Anda di halaman 1dari 39

ANALISIS SOALAN SEJARAH SPM : TINGKATAN 4

TOPIK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAB 1 S S S E E S
No : 1 No: 1 No: 1 No: 5 No: 5 No: 1 Mesir
**
Kepentingan Tamadun Indus Ciri Tamadun & Ciri-ciri Tamadun
Sungai
Tam. Indus /
/ Bandar Tamadun Tamadun/ Hwang Ho
Mesopota
Bandar
Terancang
Terancang Mesopota Sungai mia
mia *
BAB 2 S E S Perundang
No:1 No: 5 No: 1 an
****
Tama- Perluasan Tamadun
dun Rom/ Kuasa/ China/
Ekonomi
Republik Yunani Yunani ***
(Pendidi-
kan)
Seni bina
**
BAB 3 S E S S
No: 1 No: 5 No: 1 No: 2 Maritim
***
Monu- Maritim/ Kerajaan Bahasa
men Kedah Tua Agraria Sanskrit

BAB 4 E S S E Penyebara
No : 5 No: 2 No: 2 No: 5 n
Keperiba- Penyeba-ran/ Masya- Jahiliah
dian Nabi Penenta- rakat Jahiliah
Islam di
Muhamamad ngan Makkah
s.a.w terhadap
Islam
***
BAB 5 E E E Hijrah
No: 6 No: 6 No: 5 **
Hudaibiya
Pembu- Hijrah Piagam h
kaan Kota Madinah
Makkah ***
BAB 6 E E S S E Khalifah
No: 5 No: 5 No: 2 No: 2 No: 6 Umar
Khalifah **
A.Bakar
Bani Umaiyah Pertem- Khalifah Suman-
bungan E bangan
Pertembu
Tamadun No : 7 kerajaan ngan
Islam kpd
T.Uthma-
dunia
**
niyah

BAB 7 S E E Cara
No : 2 No: 6 No: 7 Penyebran
Teori Islam di AT Teori Kedata-
Kedata-ngan ngan Islam
Islam di
Islam Asia
Tenggara
***
BAB 8 S Ekonomi
No: 2 *****
Pendidika
Pendidikan
Formal
n
Masyara-kat ****
Tanah Melayu Perundang
an
**
BAB 9 E E E S Renaissan
No : 6 No: 6 No: 7 No: 2 ce
Penjelaja- Revolusi Revolusi Penjelaja-han ****
han dan Pertanian Perin- & Peneroka-
Penero-kaan dustrian an/ F. Zaman
Magellan Gelap
***
BAB 10 S E E E E Kemasuka
No: 4 No: 7 No: 8 No: 8 No: 7 n
Kemasu-kan Eko. Buruh
Buruh Luar Tradisional/ Getah
Sistem Perta- luar
dagangan
pemilikan & nian
E penggu-naan Komesial/ No : 10 **
No: 6 tanah dwi ekonomi Pendidikan
Vernaku-lar
Getah
BAB 1: TAJUK : TAMADUN MESIR PURBA*** (mungkin keluar / mungkin tidak)

(a) Pembentukan tamadun Mesir Purba adalah anugerah Sungai Nil. Jelaskn pernyataan tersebut. [4 markah]

F1 Diguna untuk kemudahan pengangkutan seperti perahu


F2 Untuk pembinaan pelabuhan untuk tujuan perdagangan
F3 Sungai Nil bekalkan tanah subur untuk pertanian
F4 Bekalkan air untuk pertanian dan perkembangan pertanian
F5 Untuk kegunaan harian seperti mandi dan membasuh
F6 Bekal makanan seperti ikan
F7 Wujud petempatan tetap sepanjang sungai Nil dan wujudkan perkampungan
F8 Perkembangan menjadi bandar seperti Memphis, Thinis dan Thebes
F9 Gabungan bandar wujudkan Nome atau daerah. Gabungan Nome pula wujudkan kerajaan
F10 Pokok papyrus yang tumbuh sepanjang sungai Nil digunakan untuk membuat kertas

(b)JelaskanCiri-Ciri Tamadun Mesir Purba. [8 markah] (b)Terangkan Sumbangan Tamadun Mesir Purba. [8 markah]

F1Pembentukan bandar F1Tulisan


H1a seperti Memphis , Thinis dan Thebes H1a Dikenali hieroglif
H1b menjadi pusat pentadbiran / kediaman firaun H1b Berbentuk gambar dan simbol
H1c Catatkan pertanian,cukai dan agama
H1d Tulis pada makam dan batu
F2 Kehidupan berorganisasi
H2a Firaun ketua negara / kuasa mutlak / Amon –Re F2 Penciptaan kertas
H2b Selepas firaun bangsawan / rahib/ juru tulis H2a Daripada pokok papyrus
H2c Rakyat bebas / petani dan pedagang
H2d Paling bawah hamba F3 Kemahiran perubatan
H3a Memumiakan mayat
Pengkhususan kerja H3b Mahir dalam pembedahan
F1 Mahir dalam penenunan dan menghasilan tekstil H3c Melahirkan pengamal perubatan
F2 Membuat tembikar
F3 Perlombongan emas F4 Ilmu Pengetahuan
H4a Ilmu matematik / algebra
F3 Kemajuan pengairan H4b Ilmu sains / kimia, fizik
H3a menukarkan padang pasir kepada tanah
pertanian subur F5 Kemahiran astronomi
H3b dapat mengawal banjir H5a Menghasilkan kalender
H5b 365 hari berdasarkan 12 bulan
F4 Kepercayaan H5c 12 bulan dalam 1 tahun
H6a Politeisme / tuhan dikaitkan dengan unsur alam
H6b terdapat kehidupan selepas mati F6 Membina sistem pengairan
H6c mayat dijaga dengan teliti H6a Menukarkan padang pasir kepada kawasan pertanian
H6d mayat perlu disertai dengan barang keperluan
F7 Senibina
F5 Tulisan H7a Membina piramid
H7a dikenali Hieroglif H7b Dari ilham Imhotep
H7b Untuk catat keagamaan / cukai / pertanian H7c Dengan guna blok batu bata

Kehidupan berorganisasi Masyarakat Mesir Purba F8 Pendidikan


H8a Melahirkan jurutulis
Firaun H8b Melahirkan golongan terlatih bina piramid dan
F1 Sebagai ketua pemerintah / ketua hakim / Ketua mengawal air sungai Nil
Pahlawan H8c Diajar matematik,geometri dan sains
F2 Dikenali Amon Re / Anak Tuhan Matahari H8d Diuruskan oleh rumah ibadat dan diletak bawah
Bangsawan kerajaan
F1 membantu firaun dalam pentadbiran / Jaga keamanan
Pendeta
F1 Mentadbir hal-hal keagamaan
Petani
F1membekalkan sumber makanan / bayar cukai
Wanita
F1 Staus tinggi / boleh menjadi firaun
F2 Firaun Hatsphepsut
SOALAN KBAT

(c) Mengapakah Mesir Purba cemerlang dalam bidang seni bina? [8 markah]

F1 Galakan pemerintah
C1a Firaun Djoser / Imhotep
H1a sumbangan kewangan / memberi beri sokongan / ingin meninggalkan warisan bangsa
F2 Kemahiran ilmu pengetahuan
C1a Matematik / geometri
H2b Kemahiran senibina
H2c Mahir hasilkan blok batu-bata / ilham Imhotep
F3 Kualiti rakyat
H3a Rajin / gigih berusaha
H3b Kreatif dan inovatif / Melahirkan arkitek
H3c Satupadu / kerjasama/rakyat taat kepada pemerintah

(c) Mengapakah Mesir Purba mampu mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang? [8 markah]

F1 Kepimpinan berwibawa seprti Firaun Hatshepsut


H1a Wujudkan politik stabil dan nrga yang aman serta kehidupan yang harmoni

F2 Kemajuan ekonomi
H2a Kemajuan pertanian dan kemajuan perdagangan
H2b Taraf hidup tinggi
H3c Berjaya membina pengairan

F4 Rakyat taat dan setia kepada Firaun


H4a Kreativiti dan inovatif rakyat
H4b Rakyat berdisiplin
H4c Rakyat mematuhi undang
(mana-mana jawapan yang munasabah)

(c) Mengapakah sesebuah tamadun mengalami keruntuhan? [ 8 markah ]

F1 Perebutan kuasa dalaman / hal ini menyebabkan berlakunya perang saudara


F2 Kepimpinan yang lemah / menyebkabkan peperangan / menyebabkan politik tidak stabil / dan negara tidak aman
F3 Pemberontakan di empayar / rakyat tidak setia kepada pemimpin negara

F1 Kemerosotan ekonomi / hal ini menyebabkan kurang peluang pekerjaan


F2 Cukai yang tinggi
F3 Kenaikan harga barang
F4 Kemerosotan taraf hidup

F1 Rakyat tidak bersatupadu


F2 Gagal mempertahankan kemajuan negara
F3 Rakyat tidak berdisiplin hal ini menyebabkan tidak mematuhi undang-undang negara

(c) Bagaimanakah dapat mengekalkan pencapaian sesebuah tamadun? [8 markah]

Politik Ekonomi Sosial

F1Wujudkan politik yang stabil F1 Kemajuan ekonomi F1 Perpaduan rakyat kukuh


F2 Kepimpinan yang cekap F2 Taraf hidup yang tinggi F2 Rakyat taat & setia kepada Raja
F3 Hubungan diplomatik luar F3 Kawalan harga barang F3 Rakyat mematuhi undang-undang
F4 Kukuhkan undang-undang F4 Peluang pekerjaan mencukupi F4 Sikap kreativiti/inovatif rakyat
F5 Memelihara keamanan negara F5 Rakyat sokong dasar kerajaan F5 Rakyat rajin kerja / kerjasama
F6 mengelak keedah radikal (mana-mana munasabah) (mana-mana munasabah)
(mana-mana munasabah)

