Anda di halaman 1dari 5

TINJAUAN PENGGUNAAN “GOOGLE FORM” DI KALANGAN GURU

Assalammualaikum /Salam sejahtera

Saya adalah pelajar Pascasiswazah dalam Pendidikan dari Universiti Pendidikan


Sultan Idris dan untuk kursus Kaedah Penyelididikan dalam Pendidikan, saya ingin
membuat tinjaun mengenai kesediaan para guru di sekolah untuk menggunakan
"Google Form". Sila isi kaji selidik saya yang bertujuan untuk membantu saya
mengenal pasti tahap kesediaan dan penggunaan guru terhadap sistem tinjauan atas
talian ini. Kajian ini membantu saya mempraktik perisian SPSS dengan betul mengikut
standard yang telah ditetapkan. Saya sangat berterima kasih jika anda boleh
mengambil bahagian dalam tinjauan ini. Semua maklumat akan digunakan semata-
mata untuk tujuan akademik sahaja dan saya berjanji segala maklumat yang diberi
adalah sulit.

Arahan : Anda dikehendaki membaca setiap soalan dengan teliti dan pilih pada ruang
yang disediakan mengikut skala-skor di bawah.

SKALA SKOR

1 SANGAT TIDAK SETUJU


2 TIDAK SETUJU
3 TIDAK PASTI
4 SETUJU
5 SANGAT SETUJU

Muhamad Basri Bin A Bakar


M20182002013 Semester 1 Ambilan Feb 2019
SUBJEK : GRU6014 KAEDAH DALAM PENYELIDIKAN
TINJAUAN PENGGUNAAN “GOOGLE FORM” DI KALANGAN GURU

BAHAGIAN A. DEMOGRAFI.
Tandakan ( / ) pada pilihan anda.

1. Sila nyatakan jantina anda : Lelaki Perempuan

2. Berapakah umur anda ?

Bawah 20 tahun
21 - 30 tahun
31 - 40 tahun
41 - 50 tahun
Lebih 50 tahun

3. Kaum ?
Melayu
Cina
India
Lain-lain

4. Adakah anda mempunyai telefon pintar / komputer dengan capaian internet?

Ya
Tidak

BAHAGIAN B. SENARAI SEMAKAN KEBOLEHBELAJARAN


Tandakan ( / ) pada pilihan anda.

1. Saya pernah mencipta tinjauan atas talian menggunakan "Google Form".


Ya
Tidak

2. "Google Form" sesuai digunakan oleh semua guru di sekolah.

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

1
TINJAUAN PENGGUNAAN “GOOGLE FORM” DI KALANGAN GURU

3. "Google Form" mudah untuk digunakan dan mesra pengguna.

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

4. "Google Form" membantu tinjauan dilakukan dengan lebih cepat

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

5. "Google Form" sesuai menggantikan penggunaan kertas sepenuhnya dalam


menyediakan tinjauan.
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

6. Saya boleh mencipta tinjauan melalui "Google Form" dengan baik.


Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

7. Saya boleh mengajar rakan lain untuk menggunakan dan mencipta "Google Form"
dengan baik.

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

2
TINJAUAN PENGGUNAAN “GOOGLE FORM” DI KALANGAN GURU

8. Jika mempunyai kesempatan, saya ingin memasuki bengkel penyediaan tinjauan


menggunakan "Google Form".

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

BAHAGIAN C. SENARAI SEMAKAN KEBOLEGUNAAN


Tandakan ( / ) pada pilihan anda.

1. Saya suka paparan antara muka di dalam "Google Form".


Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

2. Saya suka jenis "font" yang mudah dibaca di dalam "Google Form"

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

3. Saya suka warna yang menarik pada latar belakang di dalam "Google Form".

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

4. Saya suka pelbagai mod soalan yang ditawarkan di dalam "Google Form".
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

3
TINJAUAN PENGGUNAAN “GOOGLE FORM” DI KALANGAN GURU

5. Saya suka aplikasi "Google Form" kerana ia stabil dan efisien.

Sangat tidak setuju


Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

6. Saya akan mencadangkan kepada rakan-rakan yang lain untuk menggunakan "Google
Form" untuk tinjauan.
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju

*************************************************************************************
Soalan kajian tamat. Terima kasih atas kerjasama anda.