Anda di halaman 1dari 2

No.

ID Ahli :

GAMBAR
PEMOHON
PERSATUAN ALUMNI TEKNIK DAN VOKASIONAL SEPANG (WAJIB)
PPM-018-10-23062014
Kolej Vokasional Sepang, 43800 Dengkil, Sepang, Selangor Darul Ehsan

A. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON

NAMA PENUH : ______________________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN : ____________________ WARGANEGARA : ____________________
BANGSA : ____________________ AGAMA : ____________________
JANTINA : ____________________ UMUR : ____________________
ALAMAT SEMASA : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
NO. TEL : 1. ________________ (HP) 2. ______________ (R) 3. _______________ (P)
EMEL RASMI : ______________________________________________________________

B. MAKLUMAT PENDIDIKAN PEMOHON

INSTITUSI PENGAJIAN KELULUSAN TERTINGGI TAHUN

C. MAKLUMAT ALUMNI PEMOHON

TAHUN KEMASUKAN : _______ / _______ BATCH : ____________________


KURSUS PENGAJIAN : ______________________________________________________________
KELAS (TING. 4/ TAHUN 1) : _______________ DORM (TING. 4/ TAHUN 1) : ____________________
KELAS (TING. 5/ TAHUN 2) : _______________ DORM (TING. 5/ TAHUN 2) : ____________________
KELAS (TAHUN 3) : _______________ DORM (TAHUN 3) : ____________________
KELAS (TAHUN 4) : _______________ DORM (TAHUN 4) : ____________________

D. PENGAKUAN PEMOHON

Adalah saya, seperti nama di atas dengan ini mengakui segala butir-butir peribadi yang dinyatakan di atas
adalah tepat dan benar. Sekiranya didapati terdapat butiran di atas yang tidak benar, maka pihak ATVOKS
berhak untuk menolak permohonan saya ini. Sekian, terima kasih.

Tandatangan : _________________________________ Tarikh : ___________________


SETIAP PERMOHONAN HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA:

SETIAUSAHA AGUNG
PERSATUAN ALUMNI TEKNIK DAN VOKASIONAL SEPANG
KOLEJ VOKASIONAL SEPANG
43800 DENGKIL, SEPANG
SELANGOR DARUL EHSAN

ATAU EMEL KE :
atvoksepang@yahoo.com

Bayaran boleh dibuat dengan Cek/ Kiriman Wang Pos/ Tunai atas nama PERSATUAN ALUMNI
TEKNIK DAN VOKASIONAL SEPANG (ATVOKS) atau Pindahan Wang ke Akaun

_________________________________________________________________________________________
____________
SILA BACA DENGAN TELITI
KANDUNGAN FASAL 4 & FASAL 6 PERLEMBAGAAN ATVOKS

a) FASAL 4 KEAHLIAN
Kriteria keahlian persatuan adalah seperti berikut;

i. Warganegara Malaysia
ii. Bekas pelajar SMT/SMV Sepang dan Kolej Vokasional Sepang.
iii. Pernah menjadi pelajar SMT/SMV Sepang dan Kolej Vokasional Sepang selama
sekurang-kurangnya satu (1) tahun

- Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dengan mengisi lengkap borang


permohonan ahli dan dihantar kepada Setiausaha Agong. Jawatankuasa boleh mengikut
budi bicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab.
- Tiap-tiap permohonan yang dihantar seperti yang tersebut di atas, hendaklah disertakan
sekali dengan bayaran yuran seperti yang ditetapkan dan permohonan itu hendaklah
diterima menjadi ahli Persatuan dan hendaklah ia sebagai ahli.

b) FASAL 6 SUMBER KEWANGAN

Yuran Pendaftaran : RM 50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja)


Yuran Tahunan : RM 10.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh Sahaja)

- Yuran tahunan hendaklah dijelaskan kepada Bendahari Kehormat terlebih dahulu dalam
tempoh dua belas (12) hari dari awal tiap-tiap bulan atau mengikut ketetapan yang
dipersetujui oleh Jawatankuasa
- Yuran pendaftaran perlu dijelaskan semasa permohonan ahli.

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

TARIKH DITERIMA : ______________ TARIKH DILULUSKAN : _______________ BAYARAN DITERIMA : RM ________

*CEK (NO: _________________)/ KIRIMAN WANG POS (NO : _____________)/ TUNAI [NO RESIT : _______________ ]

STATUS PERMOHONAN : *( DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN / KIV )

TANDATANGAN SETIAUSAHA : _____________________ NAMA SETIAUSAHA :____________________________________

Anda mungkin juga menyukai