BAB 1: TAJUK : MESOPOTAMIA**(mungkin keluar / mungkin tidak) Baca sambil lalu

(a) Nyatakan lokasi pembentukan tamadun Mesopotamia [ 2 markah]


F1 Terletak di antara dua batang sungai
F2 Iaitu SungaiTigris / Euphrates

(a) Nyatakan dua bandar dalam tamadun Mesopotamia [ 2 markah]


F1 Kish
F2 Nippur / Uruk / Ur

(a) Nyataan dua kerajaan yang memerintah tamadun Mesopotamia.[ 2 markah]


F1 Sumeria
F2 Akkad dan Babylon

(b) Jelaskan sistem pemerintahan tamadun Mesopotamia.[4 markah]


F1 Raja berkuasa mutlak
F2 Berbentuk teokrasi
F3 Raja sebagai wakil tuhan
F4 Raja pemilik negara kota
F5 Raja sebagai ketua pentadbir
F6 Raja ketua tentera
F7 Dibantu oleh bangsawan

(b) Terangkan kemajuan sistem perundangan dalam tamadun Mesopotamia.[4 markah]


F1. Hasilkan Kod Undang Hammurabi
F2. Terdapat 282 undang-undang
F3. Pahat pada tembok batu
F4. Hukuman setimpal dengan kesalahan
F5. Hukuman berbeza ikut lapisan masyarakat
H1 Sekiranya bangswan patahkan tulang bangsawan lain tulangnya dipatahkan.
H2 Sekiranya bangsawan patahkan tulang rakyat biasa perlu membayar denda 1 wang perak

(c) Tamadun Mesopotamia berjaya meninggalkan banyak khazanah kepada ketamdunan manusia dalam bidang
ciptaan. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. [4 markah]
F1. Cipta roda
H1. Untuk hasilkan kereta kuda dan kincir air
H2. Dapat kuasai jalan darat
F2. Guna kapal layar
H1.Guna jalan laut utk perdagangan/ Jalan laut
F3. Buat batu-bata
H1. Dengan tanah liat / Cipta arca dan tiang batu
F4. Membina Ziggurat
H1 Utk pemujaan / perdagangan / simpan khazanah
F5. Membina sistem pengairan
H1. Mengairi kawasan pertanian
H2. Kerana ada kincir air
F6. Senibina
H1. Bina Taman Tergantung Babylon
H2. Oleh Raja Nebuchadnezzar
F7. Sistem tulisan
H1. Dikenali Cuneiform/ tulis pada tanah liat
H2. Catat urusan pentadbiran dan perniagaan

(c) Tamadun Mesopotamia berjaya meninggalkan banyak khazanah kepada ketamdunan manusia dalam bidang
keilmuan. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. [4 markah]
F1. Kemahiran astronomi
H1. Hasilkan kalender / 12 bulan dalam 1 tahun
H2. Dengan mencerap bulan dan bintang
F2. Mahir dalam ilmu matematik
H1. Hasilkan geometri
H2. Kemahiran menambah, menolak, membahagi
F3. Kemahiran ilmu perubatan
H1. Hasilkan pelbagai jenis ubat / ubat dikatalogkkan
H2. Cara mengubati penyakit
H3. Kesihatan tentera diutamakan

BAB 1:TAJUK : TAMADUN INDUS***(mungkin keluar / mungkin tidak) Baca sambil lalu

Sifat keterbukaan tamadun Indus dapat dibuktikan melalui hubungan luarnya dengan tamadun lain.

(a) Nyatakan hubungan luar tamadun Indus dengan dua buah tamadun awal yang lain. [2 markah]
F1 Tamadun Mesopotamia
F2 Tamadun Mesir Purba

(b) Mengapakah pemerintah tamadun Indus menjalinkan hubungan luar seperti dalam soalan (1)(a) di atas? [4 markah]
F1 Untuk kemajuan perdagangan
F2 Untuk pertukatan teknologi
F3 Untuk menguasai ilmu matematik dan geometri
F4 Untuk menjalin hubungan diplomatik
F5 Pemerintah memiliki sifat keterbukaan
F6 Untuk perancangan bandar
F7 Mempelajari idea-idea baru dari tamadun lain
F7 Untuk mengetahui budaya orang lain

(c) Adakah sifat keterbukaan negara kita pada hari ini membawa kebaikan? Beri penjelasan anda.[4 markah]

Ya. Membawa kebaikan. Hal ini kerana dapat


F1 Memajukan ekonomi negara
H seperti perdagangan antarabangsa
H dapat kemasukan modal dari luar melalui pelaburan asing
H dapat meluaskan pasaran barangan negara kita
C boleh mengeksport getah dan kelapa sawit ke Amerika Syarikat.
F2 Dapat menarik pelancong-pelancong luar
H Ini dapat meningkatkan pendapatan negara
F3 Dapat mempelajari teknologi-teknologi baru dari luar
H seperti teknologi dalam industri membuat kereta dari Jepun

Tidak membawa kebaikan. Hal ini kerana


F1 terpengaruh dengan budaya negatif dari negara lain seperti negara Barat
H seperti seks rambang dan kebebasan melampau dari negara Barat
F2 terlau bergantung dengan teknologi luar
H hal ini menyebabkan kemahiran rakyat tempatan tidak dapat diperkembangkan
F3 penguasaan ekonomi
H melalui pelaburan / pasaran
F4 kebanjiran buruh asing
H peningkatan masalah sosial seperti jenayah / setinggan
(mana-mana munasabah)
BAB 2: SISTEM PERUNDANGAN**** (mungkin keluar) Mesti Baca
Sistem Perundangan Rom
(a). Nyatakan undang-undang bertulis dalam tamadun Rom. [2 markah]

(i) Undang-Undang Papan Dua Belas


(ii) Undang-undang Justinian

(b). Undang-undang hari ini di seluruh dunia berteraskan undang-undang Rom. Beri penjelasan anda.[4 markah]
F1 Semua manusia sama di sisi undang-undang
F2 Seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah
F3 Keadilan terhadap setiap individu
F4 Hukuman berasaskan bukti yang cukup
F5 Dibukukan
F6 Dibicarakan / tidak menggunakan undang-undang syak sahaja
(mana-mana jawapan munasabah)
(c). Apakah kepentingan prinsip undang-undang Rom kepada rakyat Rom ketika itu.? Beri penjelasan.[ markah]
F1 Terdapat keadilan
F2 Hukuman tiada berbeza mengikut pangkat
F3 Hukuman sekiranya ada bukti yang cukup
F4 Tiada diskiriminasi antara seseorang
F5 Membela golongan yang tidak bersalah
F6 Membela hak asasi manusia
(mana-mana jawapan munasabah)
Sistem Perundangan di China
(a). Nyatakan undang-undang bertulis dalam tamadun China. [2 markah]
F1 Undang-Undang Legalisme
F2 Ajaran Confucius
(a). Nyatakan prinsip ajaran Confucius.
F1 Menekankan keperluan raja mempunyai budi pekerti yang baik
F2 Untuk menjaga keharmonian masyarakat
(b). Jelaskan prinsip Falsafah legalisme yang diutarakan oleh han fei Tzu di China [4 markah]
F1 Menuntut undang-undang yang tegas
F2 Untuk mengawal tingkah laku manusia
F3 Tiada rasa belas kasihan
F4 Penguatkuasaan undang-undang harus dipelihara
F5 Dapat membendung tindakan liar manusia
F6 Raja mesti memiliki kuasa yang utuh
(c) Adakah ajaran Legalisme sesuai diamalkan dalam dunia moden.? Beri penjelasan anda [4 markah]
Tidak Wajar (im). Hal ini kerana
F1 Membawa kepada kezaliman
H1 Membawa kepada perasaan balas dendam dalam diri seseorang
F2 Merintis kepada kekerasaan
C Seperti merosakkan harta benda orang yang berkaitan
F3 Tidak mendidik seseorang
F4 Manusia hidup dalam ketakutan H hal ini menyebabkan wujud sikap kebencian kepada kerajaan
(mana-mana jawapan munasabah)
Solan KBAT
(c).Adakah undang-undang hari ini berbeza dengan undang-undang tamadun awal manusia? Beri penjelasan anda. [4 markah]
Ya. Berbeza. (1m)
Hal ini kerana, undang-undang hari ini digubal oleh Parlimen sedangkan dulu digubal oleh pemerintah atau seseorang
raja seperti Undang-Undang Hammurabi digubal oleh Raja Hammurabi. Selain itu undang-undang hari ini melibatkan
rakyat berbanding dulu pula hanya melibatkan golongan bangsawan dan atasan seperto Dewan Senat di
Rom.Seterusnya undang-undang hari ini didokumenkan, bukukan dan diwartakan tetapi dulu pula disampaikan kepada
rakyat dengan mengukir di papan atau kayu dan diletakkna tempat awam untuk dibaca oleh rakyat.
(c) Mengapakah rakyat sesebuah negara perlu menghormati sistem perundangan negara tersebut? [4 markah]
Politik Ekonomi Sosial
F1 Wujudnya kestabilan politik F1 Kemajuan dalam ekonomi F1 Mengawal tingkahlaku seseorang
H1 Negara akan aman / hidup harmoni H1 Mengelak gejala rasuah H1 Jenayah kurang / Rakyat berdisiplin
H3 Tiada huru-hara dalam negara H2 Menggalakkan pelancongan H3 Wujud perpaduan rakyat
H4 Hidup tanpa ketakutan H3 Menggalakan pelaburan H4 Mengelak rusuhan kaum / sejahtera
H5 Keselamatan individu terjamin (Jawapan munasabah yang lain) C mengelak peristiwa 13 mei
H6 Pentadbiran licin dan cekap 1969 berulang
H7 Pengamalan system demokrasi (Jawapan munasabah yang lain)

