Anda di halaman 1dari 3

PERKARA TARIKH :24 FEBRUARI 2015 HARI : SELASA

TAJUK 1. Kecergasan
SUB TAJUK 1.1 daya tahan kardiovaskular
PENDIDIKAN Pada akhir aktiviti ini, murid dapat:
JASMANI OBJEKTIF PSIKOMOTOR Meningkatkan daya tahan kardiovaskular
DAN PEMBELAJARAN KOGNITIF Mengira denyutan nadi
KESIHATAN AFEKTIF Peka dengan situasi tertentu
AKTIVITI PDP 1. Aktiviti memanaskan badan 4. Guru memberi penerangan tentang
TAHUN 6 2. Guru menyampaikan isi kiraan nadi
SAGA pengajaran 5. Aktiviti menyejukkan badan
3. Murid melakukan aktiviti 6. Penilaian pengajaran
MASA fartlek
0720-0820 NILAI Bekerjasama
PENILAIAN PDP Murid dapat mengira denyutan nadi dengan betul
KEHADIRAN BBM 1. Skittle
MURID

REFLEKSI

PERKARA TARIKH :24 FEBRUARI 2015 HARI : SELASA


TAJUK Kesedaran Tubuh Badan
FOKUS Melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan
STANDARD 1.1 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
KANDUNGAN 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama.
PENDIDIKAN 1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am
JASMANI STANDARD dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang berbeza.
PEMBELAJARAN 1.1.3 Melakukan pergerakan mengikut arah depan dan belakang, sisi kiri dan
TAHUN 1 Kanan berdasarkan isyarat.
WAJA 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.
AKTIVITI PDP 1. Memanaskan badan 4. Permainan Kecil
MASA 2. Penyampaian standard 5. Menyejukkan badan
0920-0950 pembelajaran 6. Penilaian
3. Melakukan amali pergerakan
KEHADIRAN EMK Kreatif dan inovatif
MURID PENILAIAN PDP Murid dapat melakukan pergerakan tepuk tangan, depang tangan, angkat kaki dan
melompat berdasarkan arahan guru
BBM 1. Skittle
2. lirik lagu “kalau rasa gembira”
REFLEKSI
PERKARA TARIKH :24 FEBRUARI 2015 HARI : SELASA
TEMA Manusia
TAJUK Tumbesaran kita
STANDARD 1.3 mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia
KANDUNGAN
STANDARD Murid boleh:
DUNIA SAINS PEMBELAJARAN 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak
DAN dilahirkan iaitu membesar dari segi pertambahan saiz, tinggi dan berat.
TEKNOLOGI 1.3.2Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari
segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti.
TAHUN 2 1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
WIRA OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Membezakan panjang tangan dengan rakan mereka
MASA 2. Membezakan berat mereka dengan rakan mereka
1110-1210 3. Mengukur dan membanding beza ketinggian mereka dengan rakan
mereka
KEHADIRAN NILAI SAINTIFIK Berani mencuba
MURID AKTIVITI PDP 1. Guru memulakan pengajaran dengan 4. Murid menyiapkan lembaran
menyoal murid tentang diri mereka kerja yang diberikan
2. Guru menyampaikan isi pengajaran 5. Refleksi pengajaran
3. Guru melakukan aktiviti berkumpulan
SUMBER 1. Tali pita pengukur
2. Penimbang berat
REFLEKSI

PERKARA TARIKH :24 FEBRUARI 2015 HARI : SELASA


TAJUK Kreativiti dan reka cipta
SUBTAJUK Penghasilan projek reka cipta
HASIL Aras 1
KEMAHIRAN PEMBELAJARAN i. Memilih lakaran yang paling sesuai
HIDUP ii. Merancang dan menyediakan lukisan projek
iii. Menyediakan alatan dan bahan
TAHUN 6 OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran pada hari ini murid dapat:
WIRA PEMBELAJARAN 1. Membuat pemilihan lakaran yang paling sesuai sebagai projek mereka
2. Melakar lukisan projek dari pandangan atas, sisi, belakang dan hadapan
MASA 3. Menyenaraikan peralatan yang diperlukan dalam proses penghasilan
1210-1310 projek
AKTIVITI PDP 1. Guru menyampaikan isi 3. Murid diminta menyenaraikan
KEHADIRAN pengajaran dan melukis alatan yang
MURID 2. Murid melakukan lukisan diperlukan dalam buku latihan.
projek 4. Guru minta murid buat refleksi
pengajaran pada hari ini.
EMK Kreatif dan inovatif
PENILAIAN PDP Murid dapat menyenaraikan alatan dan melukis lukis projek dengan betul
BBM Tukul, sesiku L, gergaji, pensil, berus, pita pengukur
REFLEKSI