Anda di halaman 1dari 7

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN


SMK YPWKS CILEGON

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : PDE (Pekerjaan Dasar Elektromekanik)


Kelas : X TOI All / Genap
Alokasi Waktu : 90 Menit
Hari / Tanggal : Jumat, 10 Mei 2019

I. PETUNJUK UMUM
a. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal
b. Tulis nama, nomor peserta dan ruangan anda pada lembar jawaban yang tersedia
c. Laporkan pada pengawas jika terdapat cetakan yang kurang jelas, rusak atau jumlah
soal kurang
d. Periksa pekerjaan anda sebelum di serahkan kepada pengawas

II. PETUNJUK UMUM


Hitamkan bulatan pada huruf a, b, c, d atau e pada lembar jawaban yang paling benar.

I. PILIHAN GANDA

1. Fungsi Tanda bahaya pada setiap tempat kerja yang tepat kecuali adalah?
a. Sebagai simbol
b. Sebagai Informasi tanda bahaya
c. Sebagai peringatan tanda bahaya
d. Untuk menyadarkan diri dari kemungkinan bahaya
e. Sebagai pengingat keselamatan dalam bekerja
2. Alat yang digunakan untuk melindungi telingga dari kebisingan yang berlebihan
merupakan fungsi penggunaan dari?
a. Ear plug d. Respirator
b. Safety Shoes e. Dust masker
c. Body protector

3. Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja adalah?


a. Undang-undang no 23 tahun 1992
b. Undang-undang no 13 tahun 2003
c. Undang-undang no 1 tahun 1970
d. Undang-undang no 11 tahun 2008
e. Undang-undang no 14 tahun 2005

4. Berikut ini yang BUKAN 4 hal Pokok dalam anatomi kecelakan adalah?
a. Penyebab Penunjang d. Kondisi Tidak Aman
b. Penyebab langsung e. Akibat Kecelakan
c. Kecelakan

5. Berikut ini yang termasuk dalam contoh tindakan tidak aman adalah?
a. Terdapat oli yang berceceran di lantai
b. Penyangga yang lapuk dan tidak di ganti
c. Peralatan yang sudah tidak layak pakai
d. Terlalu gegabah di tempat berbahaya
e. Sisa bahan peledak dibiarakan berantakan

6. Simbol Bahaya disamping merupakan Simbol?


a. Hati-hati ada pusaran air
b. Hati-hati mesin menyala otomatis
c. Bahaya Radioaktif
d. Bahaya bahan oksidator
e. Bahaya gas bertekanan

7. Syarat-syarat helm untuk alat perlindungan diri yaitu ?


a. Tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, sulit disesuaikan
b. Tahan benturan, mudah terbakar, mudah pecah
c. Mudah terbakar, anti air, Tahan benturan
d. Tahan benturan, mudah terbakar, merdeam kejutan, anti air
e. Tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, mudah disesuaikan
8. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara secara filosofis adalah?
a. Upaya menjamin agar sumber produksi dapat di gunakan secara efisien
b. Upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat
kerja
c. Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan
khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju
masyarakat adil makmur dan sejahtera
d. Upaya untuk mencegah dari suatu bahaya
e. Upaya untuk menjamin pekerja terhindar dari bahaya dan penyakit akibat kecelakan
kerja

9. Simbol disamping merupakan simbol k3 arti dari roda gigi adalah?


a. Bersih dan Suci d.sebelas bab dalam UU No 1 1970
b. Selamat, Sehat, dan Sejahtera
c. Bekerja dengan kesegaran jamani dan rohani e. Aman dari segala bahaya

10. Berikui ini yang termasuk dalam kategori Non Logam adalah?
a. Baja Karbon d. Mikanit
b. Tembaga e. Timah
c. Aluminium

11. Apa yang di Maksud dengan Arus Trip menurut PUIL 2000?
a. Arus yang kelebihan beban
b. Arus yang membuat alat Proteksi bekerja
c. Arus yang menyebabkan kerusakan alat
d. Arus yang melebihi batasan nilai maximal
e. Arus yang terhubung dengan beban

12. Apa yang dimaksud dengan arus lebih menurut puil 2000?
a. Arus yang melebihi batasan nilai maximal alatnya
b. Arus yang kelebihan ketika berjalan
c. Perbandingan nilai arus antara perhitungan dengan pengukuran
d. Arus yang mengalir dalam suatu system
e. Arus yang terjadi akibat kelebihan beban