BAB 2: PENINGKATAN EKONOMI**** (mungkin keluar) Mesti Baca

Perdagangan di India

Kemajuan perdagangan yang pesat dalam tamadun India berlaku penubuhan persatuan perdagangan yang dikenal Sresthin.
(a) Nyatakan dua contoh Sresthin di India. [ 2 markah]
(i) Tukang Kulit
(ii) Tukang Logam
- Tukang kayu
(b) Bagaimanakah penubuhan Sresthin boleh membantu perkembangan kemajuan perdagangan di India? [4 markah]
Sresthin dapat mengawal gaji pekerja. Hal ini menyebabkan sresthin dapat mengawal kebajikan pekerja. Ini dapat mengelak
penindasan kepada pekerja. Seterusnya Sresthin dapat mengawal harga barang. Hal ini dapat menjaga hak pengguna. Sresthin juga
dapat mengawal kualiti barang. Ini pula dapat mengelak penjualan barang tiruan dalam pasaran.
(c) Mengapakah Tamadun India mampu memajukan perdagangan antarabangsa? [4 markah]
F1 Adanya hubungan diplomatk dengan Asia Tenggara, China
F2 Terdapat banyak pusat perdagangan seperti karusa, Kalinga
F3 Terdpata pelabuhan seperti Karusa
F4 Terdapat banyak sresthin
F5 Terdapata penggunaan mata wang seperti emas untuk jual belai
F6 Terdapat sistem cukai yang teratur
F7 Terdapat perusahaan barangan seperti emas, mutiara dan tekstil
Soalan KBAT
(c) Mengapakah sesebuah negara perlu memberi penumpuan kepada perdagangan antarabangsa? [4 markah]
F1 Dapat mengeksport bahan mentah tempatan seperti malaysia mengeksport kelapa sawit ke China
F2 Dapat mengimport barang makanan yang tiada dalam negara tersebut. Contohnya Malaysia mengimport gandum.
F3 Boleh menjana pendapatan negara
F4 Dapat memberikan peluang pekerjaan seperti yang bekerja di pelabuhan
F5 Dapat memajukan industri perkapalan seperti kapal kargo dan kontena
F6 Dapat mengukuhkan hubungan bilateral dengan sesebuah negara
(mana-mana jawapan munasabah)
(c) Jelaskan kebaikan adanga persatuan pengguna / perdagangan di negara kita. [4 markah]
F1 dapat mengawal harga sesuatu barang
H dapat mengelak pedagang mangaut keuntungan yang melampau
H hal ini dapat melindungi pengguna daripada penipuan
F2 dapat mengawal kualiti barang
H supaya dapat mengelak penjualan barang-barang tiruan
F3 dapat mengawal gaji yang setimpal kepada pekerja
H dapat menentukan gaji yang minimum kepada pekerja
H ini dapat melindungan hak pekerja
(mana-mana jawapan munasabah)

(c) Apakah kepentingan kemajuan ekonomi kepada sesebuah negara.? Berikan penjelasan anda.[ 4 markah]

F1 Rakyat akan menyokong usaha kerajaan


H hal ini dapat menjamin kestabilan politik dan keamanan negara
F2 Dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat
H supaya kadar pengangguran dapat dikurangkan.
H ini dapat mengurangkan kadar jenayah dalam negara tersebut
F3 Taraf hidup rakyat dapat dipertingkatkan
H Kemiskinan dalam negara dapat dikurangkan
H rakyat dapat hidup dengan mewah
F4 Sumber pendapatan negara dapat dipertingkatkan
H dapat menjana pembangunan negara
H dapat mencapai taraf negara maju
(c) Jelaskan peranan anda ketika negara dilanda kemelesetan ekonomi. [4 markah]
F1 Menyokong dasar-dasar kerajaan
C membayar cukai seperti sst
H mengelak penyeludupan barang seperti minyak masak, gula.
F membeli barang buatan Malaysia
F melancong dalam negara
H supaya dapat menjimatkan pengaliran keluar wang negara
F Mengelakkan pembaziran
H berbelanja secara berhemah dan jimat cermat serta menggalakkan amalan menabung
(mana-mana jawapan munasabah)
BAB 2: SENI BINA*** (mungkin keluar) Mesti Baca
(a) Namakan seni bina berikut: [2 markah]

Colloseum Tembok Besar China Aquduct Parthenon (Rumah Berhala)

(a) Fungsi seni bina: [2 markah]


Acropolis Pusat Pentadbiran, pusat keagaman
Aqueduct Membekalkan air, guna graviti
Colloseum Tempat pahlawan Rom bertarung
Tembok Besar China Pertahanan / keselamatan / menghalang pencerobohan

(b) Ciri-Ciri Tembok Besar China (Keunikan) (b) Ciri-ciri Coloseum


F1. Panjang : 1500 batu dari Kansu ke Peking F1 Berbentuk kubah / bumbung terbuka
F2 Tingginya : 7.5 meter F2 Memuatkan 50 ribu sehingga 80 ribu penonton
F3 Lebarnya : 4.5 meter – 9 meter F3 Dibina oleh maharaja Flavian
F4. Guna tanah liat dan batu – bata F4 Tempat pahlawan Rom bertarung
F5. Ada pintu gerbang , menara, jambatan, tembok F5 Sebagai teater
F6. Dalam tembok ada tempatkan Istana Maharaja F6 Tinggi 52 meter
F7 Garis pusat 545 meter

(b) Mengapakah pemerintah membina seni bina yang agung? [4 markah]


F1 Demi raja mereka F3 Demi agama mereka F5 Untuk pertahanan negara
F2 Demi bangsa F4 Memperingati kejayaan yang menewaskan musuh

(c) Mengapakah generasi lampau mampu membina seni bina yang unik? [4 markah]

F1 Penguasaan ilmu pengetahuan F2 Galakkan pemerintah F3 Kemajuan ekonomi


H1adalam matematik / geometri H2a untuk meninggalkan warisan H3a sumber kewangan yg kukuh
H1b kemahiran dalam pembinaan Tamadun / demi bangsa H3b mampu menghasilkan bahan
H1c rakyat menjadi kreatif dan inovatif H2b menunjukkan bukti binaan berkualiti tinggi
C menghasilkan blok batu-bata kegemilangan kerajaan / raja H3c boleh membiayai pekerja
C2a Maharaja Flavian membina H3d gunakan tenaga kerja ramai
Colloseum
(c) Mengapakah monumen berunsur sejarah perlu dipelihara oleh masyarakat dunia? [4 markah]
F1 Kemajuan ekonomi
H1a melalui pelancongan
H1b meningkatkan pendapatan negara / individu
H1c memberi peluang pekerjaan spt pemandu pelancong
H1d Perkembangan indusri pengangkutan seperti bas persiaran
F2 Kebanggan negara
H2a identiti bangsa
H2b Kecemerlangan bangsa dalam seni bina
H2c untuk generasi akan datang supaya tidak pupus
H2d mengambarkan keunikan seni bina
H2e mengambarkan budaya tempatan

(c) Berikan cadangan anda untuk memelihara monumen berunsur sejarah di negara kita. [4 markah]
F1 Kawalan keselamatan
H1a pemasangan CCTV
H1c tindakan undang-undang kepada yang merosakkan
C1a conteng pada dinding monumen / vandalisme
F2 Mewartakan sebagai khazanah negara
H2a diisytiharkan sebagai World Heritage Place
C2a seperti kota A’ Famosa di Melaka
H2b membaik pulih bahagian yang rosak
F3 Menubuhkan agensi khas
H3a untuk menguruskan pentadbiran monumen
H3b untuk mempromosikan sebagai kawasan pelancongan melalui kempen
H3c diberikan peruntukkan kewangan mencukupi

BAB 2: SAINS DAN TEKNOLOGI* (mungkin keluar / mungkin tidak) Baca sambil lalu

(a) Yunani [2 markah]

Tokoh Bidang
Pythagoras Matematik
Archimedes Matematik ,Fizik,Isipadu air,graviti
Thales Matematik
Ptolemy Peta,Astronomi,geografi
Hippocrates Perubatan

(b) Jelaskan sumbangan tamadun China dalam bidang teknologi [4 markah]


F1 Menghasilkan kertas
H1a gunakan rami, buluh dan sayur cincang
F2 Mencipta Kapal layar
H2a meningkatkan ilmu pelayaran
H2b meningkatkan perdagangan jalan laut
H2c sebagai pengangkutan laut
H2d untuk tujuan peperangan / perluasan kuasa
F3 Menghasilkan tembikar

(c) Terangkan kepentingan kemajuan bidang sains & teknologi kepada negara kita? [4 markah]

F1 Kemajuan ekonomi negara


H1a peningkatan produktiviti seperti sektor pertanian
H1b kualiti barangan meningkat
H1c menjual teknologi kita kepada negara luar
H1d peningkatan pendapatan negara
F2 Mencapai status negara maju
H2a sains & teknologi kayu ukur kepada negara maju
H2b menunjukkan rakyat kreatif
H2c dapat bersaing dengan negara maju yang lain
H2d boleh mencapai wawasan 2020
F3 Memudahkan kerja
H3a dengan penciptaan produk- produk baru
C3a seperti mesin membasuh pinggan / membasuh kain
H3b menjimatkan masa

BAB 2: PEMERINTAHAN DEMOKRASI* (mungkin keluar / mungkin tidak) Baca sambil lalu

(a) Nyatakan dua bentuk pemerintahan di Yunani sebelum pengenalan sistem demokrasi. [2 markah]
F1 Monarki F2 Oligarki F3 Aristokrasi F4 Tirani

(b) Jelaskan sistem demokrasi di Athens. [ 4 markah]

F1. Ada Dewan Perhimpunan


H1a Dianggotai semua warganegara lelaki dewasa
H1b Bersidang 3 kali dalam 1bulan
H1c Setiap ahli boleh kemukakan cadangan tentang dasar kerajaan
F2 Ada Majlis
H2a Segala keputusan Dewan Perhmpunan dikendali oleh Majlis
H2c Anggota Majlis terdiri daripada Majistret /Juri & ahli Majlis
H2d Anggota majlis dilantik oleh Dewan Perhimpunan

(c) Terangkan kesan pemerintahan demokrasi kepada sesebuah negara pada hari ini. [4 markah]

