Anda di halaman 1dari 9

CATRE ORANGE ROMANIA SA,

Subsemnatul Muntean Constantin cu domiciliul in Covasna, strada


M.Eminescu nr.136, prin prezenta va rog a-mi acorda avizul
compartimentului dvs. pentru obiectivul:
” BRANSAMENT RETEA ELECTRICA “
situat in jud. Brasov, com.Sanpetru, str.G.Cosbuc nr.2
Acesta aviz a fost cerut prin urbanism nr.473/19.12.2013

Va multumesc,
CATRE OCPI Brasov,

Prin prezenta completez documentatia cadastrala depusa cu


nr.96427/01.10.2014 pentru prima incriere situata in localitatea Sanpetru,
str.Pasunii nr.229B conform adresei de completare emisa de serviciul dvs.
atasata la prezenta.
Completez cu :
- CERTIFICAT PERFORMANTA ENERGETICA IN ORIGINAL nr.135/29.05.2014
- PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR nr.24 /11.06.2014
- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA nr.7936/23.10.2014
- CERTIFICAT DE CASATORIE LEGALIZAT cu nr.1384/23.10.2014

Va multumesc, Data:
28.10.2014
CATRE
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI DIN CADRULCONSILIULUI
JUDETEAN BRASOV

Subsemnatul Butnar Valentin cu domiciliul in Rasnov, strada Izvor


nr.32, prin prezenta completez documentatia pentru obiectivul:
” Intocmire P.U.Z.pentru cosntuire case de vacanta,pensiuni si locuinte “
situat in jud. Brasov, Rasnov, DN 73-spre Bran (la aproximativ 190,00 m de
DN)
conform adresei cu numarul..................

Va multumesc,
Data:

telefon persoana contact-Arh.Mihaela Popovici 0744318631


CATRE COMPANIA APA BRASOV,

Susbemnata ANTONEAC EMANUEL cu domiciliul in Halchiu , strada Cocorului nr.3, prin


prezenta va rog a-mi acorda avizul dvs.pentru apa/canal pentru obiectivul:
” Construire locuinta, anexa si imprejmuire de proprietate.“
situat in jud.Brasov, com.Halchiu, strada Cocorului 3 .
Acesta aviz a fost cerut prin Urbanism nr.40/26.04.2012

Va multumesc,
CNP :
CATRE COMPANIA APA BRASOV,

Susbemnatul BURGUS CALIN cu domiciliul in Sanpetru, strada Republicii nr.140, prin


prezenta va rog a-mi acorda avizul dvs.pentru apa/canal pentru obiectivul:
” Construire locuinta si imprejmuire “
situat in jud.Brasov , comuna Sanpetru-intravilan
Acesta aviz a fost cerut prin Urbanism nr.355/3.10.2011

Va multumesc,
CNP :
CATRE Primaria Teliu,

Susbemnatul POPOVICI SERGIU IONEL cu domiciliul in Brasov, strada Codrul Cosminului


20, bl.403A,sc.B,ap.1 , prin prezenta va rog a-mi acorda avizul dvs.pentru salubritate pentru
obiectivul:
” Construire locuinta si imprejmuire “
situat in jud.Brasov , comuna Teliu ,str.Tudor Vladimirescu nr.497
Acesta aviz a fost cerut prin Urbanism nr.23/06.10.2011

Va multumesc,
CNP :1820105080101
CATRE Primaria Brasov,
Directia tehnica-Compartimentul Transport Monitorizare

Susbemnatul POPOVICI IOAN prin Popovici Mihaela cu domiciliul in Sanpetru, strada


Primaverii 141 , prin prezenta completez documentatia conform adresei nr.40754/05.06.2013 atasata in
copie la prezenta

Va multumesc,
CATRE DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA,

Subsemnata Bunghez Monica prin arhitect Popovici Mihaela cu domiciliul in


Brasov, strada Al.I.Cuza nr.34, ap.2B, prin prezenta completez documentatia conform
adresei nr.579/01.03.2013 atasata in copie la prezenta cu acordul notarial al vecinilor cu
privire la scurgerea apelor pluiviale.

Va multumesc,