13. Kabel yang digunakan untuk instalasi tetap didalam tanah dan tetap diberikan
perlindungan khusus seperti pipa adalah?
a. Kabel NYA d.Kabel NYAF
b. Kabel NYM e.Kabel NYCY
c. Kabel NYY
14. Berikut ini yang BUKAN merupakan contoh Peralatan listrik yang terbuat dari Baja
Karbon Adalah?
a. Gerinda d. Mata bor
b. Kikir e. Kabel
c. Pahat

15. Kabel Disamping merupakan Kabel Jenis?


a. Kabel NYM d. Kabel NYA
b. Kabel NYY e. Kabel NYMHYO
c. Kabel NYAF

16. Bagaimanakah cara menandai bagian plat yang ingin dikikir?


a. Dengan Spidol d. Dengan Penitik
b. Dengan Pensil e. Dengan Pahat
c. Dengan Penggores

17. Berikut ini manakah yang merupakan fungsi dari penitik garis?
a. Memberi tanda yang telah di gores dengan sudut ujungnya 60 ̊
b. Memberi tanda yang telah di gores dengan sudut ujungnya 45 ̊
c. Memberi tanda yang telah di gores dengan sudut ujungnya 90 ̊
d. Memberi tanda yang telah di gores dengan sudut ujungnya 15 ̊
e. Memberi tanda yang telah di gores dengan sudut ujungnya 180 ̊

18. Berdasarkan gambar di samping


Nomor berapakah yang merupakan bagian lebar dari kikir?
a. 2 d. 4
b. 3 e. 1
c. 5

19. Berdasarkan gambar soal No. 18 Manakah yang berupakan bagian pinggir dari kikir?
a. 5 d. 2
b. 3 e.1
c. 4
20. Berdasarkan gambar soal No. 18 Manakah yang merupakan bagian gelang dari kikir?
a. 1 d. 4
b. 3 e. 2
c. 5

21. Berdasarkan gambar soal No.18 Manakah yang merupakan bagian dari tangkai kikir?
a. 2 d. 1
b. 4 e. 3
c. 5
22. Apakah perbedaan antara MCB dengan Saklar ?
a. Tidak ada perbedaan sama pengaman listrik
b. MCB Mematikan dan menghidupkan rangkaian listrik, Saklar memutuskan rangkaian
listrik dari beban berlebih
c. MCB Memutuskan rangkaian listrik dari beban berlebih, Saklar mematikan dan
menghidupkan rangkaian listrik
d. Berbeda fungsinya sebagai pengaman tetapi bentuk dan penempatnya yang sama
e. Sama-sama sebagi pemutus rangkaian listrik

23. Pada
Gambar di samping merupakan alat ukur Jangka sorong, Nomor berapakah kah yang
merupakan skala Nonius mm?
a. 7 d. 6
b. 8 e. 5
c. 4

24. Berapakah nilai yang tertera pada skala jangka


sorong disamping?
a. 15,88 mm d. 15,80 mm
b. 15,40 mm e. 15,10 mm
c. 15,17 mm
25. Gambar disamping merupakan jenis
sambungan kabel?
a. Sambungan kabel pig tail (ekor babi) d. Sambungan kabel Britannia
b. Sambungan kabel western union e. Sambungan kabel bolak-balik
c. Sambungan kabel bell hangers

26.

Gamabar disamping merupakan


rangakaian intalasi saklar ganda, jika saklar no 2 di tekan lampu manakah yang akan
menyala?
a. Lampu A akan menyala
b. Lampu B akan menyala
c. Lampu A menyala kemudian lampu B
d. Lampu B menyala kemudian lampu A
e. Lampu A dan B menyala berbarengan

27. Pada soal No 26 agar lampu A menyala maka saklar no 1 harus berubah menjadi?
a. ON d. Nc
b. Off e. Noc
c. No

28. Ketika kita ingin menyolder perangkat elektronik pada papan pcb posisi solder harus
membentuk sudut?
a. 45 ̊ d. 270 ̊
b. 90 ̊ e. 360 ̊
c. 180 ̊
29.

Gambar di samping merupakan gambar bor


tangan No berapakah yang menunjukan bagian kunci penjepit?
a. 2 d. 5
b. 3 e. 6
c. 4

30. Pada soal No 29 no berapakah yang menunjukan bagian penjepit mata bor?
a. 1 d. 6
b. 2 e. 3
c. 4

Anda mungkin juga menyukai