F1 Politik yang stabil / negara akan aman


H1a Tiada rampasan kuasa / negara kekal berdaulat
H1b Tiada pemimpin berkuasa mutlak
F2 Kemajuan Ekonomi
H2a Menggalakkan pelaburan asing
H2b Tingkatkan taraf hidup rakyat
H2c Kebebsan memiliki harta
F3 Rakyat hidup sejahtera
H3a Hidup bersatu padu
H3b Wujud kerjasama & permufakatan
H3c Menjaga kepentingan bersama
H3d Bertindak adil kepada semua

BAB 3: KERAJAAN MARITIM*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Nytakan dua contoh kerajaan maritim di Asia Tenggara [2 markah]


F1.Srivijaya (Sungai Musi) F2 Kedah Tua (Sungai Muda dan Sungai Merbok) F3 Kuala selinsing

(a) Nyatakan kedudukan kerajaan maritim. [2 markah]


F1 Terletak di persisiran pantai F2 Terletak di lembah sungai F3 Terletak di kepulauan

(a) Nyatakan kegiatan masyarakat maritim. [2 markah]


F1 Berasaskan perdagangan F2 Mengumpul hasil laut F3 Berfungsi sebagai pelabuhan F4 Membaiki dan membuat kapal

(b) Mengapakah sesebuah kerajaan boleh berkembang menjadi kerajaan maritim? [4 markah]
Hal ini kerana, terdapat kemudahan pelabuhan untuk persinggahan pedadang. Hal ini penting untuk menyediakan tempat
berdagang.Kedudukan kerajaan ini juga strategik di laluan perdagangan seperti Selat Melaka. Selain itu kawasan persekitaranya
kaya dengan hasil dagangan seperti hasil hutan.Masyarakat kerajaan ini memiliki semangat untuk berdagang dan semangat untuk
meneroka kawasan baru. Seterusnya masyarakatnya memiliki kemahiran menuju keseseuatu tempat berpandukan bintang. Juga
ada kemahiran membuat dan membaiki kapal.Juga memiliki tentera laut yang kuat mampu mengawal keselamatan pedagang.

(b) Bagaimanakah kerajaan Srivijaya boleh berkembang menjadi sebuah pelabuhan Entreport yang terkenal? [4 markah]

Hal ini kerana kedudukan yang strategik di Selat Melaka serta terlindung dari angin monsun seperti Barat Daya dan Timur Laut.
Kerajaan ini juga mampu menyediakan pelbagai kemudahan seperti gudang dan penginapan. Kerajaan ini juga mampu membina
kapal-kapal besar. Tentera laut besar pula dapat menjamin keselamatan pedagang. Pegawai-pegawai dilantik untuk menguruskan
pelabuhannya dengan cekap. Akhir sekali kawasan taklukan membekalkan hasil dagangan yang banyak seperti hasil hutan.

(c) Bagaimanakah negara kita boleh manfaatkan sumber maritim untuk kemajuan negara. [4 markah]
Negara kita memiliki pinggir pantai yang panjang dan berteluk sesuai untuk pembinaan pelabuhan seperti pelabuhan Kelang.
Kedudukan dikelilingi oleh Laut China Selatan dan Selat Melaka boleh dijadikan laluan perdagangan antarabangsa. Laut
persekitara kaya dengan sumber ikan membolehkan kita majukan sektor perikanan. Pantai yang terlindung dari angin monsun
sesuai untuk membina dan membaiki kapal. Seterusnya laut yang cetek kaya dengan sumber petroleum dan ubat tradisional.

(c) Mengapakah pemerintah kerajaan Funan menukarkan kegiatan ekonominya kepada maritim? [ 4 markah]
Hal ini kerana terdapat kemudahan pelabuhan iaitu Oc-Eo serta kemampuan menyediakan makanan dan minuman kepada
pedagang yang datang. Setrusnya dapat majukan perdagangan antarabangsa dengan mengekspor hasil tempatan seperti beras. Hal
ini dapat memajukan ekonomi negara. Setrusnya dapat mengimport barang luar seperti tembikar dari China. Juga dapat
memperkembangkan industri membina dan membaiki kapal.

(c) Berikan cadangan untuk menjadikan pelabuhan di negara kita setanding dengan pelabuhan hebat di dunia. [8 markah]
F1 Membina pelabuhan baru
F2 Menyediakan kemudahan seperti gudang / penginapan
F3 Pengurusan pelabuhan yang cekap
F4 Kadar cukai yang rendah
F5 Mendalamkan sungai dan laut yang cetak supaya kapal mudah berlabuh
F6 Memajukan industri membina kapal yang seba lenkap dengan kemudahan kontena
F7 Industri membaiki kapal dengan kos murah
F8 Memajukan pengangkutan jalan raya / kereta api yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan sekitar
F9 Melantik pegawai-pegawai pelabuhan yang cekap untuk menguskan pelabuhan
F10 Perlu menguatkan tentera laut supaya keselamatan pedagang dapat dijamin
F11 Pegawai kastam yang jujur dan cekap / amanah
(mana-mana jawapan munasabah)

(c) Mengapakah Malaysia perlu menjadi sebuah kuasa maritim yang ulung di rantau ini? [ 8 markah]
F1 Dapat majukan pelabuhan
F2 Kemudahan untuk mengeksport barang
F3 Kemudahan untuk menimport barang
F4 Dapat memungut cukai dari pedagang luar
F5 Meningkatkan pendapatan negara
F6 Dapat majukan industri bina kapal
F7 Dapat memberikan peluang pekerjaan
F8 Dapat memajukan industri perikanan
F9 Dapat majukan industri pelancongan
F10 Dapat memperkenalkan negara di mata dunia
F11 Pintu masuk ke negara kita
F12 Peningkatan pelaburan luar
(mana-mana jawapan munasabah)
BAB 4: PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH*** (mungkin keluar) mesti baca
(a) Nyatakan golongan terawal memeluk Islam di Makkah. [2 markah]
F1 Ahli keluarga
F2 Sahabat rapat
F3 Kaum kerabat
(a) Nyatakan tokoh terawal memeluk Islam di Makkah.[2 markah]
F1 Khadijah bt Khuwailid (isteri)
F2 Ali bin Abu Talib (sepupu)
F3 Abu Bakar Al-Siddiq (kawan karib)
(b) Mengapakah orang Arab Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam pada peringkat awal? [4 markah]
F1 kerana penyebaran ini hanya melibatkan keluarga Nabi
F2 tidak mahu mencampuri urusan dalaman keluarga baginda
F3 tidak menyangka seruan Islam akan mendapat sambutan
F4 tidak disebarkan dalam khalayak ramai
F5 tidak menjejaskan kedudukan politik mereka
F6 tidak menjejaskan ekonomi mereka
F7 tidak menjejaskan agama nenek moyang mereka
(c) Bagaimanakah Nabi Muhammad melaksanakan penyebaran Islam secara terbuka? [ 4 markah]
F1 Selepas turunnya wahyu Allah
F2 Tempoh selama 10 tahun
F3 kepada Kaum kerabat Nabi Muhammad
F4 Adakan ceramah di rumah Ali Bin Abu Talib
F5 Telah menerangkan tentang Islam / ada yang menerima
F6 Berlaku penentangan Abu Lahab / bapa saudara
F7 Kepada orang ramai secara terbuka
F8 Di Bukit Safa di Makkah
F9 Dihadiri oleh ketua-ketua pentabir Makkah
F10 Berlaku perbahasan antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab / dakwah terganggu

(c) Walaupun Nabi Muhammad memiliki sifat keperibadian yang hebat Arab Quraisy tetap menentang ajaran yang di
bawa oleh baginda. Mengapakah keadan ini berlaku? [ 4 markah]
H1 Islam : Percaya kepada Allah Maha Esa
H2 Quraisy: Menyembah patung berhala & animisme
H1 Islam persamaan taraf sesama manusia
H2 Quraisy: mementingkan perbezaan darjat

H1 Islam amalkan konsep persaudaraan Islam


H2 Quraisy: Mengamalkan semangat Asabiyah
H1 Islam melarang perbuatan mencuri, menindas
H2 Semua perbuatan ini adalah amalan Quraisy
H1 Tanggapan salah Quraisy menerima Islam bererti tunduk kpd kepimpinan Nabi dan keturunan Bani Hasyim
H1 Bimbang akan menjejaskan perniagaan mengukir patung berhala
H2 Ini menjejaskan ekonomi mereka
(c) Bagaimanakah Arab Quraisy menentang ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad? [ 4 markah]
F1 Penyair Arab mengejek ajaran Islam melalui puisi.
F2 Pelbagai tohmahan, cemuhan tuduhan kpd Nabi
F3 Mengganggu ketika Nabi Muhammad beribadat.
F4 Pujukan agar meninggalkan ajaran Islam
H dengan memberi kedudukan, harta dan wanita
F5 Pemulauan selama 3 tahun
H tidak menjalankan aktiviti jual beli
H tidak beri pertolongan
H tidak boleh berkahwin dengan keluarga Nabi
F6 Berkomplot untuk membunuh Nabi Muhammad
(c) Mengapakah ada golongan yang menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad di Makkah? [4 markah]
F1 Keperibadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad
H Amanah / Fatanah / al-Siddiq / Tabligh
F2 Ajaran Islam yang murni
H Persamaan taraf sesama manusia
F3 Tidak memaksa / guna cara diplomasi / lemah lembut dan memujuk
F4 Nabi Muhammad menjadi teladan yang baik
F5 Membandingkan akhlak masyarakat Jahiliah dengan Islam

