IK
- /22orang murid
mengikut pic yang betul.
dapat mengajuk pic
secara menurun dan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
menaik.
Murid, - /22 orang murid
11. Mendengar dan mengecam aras pic yang
dapat menyanyikan
dimainkan.
lagu “Kampungku” dan
12. Mengajuk pic yang didengar secara
“Melodi saya” dengan
menurun dan menaik dengan iringan
piano digital. pic yang betul.

13. Membuat latihtubi mengajuk pic.


PENILAIAN P&P
14. Menonton slaid powerpoint yang
Murid dapat mengajuk
ditayangkan oleh guru (lagu “Kampungku”
& “Melodi Saya”). aras pic dan dapat
menyanyikan lagu
15. Menyanyikan lagu “kampungku”, kasih
ayah” dan “Melodi Saya” dengan pic yang “Kampungku” dan
betul.
“Melodi saya” dengan
menggunakan pic yang
betul.