Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21

Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 5 AKAUN Tarikh: 28.5.2018


MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 7.40 – 8.40 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21


Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 2 BERLIAN Tarikh: 28.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 8.40 – 9.40 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21
Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 2 INTAN Tarikh: 28.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 11.10 – 12.10 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21


Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 3 DELIMA Tarikh: 28.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 12.10 – 1.40 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
CUTI HARI
WESAK
29 MEI 2018
(SELASA)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21
Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 5 AKAUN Tarikh: 30.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 7.40 – 8.40 Hari: RABU
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21


Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 2 INTAN Tarikh: 30.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 8.40 – 9.10 Hari: RABU
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21
Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: BERLIAN Tarikh: 30.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 1.10 – 2.10 Hari: RABU
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21


Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 3 JED Tarikh: 31.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 7.40 – 9.10 Hari: KHAMIS
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21
Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 3 DELIMA Tarikh: 31.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 11.10 – 12.10 Hari: KHAMIS
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21


Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 5 AKAUN Tarikh: 31.5.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 12.40 – 1.40 Hari: KHAMIS
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21
Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 2 BERLIAN Tarikh: 01.6.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 9.20 – 9.50 Hari: JUMAAT
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21


Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 2 INTAN Tarikh: 01.6.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 9.50 – 10.50 Hari: JUMAAT
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 21
Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: 3 JED Tarikh: 01.6.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 11.20 – 11.20 Hari: JUMAAT
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 22
Matapelajaran: Topik: SEMAKAN JAWAPAN Kelas: 5 AKAUN Tarikh: 04.6.2018
MATEMATIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Masa: 7.40 – 8.40 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:
1. Kerjasama 1. Bahasa
Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti
Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Melakukan semakan jawapan kertas Murid dapat:
peperiksaan pertengahan tahun 2018 1. Mengenalpasti kesalahan dan membuat semakan
terhadap kertas jawapan PPT 2018
2. Membuat pembetulan pada jawapan yang salah
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:
1. Kertas PPT 2018
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi
Pemula:
1. Murid diberi penerangan OP dan KK pengajaran hari ini
Aktiviti Utama:
1. Murid diberi kertas soalan PPT 2018 mereka dan diminta untuk membuat semakan
2. Murid dan guru akan berbincang mengenai jawapan dan melakukan pembetulan
3. Murid akan diberi penerangan supaya tidak mengulang kesilapan yang sama pada masa
akan datang
4. Murid dan guru berbincang sehingga tamat kertas soalan
Penutup:
1. Murid membuat pembetulan
2. Guru membuat rumusan pengajaran
Tindakan Pemulihan: Pengukuhan: Penggayaan:
Susulan Latihan daripada buku teks Latihan daripada buku teks
Murid
Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
o ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
o ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihanpemulihan.
o PdP ditangguhkan kerana________________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 22
Matapelajaran: Topik: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kelas: Tarikh: 04.6.2018
MATEMATIK TAHUN 2018 Masa: 8.40 – 9.40 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:

Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti


Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Menjawab peperiksaan pertengahan Murid dapat:
tahun 2018
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi


Pemula:

Aktiviti Utama:
1. Murid menjawab kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun mengikut jadual yang
telah ditetapkan
Penutup:

Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 22
Matapelajaran: Topik: SEMAKAN JAWAPAN Kelas: 2 INTAN Tarikh: 04.6.2018
MATEMATIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Masa: 11.10 – 12.10 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:
1. Kerjasama 1. Bahasa
Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti
Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Melakukan semakan jawapan kertas Murid dapat:
peperiksaan pertengahan tahun 2018 1. Mengenalpasti kesalahan dan membuat semakan
terhadap kertas jawapan PPT 2018
2. Membuat pembetulan pada jawapan yang salah
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:
2. Kertas PPT 2018
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi
Pemula:
1. Murid diberi penerangan OP dan KK pengajaran hari ini
Aktiviti Utama:
1. Murid diberi kertas soalan PPT 2018 mereka dan diminta untuk membuat semakan
2. Murid dan guru akan berbincang mengenai jawapan dan melakukan pembetulan
3. Murid akan diberi penerangan supaya tidak mengulang kesilapan yang sama pada masa
akan datang
4. Murid dan guru berbincang sehingga tamat kertas soalan
Penutup:
1. Murid membuat pembetulan
2. Guru membuat rumusan pengajaran
Tindakan Pemulihan: Pengukuhan: Penggayaan:
Susulan Latihan daripada buku teks Latihan daripada buku teks
Murid
Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
o ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
o ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihanpemulihan.
o PdP ditangguhkan kerana________________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 22
Matapelajaran: Topik: SEMAKAN JAWAPAN Kelas: 3 DELIMA Tarikh: 04.6.2018
MATEMATIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Masa: 12.10 – 1.40 Hari: ISNIN
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:
1. Kerjasama 1. Bahasa
Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti
Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Melakukan semakan jawapan kertas Murid dapat:
peperiksaan pertengahan tahun 2018 1. Mengenalpasti kesalahan dan membuat semakan
terhadap kertas jawapan PPT 2018
2. Membuat pembetulan pada jawapan yang salah
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:
1. Kertas PPT 2018
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi
Pemula:
1. Murid diberi penerangan OP dan KK pengajaran hari ini
Aktiviti Utama:
1. Murid diberi kertas soalan PPT 2018 mereka dan diminta untuk membuat semakan
2. Murid dan guru akan berbincang mengenai jawapan dan melakukan pembetulan
3. Murid akan diberi penerangan supaya tidak mengulang kesilapan yang sama pada masa
akan datang
4. Murid dan guru berbincang sehingga tamat kertas soalan
Penutup:
1. Murid membuat pembetulan
2. Guru membuat rumusan pengajaran
Tindakan Pemulihan: Pengukuhan: Penggayaan:
Susulan Latihan daripada buku teks Latihan daripada buku teks
Murid
Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
o ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
o ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihanpemulihan.
o PdP ditangguhkan kerana________________________________________________________