BAB 4: KEPERIBADIAN NABI MUHAMMAD** (mungkin keluar / mungkin tidak ) baca sambil lalu
(a) Nyatakan riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW sehingga kerasulan baginda. [ 4 markah]
F1 Nabi Muhammad dari keturunan Bani Hasyim
F2 Nabi Muhammad dilahirkan pada Tahun Gajah
F3 Diserah kepada Halimatus sa’diyah untuk dipelihara dan disusui
F4 Bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika Nabi Muhammad dalam kandungan
F5 Ibunya Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun
F6 Dipelihara oleh Datuk nya Abdul Muttalib
F7 Kemudiannya dipelihara oleh Bapa saudara yang bernama Abu Talib
F8 Pernah bekerja sebagai pengembala kambing
F9 Berniaga ikut rombongan bapa saudaranya ke Syam
F10 Berkongsi berniaga dengan rakan / kemudian perseorangan / Menjalankan perniagaan Khadijah bt Khuwailid
F11 Berkahwin dengan Siti Khadijah
(b) Terangkan sifat keperibadian Nabi Muhammad SAW [8 markah]
F1 Tabliq iaitu bersifat menyampaikan
F2 Al-Siddiq bererti berkata benar
F3 Amanah dalam perniagaan
F4 Fatanah bererti bijaksana
F5 Pemimpin Terunggul
H5a dalam peristiwa perletakan semula Hajar Aswad
F6 Ketua keluarga yang perlu dicontohi
H6a membantu isteri memasak ,teladan kepada anak
F7 Al-Amin bererti tidak pernah berbohong,
F8 Cara hidup sederhana & merendah diri
H8a bergaul dengn semua samaada kaya atau miskin
F9 Bersifat penyayang
H9a terhadap orang tua, kanak-kanak
F10 Sikap pemaaf
H10a maafkan orang Arab Quraisy ketika pembukaan semula kota Makkah
F11 Sikap sabar dan Tabah
H11a ketika mendaki Bukit Nur untuk berthanuth
F12 Bersungguh-sungguh
H12a ketika menyampaikan ajaran Islam
(c) Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda boleh mengamalkan sifat - sifat terpuji Nabi Muhammad
bagi menjamin kesejahteraan rakyat? [8 markah]
F1 Fatanah/bijaksana
H1a menyelesaiakn masalah perpaduan antara kaum
H1b memajukan ekonomi negara
H1c meningkatkan taraf hidup rakyat
F2 Amanah
H2a dalam tugasa dan tanggungjawab
H2b tiada unsur pilih kasih
H2c mengelak gejala rasuah
F3 Tabliq
H3a menyampaikan amanat kerajaan kepada rakyat
H3b menegur pegawai yang tidak menjalankan tugas
F4 Siddiq
H4a sentiasa berkata benar supaya rakyat mempercayai
H4b perlu mendapatkan kepercayaan rakyat
(c) Jelaskan kebaikan kepada negara jika rakyatnya memiliki sifat keperibadian Nabi Muhammad SAW. [8 markah]
F1 Rakyat hidup satu padu
H1a kehidupan aman / harmoni
H1b tiada huru –hara
H1c tidak buruk sangka dan menghormati agama lain
H1d hidup sebagai satu keluarga
F2 Kemajuan ekonomi negara
H2a tiada amalan rasuah / riba
H2b tiada penindasan dalam ekonomi
H2c agihan ekonomi sama rata
H2d golongan miskin terbela
F3 Pentadbiran sistematik
H3a akan mewujudkan politik stabil / negara aman
H3b pentadbiran yang adil / telus
H3c kaedah musyawarah dalam membuat keputusan
H3d tidak guna keadah autokratik / tiada penyalahgunaan kuasa
H3e tiada pilih kasih dalam pentadbiran
BAB 5: PERJANJIAN HUDAIBIYAH*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Nyatakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Hudaibiyah 628M. [2 markah]
F1 Nabi Muhammad (Pihak Islam)
F2 Suhail Bin Amru (Pihak Quraisy makkah)
(a) Mengapakah Kota Makkah dianggap penting kepada orang Islam di Madinah? [2 markah]
F1 Tempat asal Muhajirin
F2 Tempat turunnya wahyu pertama
F3 Tempat letaknya Kaabah
(b) Jelaskan peristiwa-peristiwa yang penting yang membawa kepada Perjanjian Hudaibiyah. [4 markah]
F1 Orang Islam ingin mengerjakan Umrah dan dipersetujui oleh Nabi Muhammad
F2 Kedatangan Orang Islam disekat oleh Quraisy di Hudaibiyah
H Merasakan maruah mereka tercabar / Bimbang dengan kekuatan orang Islam
F3 Uthman bin Affan dihantar sebagai utusan
H untuk menerangkan tujuan kedatangan Orang Islam
F4 Khabar angin mengatakan Uthman dibunuh
F5 Orang Islam berikrar & bersumpah setia (Baiah al-Ridwan)utk membela kematian Uthman
F6 Quraisy bimbang & hantar Suhail bin Amru utk berunding dengan Nabi Muhammad
F7 Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani

(c) Berikut adalah antara syarat Perjanjian Hudaibiyah yang penting.


 Gencatan senjata selama 10 tahun
Bagaimanakah syarat perjanjian ini membantu penyebaran Islam di Tanah Arab? [ 4 markah]

F1 Wujudnya keadaan politik yang stabil


F2 Tiada peperangan antara Islam dan Quraisy
F2 Dakwah Islam dilakukan secara aman
F3 Wujud keadaan harmoni
F4 Tiada ancaman kepada sesiapa
F5 Keselamatan individu dijamin
F6 Dakwah Islamiah dilakukan secara bebas
F7 Ramai pahlawan Quraisy memeluk Islam
F8 Tiada permusuhan antara Quraisy dengan Islam
F9 Menunjukkan Islam mencintai perdamaian
(mana-mana jawapan munasabah)
(c) Mengapakah perjanjian Hudaibiyah dianggap penting dalam sejarah Islam? [4 markah]
F1 Orang Islam berpeluang untuk menunaikan haji pada tahun berikutnya
F2 Memberi kebebasan orang Islam memasuki Makkah
F3 Orang Islam bebas beribadat di Kaabah bila-bila masa
F4 Nabi dapat merangka program dakwah keseluruh Arab secara aman
F5 Bilangan penganut Islam meningkat
F6 Pengislaman tokoh-tokoh spt Khalid al-Walid
F7 Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin unggul
F8 Menunjukkan pengiktirafan orang Quraisy terhadap kerajaan Islam Madinah
F9 Menjadi perintis kearah pembukaan semula kota Makkah

(c) Jelaskan iktibar Perjanjian Hudaibiyah kepada penduduk pelbagai kaum di negara kita. [4 markah]
F1 Kita perlu menghormati agama lain
H dapat hidup harmoni dan sejahtera
F2 Masalah perlu diselesaikan melalui perundingan
H Dapat mengelak pertumpahan darah
F3 Sentiasa mengamalkan cara diplomasi
H seperti bertolak ansur ketika menghadapi masalah
F4 Perlu mematuhi syarat-syarat sesuatu perjanjian
H Dapat jaga kepentingan semua pihak
F5 Perlu mencintai keamanan
H Keamanan membawa kejayaan dan kebahagiaan
F6 Perlu bijak menyelesaikan masalah

(c) Bagaimanakah Perjanjian Hudaibiyah merintis kepada pembukaan semula Kota Makkah pada 630M? [4 markah]

F1 Quraisy melanggar syarat perjanjian Hudaibiyah


H Tidak menghormati hak kebebasan yang diperuntukkan dalam perjanjian
H Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah
H yang memihak kepada Islam

BAB 5: PERJANJIAN AQABAH DAN HIJRAH* (mungkin keluar / mungkin tidak) baca sambil lalu

(a) Nyatakan golongan yang terlibat dalam perjanjian Aqabah.[2 markah]


F1 Kaum Aus
F2 Kaum Khazraj
F3 Nabi Muhammad s.a.w

(a) Nyatakan syarat Perjanjian Aqabah 1. [2 markah]


F1 Beriman kepada Allah & Rasulnya
F2 Tidak melakukan amalan jahiliah
F3 Membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w

(b) Bagaimanakah syarat perjanjian Aqabah Kedua merintis kepada peristiwa hijrah 622M? [4 markah]
F1 Jemput Orang Islam berhijrah ke Madinah
F2 Sediakan tempat tinggal di Madinah
F3 Menjamin keselamatan kepada Nabi dan orang Islam di Madinah
F4 Sanggup mempertahankan Islam
F5 Sanggup bergadai nyawa demi Islam

(c) Pandangan Barat mengatakan peristiwa hijrah merupakan suatu pelarian.


Buktikan pandangan mereka adalah salah. [4 markah]

Pandangan mereka salah kerana, orang Islam dari Makkah dijemput oleh penduduk Madinah. Orang islam juga
disambut dengan rela dan meriah. Seterusnya orang Islam di Madinah diberikan tempat tinggal serta jamin
keselamatan mereka. Bukan macam orang pelarian yang tinggal di khemah pelarian dan mati katak.
Nabi Muhammad pula dilantik menjadi pemimpin di Madinah. Tidak ada dalam sejarah pelarian dilantik menjadi
pemimpin.

(c) Terangkan pembaharuan yang dibuat oleh Nabi Muhammad di Madinah selepas peristiwa Hijrah 622M. [4 markah]

F1 Membentuk negara islam Madinah


H menukarkan nama Yathrib
H dibentuk Piagam Madinah
H Madinah menjadi pusat tamadun Islam
F2 Menyatukan Aus dan Khazraj
H melalui persaudaraan Islam
H diberi gelaran Ansar
H mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin
F3 Menyatupadukan seluruh penduduk Madinah
H yang terdiri daripada pelbagai suku dan agama
H wujud kehidupan harmoni
H dapat menjalankan ekonomi
F4 Membina Masjid al-Nabawi
H pusat ibadat / tempat belajar dan bincang masalah
BAB 6: KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Bagaimanakah Umar al-Khattab dilantik menjadi khalifah [2 markah]

F1 cadangkan satu nama


F2 oleh khalifah terdahulu / Abu Bakar al-Siddiq
F3 kaedah musyawarah

(b) Jelaskan pembaharuan yang dibuat oleh Khalifah Umar al-Khattab semasa pemerintahannya. [4 / 8 markah]
Bidang Politik Bidang Ekonomi Bidang Sosial
F1 Membina terusan dan tali air untuk
F1 Menubuhkan Majlis Syura pertanian F1 Menyediakan tempat pembelajaran di
F2 Membahagikan tanah Arab kepada 10 C Terusan Amirul Mukminin / Empangan masjid
wilayah Abu Musa F2 Memperkenalkan kalender Islam
H Melantik Gabenor untuk mentadbirkan F2 Membuka tanah baru H Berdasarkan tahun hijrah
F3 Menubuhkan pelbagai jabatan F3 Mengusahakan tanah terbiar F3 Menyusun sistem ketenteraan
C Jabatan tentera / Polis / cukai F4 Perkenalkan pelbagai cukai H Tentera tetap dan tentera sukarela
H Diketuai oleh Khatib C Jizyah / Kharaj H Tentera tetap dibayar gaji / pakaian
F4 Jabatan kehakiman pisahkan daripada F5 mendirikan baitulmal seragam
jabatan lain H menguruskan pendapatan / perbelanjaan H Mendirikan markas tentera dan kubu
H Hakim diberi gaji tinggi negara pertahanan
H Untuk mengelak salahlaku

(c) Khalifah Umar al-Khtattab memisahkan Jabatan Kehakiman dari jabatan-jabatan lain.
Pada pandangan anda mengapakah langkah ini penting kepada sesebuah negara? [4 markah]

F1 Mengelak salah laku hakim


F2 Berlaku keadilan
F3 Mengelakkan rasuah
F4 Hakim tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak
F5 Mengukuhkan sistem perundangan negara
F6 Meningkatkan kepercayaan rakyat
F7 Negara aman / politik stabil / keharmonian
[Mana-mana jawapan yang munasabah]

(c)Jelaskan kepentingan penubuhan Majlis Syura ketika pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab.[4 markah]

F1Terdapat kesepakatan
F2 Keputusannya diterima oleh orang ramai
F3 Wujud keadilan dalam membuat keputusan
F4 Unsur demokrasi diamalkan
F5 Perkongsian pendapat / menghormati pendapat ramai
F6 Tiada unsur autokratik / kuasa mutlak
F7 Persetujuan bersama / suara ramai
F8 Tiada amalan pilih kasih
F9 Bersifat adil dan tepat

(c) Terangkan kesan pembaharuan Khalifah Umar al-Khattab kepada negara Islam Madinah. [4 / 8 markah]

F1 Pentadbiran yang sistematik / cekap


H negara yang aman
H politik yang stabil
F2 Wujud keadilan dalam pentadbiran
H dapat sokongan rakyat kepada pemerintah
H meningkatkan kepercayaan rakyat
F3 Kemajuan ekonomi negara
C pertanian
H peningkatan taraf hidup rakyat
F4 Menjaga kebajikan rakyat
H mendirikan tempat pembelajaran di masjid
C pungutan cukai disalurkan kepada pembangunan
F5 Keselamatan negara kukuh
C menyususn sistem ketenteraan
H berjaya mengekalkan kedaulatan negara
H rakyat dapat hidup tanpa rasa takut
[Mana-mana jawapan yang munasabah]

BAB 7: CARA PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA** (mungkin keluar / mungkin tidak ) baca sambil lalu

(a) Sejarawan berpendapat peranan pedagang penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.
Jelaskan pernyataan tersebut. [4 markah]
F1 Pedagang Islam memiliki sifat mahmudah Spt lemah lembut, jujur
F2 Semangat dakwah Islamiah di hati pedagang Islam
F3 Pedagang membawa ulama bersama untuk sebarkan Islam
F4 Hubungan baik pedagang Islam dengan pemerintah. Mereka ini diberi keistimewaan
F5 Pedagang-pedagang Islam diberi jawatan Syahbandar
F6 Syahbandar merupakan pentadbir di pelabuhan
F7 Syahbandar ada sifat amanah & jujur
F8 Wujd perkampungan pedagang Islam
F9 Ianya menjadi pusat perbincangan agama Islam
(b) Berikut adalah antara kerajaan Islam yang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam. [8 markah]

 Melaka
 Acheh
 Demak
 Brunei
Bagaimanakah kerajaan-kerajaan Islam ini menyebarkan Islam di Asia Tenggara?
Melaka
F1 Penaklukan ketika Bendahara Tun Perak spt Siak,Aru dan Kampar di Timur Sumatera
H Kawasan taklukan baru diberi keistimewaan
H Ulama dihantar ke kawasan baru
Johor-Ria
F1 Berusaha menawan Melaka dari Portugis
H kembalikan kegemilangan Melaka .
H Menghalang Melaka menjadi pusat penyebaran Kristian
Demak
F1 Menguasai Majapahit
H Menyebarkan Islam ke seluruh Jawa
Acheh
F1 Acheh digelar Serambi Mekah
H Ketika Iskandar Muda Mahkota Alam Acheh
H Menaungi negeri-negeri kecil di Sumatera Utara
H Menakluk negeri-negeri Tanah Melayu
H supaya Kristian tidak tersebar ke kawasan pedalaman
Brunei
F1 Menjadi pusat perdagangan
H menyebarkan Islam ke selatan Mindanao dan kepulauan Sulu

(c) Islam disebarkan di Asia tenggara tanpa gunakan kekerasan. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. [8 markah]
F1 Melalui perkahwinan Siasah / Politik
H Dalam kalangan kerabat diRaja
H Puteri Melaka dgn raja Siak, Kampar, Pahang
H Negeri mereka ini dislamkan
F2 Perkahwinan biasa
H Pedagang-pedagang Islam & ulama-ulama Islam berkahwin dgn penduduk tempatan
HI slam tersebar di kalangan keluarga tersebut
F3 Peranan Raja dan Bangsawan
H Apabila raja menerima Islam rakyat turut ikut
H Masyarakat Melayu mentaati pemerintah
H Raja pengaruh besar ke atas rakyat
F4 Peranan Mubaligh / Ulama
H Memiliki sifat keperibadian jujur dan lemah lembut
H Peringkat awal mengajar secara tidak formal . Kemudian cara formal : Guna masjid, rumah
H Ulama menjadi penasihat kepada raja dalam Islam dan pentadbiran
H Wali Songo di Jawa mengislamkan seluruh Jawa
F5 Pusat Kebudayaan
H Samudera Pasai menjadi pusat penterjemahan karya Islam dari bahasaArab
H Melaka terdapat Hikayat Amir Hamzah
H Acheh Ulama di Acheh menghasilkan karya Islam
BAB 8: PENGARUH ISLAM DALAM EKONOMI*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Jelaskan kaktor kemajuan perdaganagn di pelabuhan Melaka selepas kedatangan Islam. [4 markah]
F1 Kedudukan Melaka yang strategik seperti di Selat Melaka
F2 Terlindung daripada angin monsun seperti Monsun barat Daya dan Timur laut
F3 Kestabilan politik di Melaka
F4 Pentadbiran yang licin , teratur dan cekap menggalakkan pedagang datang
F5 Pertahanan yang kuat jamin keselamatan pedagang
F6 Jawatan Laksamana untuk menjaga urusan kelautan
F7 Jawatan Syahbandar untuk menguruskan pelabuhan
F8 Tugas nakhoda terdapat dalam Undang-Undang Laut Melaka
F9 Timbangan kati & tahil utk emas dan perak
F10 Timbangan sistem bahara utk rempah ratus
F11 Penggunaan wang logam/ spt emas dan timah dan guna kaedah pertukaran barangan
(b) Jelaskan sistem percukaian dan mata wang di Negeri-Negeri Melayu selepas kedatangan Islam. [8 markah]
Sistem Percukaian
F1 Cukai tetap / cukai import
H Pedagang India & Arab 6%
H Pedagang Jepun & China 5%
F2 Cukai Diraja
H Orang asing dari kepulauan Melayu 3%
H dari tempat lain 6%
F3 Makanan & Beras tidak dikenakan cukai
F4 Tercatat nama Sultan / tarikh Islam / tulisan Jawi / gelaran Islam spt Khalifatul Muslimin
Mata wang
Melaka
F1 Mata wang timah
H bentuk bulat / nilainya 1 kati 8 tahil
Kedah
F1 dari timah
H seekor ayam jantan hinggap atas beberapa cincin
Johor
F1dari emas
H dikenali kupang
Kelantan
F1 dari emas
H dikenali kijang dan ada gambar kijang

(c) Jelaskan kebaikan / keadilan ekonomi Islam. [8 markah]


F1 Mewajibkan membayar zakat
H Membela golongan kurang mampu
H Taburan kekayaan sama rata
F2 Melarang amalan riba
H Dapat mengelak penindasan kepada orang lain
H Dapat menentang unsur pemerasan
H Dapat mengatasi keuntungan melampau
F3 Melarang amalan rasuah
H Akan menggalakkan amalan pilih kasih
H Memudaratkan pembangunan negara
H Rasuah tiada keadilan
F4 Mengelak pembaziran
H Menggalakkan amalan jimat cermat
H menggalakkan kesederhanaan dalam ekonomi
H Berbelanja secara berhemah
(c) Sekiranya anda menjadi seorang peniaga, apakah unsur-unsur Islam yang diterapkan dalam perniagaan anda? [8 markah]
F1 Tidak menipu dalam kuantiti / kualiti
F2 Tidak mementingkan keuntungan melampau
F3 Mementingkan amalan bertimbang rasa
F4 Sentiasa jujur dan amanah dalam urusan jual beli
F5 Tidak akan menjual barang-barang tiruan
F6 Membayar cukai barangan kepada kerajaan
F7 Menjual barangan yang halal
F8 Memabntu fakir miskin
F9 Sentiasa mengamalkan ketelusan dalam perniagaan
F10 Mengikut cara Nabi Muhammad berniaga
BAB 8: PENGARUH ISLAM DALAM PENDIDIKAN*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Nyatakan maksud pendidikan tidak formal. [2 markah]

F1 Berlaku dlm institusi keluarga


F2 Ibu bapa mengajar anak-anak sejak kecil
F3 Pendidikan awal dalam bentuk asuhan
F4 Penekanan pada pengajaran nilai-nilai moral seperti kelakuan dan cara berkawan

(b) Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional menyalurkan pendidikan tidak formal kepada anak-anak mereka? [4 markah]
F1 Melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian
H Dapat mempelajari kemahiran daripada ibu bapa seperti pertukangan, pertanian
F2 Melalui cerita lisan spt cerita binatang & jenaka
H Ada unsur teladan, pengajaran , hiburan
C Contoh Anjing dan Bayang-Bayang . Perlu mengelak sikap tamak
F3 Melalui pantang larang masyarakat
H Jalan bongkok bila lalu dihadapan org lebih tua
F4 Melalui pantun, peribahasa dan teka teki
C Siakap senohong gelama ikan duri bercakap bohong lama-lama mencuri
H perbuatan bohong akan merintis kepada perbuatan mencuri

(c) Mengapakah pendidikan tidak formal perlu diberi penekanan oleh generasi muda hari ini? [ 4 markah]

F1 dapat menerapkan nilai-nilai moral


H1a membentuk sahsiah Individu
C1a menghormati orang lebih tua
H1b memperkukuh jati diri bangsa
H1c dpt mengeratkan silaturahim
H1d mengukuhkan institusi keluarga dengan sifat kasih sayang
F2 Menjelaskan tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat
H2a dapat melahirkan manusia yang seimbang dari segi intelek dengan rohani
C2a seperti saling bekerjasama dan tolong menolong tanpa mengira kaum/ agama
F3 Tidak lupa asal usul bangsa
H3a memelihara identiti bangsa
H3b generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan budaya Barat yang negatif

(c) Mengapakah pendidikan tidak formal kurang diberi tumpuan pada zaman moden ini? [4 markah]

F1 Kesibukan ibu bapa bekerja


F2 Membuat pekerjaan tambahan untuk pendapatan
F3 Mengejar kebendaan pada zaman moden ini
F4 Tumpuan lebih kepada pendidikan formal
F5 Tanggapan pendidiakn tidak formal kurang penting pada zaman ini.
F6 Salah tanggapan tiada nilai ekonomi berbanding pendidikan Formal

(c) Bagaimanakah kedatangan Islam membuka lembaran baru dalam sistem pendidikan masyarakat Melayu. [4 markah]

F1 Islam mewajibkan menuntut ilmu khasnya ilmu Islam


C Al-Quran, Hadis, Fikah
F2 Kemunculan institusi pendidikan formal
C Istana, sekolah pondok, madrasah, masjid dan surau
F3 Kemunculan golongan ulama
F4 Kemunculan kerajaan-kerajaan Islam yang menggalakkan ilmu Islam
C Pemerintah Melaka berminat terhadap ilmu Islam
(mana-mana jawapan yang munasabah)
BAB 9: ZAMAN GELAP*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Nyatakan maksud Zaman Gelap. [2 / 4 marakah]


F1 Zaman kemunduran masyarakat Eropah
F2 Dari segi politik / ekonomi / sosial
F3 Berlaku pada abad ke-5 masihi
F4 Selepas keruntuhan empayar Rom Barat
F5 Berlaku pada Awal Zaman Pertengahan
(b) Terangkan ciri-ciri kehidupan zaman gelap di Eropah. [8 markah]
Aspek Politik
F1 Keruntuhan kuasa pusat
F2 Kemunculan golongan Baron / tuan tanah
F3 Tuan tanah dapatkan perlindungan daripada raja
F4 Tuan tanah perlu bayar cukai dan berkhidmat raja
F5 Politik tidak stabil
F6 Peperangan antara kerajaan kecil

Aspek Ekonomi
F1 Kemerosotan ekonomi / pertanian sara diri
F2 Kegiatan perdagangan merosot / diganggu oleh serangan orang gasar / dikuasai oleh orang Islam
F3 Kehidupan bandar merosot
F4 Penggunaan matawang terhad / amalan sistem barter sahaja

Aspek Sosial
F1 Petani minta perlindungan daripada tuan tanah
F2 Petani perlu membayar cukai kepada tuan tanah
F3 Petani yang tidak mampu bayar cukai perlu menyerahkan tanah kepada tuan tanah
F4 Petani terpaksa menjadi hamba
F5 Gereja Katolik mengongkong masyarakat
F6 Gereja memiliki harta yang banyak
F7 Gereja memberi tumpuan kepada kegiatan agama

(c) Jelaskan kesan zaman gelap kepada kehidupan masyarakat Eropah. [8 markah]

Politik Ekonomi Sosial


F1 Tidak stabil F1 Kemerosotan ekonomi F1 Nyawa terkorban
F2 Negara tidak aman F2 Perdagangan merosot F2 Kemusnahan harta benda
F3 Penumpuan pertanian
F3 Kehidupan huru-hara F3 Tiada perpaduan
F4 Kemerosotan taraf hidup
F4 Tidak harmoni F5 Rakyat hidup miskin F4 Keselamatan tidak terjamin
F5 Peperangan F6 Kemunduran rakyat F5 Hidup dalam ketakutan

(c) Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini boleh mengegekalkan kegemilangan negara kita daripada kemerosotan?

Politik
F1 Perlu mengekalkan kestabilan politik negara
F2 Perlu memelihara keamanan negara
F3 Perlu mengekalkan kehidupan harmoni
Ekonomi
F1 Perlu majukan ekonomi negara
F2 Perlu meningkatkan taraf hidup rakyat
F3 Perlu majukan teknologi
F4 Kurangkan pergantungan kepada ekonomi negara lain
F5 Perlu kreatif dan inovatif / majukan pembangunan dan penyelidikan
Sosial
F1 Perlu menguasai ilmu pengetahuan
F2 Rakyat perlu disiplin dan mematuhi peraturan
F3 Perlu taat kepada raja dan negara
F4 Menghayati Rukun Negara
(mana-mana jawapan munasabah)
BAB 9: RENNAISANCE**** (mungkin keluar) mesti baca
(a) Jelaskan maksud Renaissance [4 markah]
F1 Istilah renaissance berasal dari perkataan Itali
F2 iaitu renisciment
F3 yang bermaksud ‘kelahiran semula’
F4 Penghargaan semula ilmu ketika Rom dan Yunani
F5 Asas zaman ini ialah humanisme
F6 iaitu keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah
(a) Mengapakah Rennaissance muncul di Itali? [4 markah]
F1 Kedudukan strategik yang dikelilingi oleh Laut Medittaranean
F2 Kemuncalan bandar terkenal spt Venice, Milan
F3 Bandar-bandar ini menjadi pusat perdagangan Antarabangsa
F4 Berlaku pertembungan budaya,dan bahasa di bandar ini
F5 Kemunculan pedagang kaya spt keluarga Medici di Florence
F6 Pedagang kaya menjadi patron kepada seniman dan saintis
F7 Paus Rom juga menjadi patron kepada seniman
(b) Terangkan kesan Renaissance kepada masyarakat Eropah. [8 markah]
F1 Kemunculan monarki baru
H1a Kewujudan kerajaan pusat
H1b seperti di Portugal / Sepanyol / England
H1c Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
H1d Kuasa gerejasemakin berkurang
H1e Kuasa golongan bangsawan semakin berkurang
F2 Kemajuan ekonomi
H2a Ekonomi sara diri semakin pupus
H2b Perkembangan aktiviti perdagangan tempatan
H2c Perkembangan perdagangan antarabangsa
F3 Kemajuan dalam ilmu pengetahuan
H3a seperti bidang matematik, geografi, kartografi dan astronomi
H3b perkembangan ilmu sains seperti biologi, fizik, kimia dan perubatan
H3c menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik
F4 Unsur-unsur perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia
H4a manusia lebih bersedia menzahirkan emosi
H4b ditunjukkan dalam muzik, lukisan dan ukiran
H4c memupuk budaya keyakinan diri
F5 Kepentingan manusia bersifat inkuiri
H5a berani meneroka bidang baru
H5b melahirkan ‘manusia Renaissance’
H5c berlaku penjelajahan dan penerokaan
(c) Sikap inkuiri penting untuk kemajuan negara kita . Beri penjelasan anda. [8 markah]
F1 Berlaku penciptaan-penciptaan baru dalam pelbagai bidang
H1a Kemajuan bidang pertanian
C Mencipta benih padi yang bermutu tinggi
H1b meningkatkan produktiviti hasil pertanian
H1c boleh meningkatkan eksport negara dalam bidang pertanian
H1d dapat meningkatkan pendapatan negara kita
F2 Meneroka bidang-bidang baru
H2a Sentiasa mencari idea-idea baru
C meneroka angkasa lepas dan benua Antartika
F3 Perkembangan dalam ilmu pengetahuan
H3a Menambahkan sikap kreativiti dan inovatif rakyat
H3b berlaku kemajuan dalam sains dan teknologi
C penemuan baru dalam bidang perubatan
H3c Malaysia akan mencapai status negara maju
(Mana-mana jawapan munasabah)
(c) Zaman Rennaisance di Eropah boleh dicontohi oleh rakyat di negara kita. Berikan penjelasan anda. [8 markah]
F1 menguasai ilmu pengetahuan F2 Dapat majukan ekonomi negara F3 Perlu wujudkan politik stabil
H1a kahsnya ilmu sains / senibina H2a perdagangan antarabangsa H3a dengan adanya kerajaan pusat
H1b memupuk kreativiti/inovatif H2b meninggalkan saradiri yang kuat
C2a memajukan perindustrian
C1a seperti kimia / biologi H3b dapat wujudkan negara aman
I memupuk sifat bersaing / tidak H2c sistem pungutan cukai berkesan I rakyat hidup harmoni
mudah putus asa I dapat meningkatkan kualiti
Hidup rakyat
BAB 9: REFORMATION* (mungkin keluar / mungkin tidak) baca sambil lalu

(a) Nyatakan maksud Reformation [2 markah]


F1 Berasal daripada perkataan reform
F2 Melaksanakan perubahan terhadap sesuatu
F3 Menghasilkan sesuatu yang lebih baik
F4 Mempunyai kaitan dengan agama Kristian

(a) Nyatakan 2 tokoh reformation. [2 markah]


F1 Martin Luther / Mengemukakan 95 hujah
F2 Zwingli
F3 John Calvin

(b) Mengapakah berlakunya reformation di Eropah? [4 markah]


F1 Kepincangan Gereja Katolik Rom
H1a Gereja Katolik mementingkan pembangunan keduniaan
H1b Ingin menjadikan Rom pusat kekuasaan
F2 Pengamalan rasuah oleh pemimpin gereja
H2a Penguasa gereja Katolik mengamalkan gaya hidup bangsawan
H2b Kehidupan mereka tidak mencerminkan keagamaan
H2c Terlibat dalam penjualan surat Indulgences
F3 Kemajuan Mesin Cetak oleh Johann Guttenberg
H3a Menyebabkan Bible dicetak dengan murah

(c) Terangkan kesan Reformation kepada masyarakat Eropah.[ 4 markah]


F1 Kristian berpecah kepada 2 mazhab
F2 Mazhab Katolik dan Mazhab Protestan
F3 Kuasa gereja merosot
F4 Gereja dicabar secara terbuka
F5 Monarki ingin membebaskan diri dari penguasaan Paus Rom
F6 Negara Eropah berperang mengikut mazhab
F7 Mengakibatkan kemusnahan dan mengorbankan nyawa

(c) Bagaimanakah sikap toleransi dapat mewujudkan masyarakat yang bersatupadu di negara kita? [4 markah]

F1 Membawa kepada sikap menghormati


H1a agama dan budaya orang lain
F2 Akan memiliki sikap terbuka
H2a menerima pandangan orang lain
H2b tidak fikiran sempit
F3 Tidak mempersoalkan isu-isu sensitif
H3a contohnya kedudukan istimewa orang Melayu
H3b dapat mewujudkan kehidupan harmoni
F4 Sentiasa berbincang
H4a tidak mengambil keputusan berburu-buru.
F5 dapat mengelak sikap provokasi terhadap kaum lain
H5a contohnya peristiwa Plaza Low yat baru-baru ini mungkin dapat dielakkan
ANALISIS SOALAN SEJARAH SPM TINGKATAN 5
TOPIK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BAB 1 E S E S E Imperialisme
No: 7 No: 3 No: 8 No: 3 No : 8 ****
Thailand
Penjajahan Nasionalisme Birokrasi Imperiali- Nasiona-
Barat di AT/ Tahap Barat sme/ slogan lisme
**
1 & Tahap 2

BAB 2 E E S E S E Persatuan
No : 7 No: 7 No: 3 No: 9 No: 3 No: 8 Melayu
Penenta- Penenta-ngan Gerakan Akhbar Gerakan C/tgn British ***
ngan Pemimpin Islah Islah diPerak
Pemimpin Tempatan
(Perak/
Pahang)

BAB 3 S E S S Negeri
No : 3 No: 9 No: 4 No: 3 Sembilan
***
Ciri negara Demo- Undang2 Pewarisan KMM
& bangsa krasi Negeri Tubuh
KMM Sembilan Kerajaan
Johor

BAB 4 E E E Malayan
No: 8 No: 8 No : 9 Union
*****
Malaya PTM 1948 Sarawak/ PTM 1948
Union CV.Brooke
**
BAB 5 E S Suruhanya
No: 9 No: 3 Reid
***
Sistem Ahli Pakatan
Murni
PTM 1957
***

BAB 6 E E
No: 10 No: 9
Pemben- Perse- kutuan
tukan Malaysia
Malaysia 1963

BAB 7 E S S E S S Raja
No : 8 No: 3 No: 4 No:10 No: 4 No: 4 Berperlembagaan
*****
Sistem Lagu Negara Konsep Pilihan raya Perlemba- Badan
Raja ku Persekutu-an/ gaan/ Kehakiman/kuasa
Pilihan
Berper- Kerajaan Keluhuran Mahkamah Raya
lembagaan Persekutu-an Perlemba-
* Kerajan gaan
***
Negeri (Rukun Parlimen
negara) ***

BAB 8 S S S E E Rukun Negara


No : 4 No: 3 No: 4 No : 10 No: 10 ****
Ranc. Bahasa SUKMA/ Ranc. Penyata Razak
Malaya Kebang- Sukan Malaysia -Pendidikan
Pertama / saan untuk Pertama/
RIDA perpa- FELDA
duan

BAB 9 E E E E E E E E Dasar Luar


No : 9 No: 9 No: 9 No: 11 No:11 No: 11 No: 11 No: 11 *****
Perang
OIC & NAM
Globalisasi Pertubuh-an Perang Dunia Pertubuh-an Globali-sasi ASEAN PBB/
antara- Pertama Koman-wel
Dunia
Perang di Timur
****
kedua
bangsa (1914-1918)
(1939-1945)
Tengah Globalisasi
(PBB/ NAM /
NNS/
**
OIC)
BAB 1:IMPERIALISME BARAT*** (mungkin keluar) mesti baca
(a) Nyatakan maksud Imperialisme Barat [2 markah]
F1 Dasar meluaskan wilayah dan pengaruh dengan menjajah dan menguasai negara lain
F2 Untuk kepentingan tertentu seperti kepentingan ekonomi dan politik penjajah
F3 Imperialisme moden bermula sejak abad ke -15 apabila kuasa Barat menguasai wilayah-wilayah
di Afrika, Asia dan Amerika Latin
(b) Keperluan bahan mentah merupakan agenda utama dalam melakukan Imperialisme oleh kuasa Barat.
Jelaskan pernyataan tersebut. [4 markah]
Hal ini kerana Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah seperti bijih timah. Kepesatan revolusi perindustrian di
Eropah memerlukan banyak bahan mentah. Contohnya bijih timah untuk mengetin makanan dan getah pula untuk
membuat tayar kenderaan. Asia Tenggara juga iklim yang sesuai untuk tanaman getah. Seterusnya Asia Tenggara
kaya dengan hasil hutan.
(b) Kemajuan dalam pengangkutan dan perhubungan memesatkan kegiatan Imperialisme Barat.
Buktikan kebenran pernyataan tersebut. [4 markah]
Kemajuan pengangkutan seperti kapal wap menyebabkan membawa muatan yang banyak serta mempercepatkan
perjalanan. Juga pengangkutan menjadi lebih selamat berbanding kapal layar. Akhirnya kos pengangkutan menjadi
lebih murah. Selain itu terbinanya terusan Suez juga memendekkan jarak perjalanan antara Barat dengan Timur. Hal
ini membolehkan perjalanan menjadi cepat dan jimatkan kos perjalanan. Kemudahan telegraf pula memudahkan
perhubungan antara Barat dengan Timur. Contohnya Imperislis di Barat memberi arahan kepada pegawainya di
Timur dengan cepat.

(c) Adakah kegiatan Imperialisme membawa kebaikan kepada penduduk tempatan di Asia Tenggara.
Berikan alasan anda untuk menyokong pandangan anda. [ 4 markah]
Keistimewaan Asia Tenggara menarik minat Imperialis Barat.
Tidak. Hal ini kerana Jelaskan pernyataan tersebut.
F1 Kuasa Sultan merosot F1 Keduduk an Asia Tenggara yang strategik
H1a perlu menerima nasihat Residen / residen menguasai pentadbiran H1 Antara perjalanan China dengan India
F2 Kuasa pembesar merosot F2 Menjamin pasaran luas untuk hasil kilang
H2a pembesar tidak boleh memungut cukai / kuasa kehakiman hilang H1 Asia Tenggara penduduk ramai
F3 Terhapus pentadbiran tradisional F3 Asia Tenggara tanah subur
H3a undang-undang Barat gantikan undang-undang setempat H1 Untuk pertanian seperti tanaman getah
F4 Penguasan ekonomi oleh penjajah F4 kaya dengan bahan mentah
H4a bahan mentah di bawa balik ke negara mereka H1 seperti bijih timah / hasil hutan
H4b pembangunan hanya di kawasan yang kaya bahan mentah
H4c penduduk tempatan miskin / mundur / / taraf hidup rendah
F5 Penjajah menyebarkan agama Kristian dan budaya mereka
(c) Bagaimanakah kita boleh membendung kegiatan Imperialisme pada hari ini? [4 markah]
Politik Ekonomi Sosial
F1 Wujudkan politik yang stabil F2 Memajukan ekonomi negara F3 Mengukuhkan perpaduan
H1b mewujudkan keamanan C2a sektor perindustrian negara H3a Tidak mengungkitkan perkara
H1c wujudkan keharmonian hidup H2a supaya tidak bergantung kepada sensitif
H1d sanggu berkorban untuk negara luar C3a seperti kedudukan istimewa orang
negara H2b Peningkatan taraf hidup Melayu / Islam
H1e Sikap cintai negara H2c Kurangkan kadar kemiskinan H3b Mematuhui undang-undang
H1f taat kepada raja dan negara H2d Cipta banyak peluang kerja negara / perlembagaan negara
H1g sokong dasar kerajaan H3c Menghayati Rukun Negara
H3d Sentiasa berdisplin
A : Burma : Kayu jati / penjajah British
B : Thailand : kayu jati / tiada penjajah
A C : IndoChina : penjajah Perancis
D : Tanah Melayu : Bijih timah / penjajah British
B F
E : Indonesia : Bijih timah / penjajah British
C
F : filipina : Kelapa dan tebu / penjajah Sepanyol

D
Mengapakah Asia Tenggara mudah dikuasai oleh
Imperialis Barat. [4 markah]
F1 Tiada pentadbiran yang cekap dan teratur
E F2 Pergaduhan antara pembesar tempatan
F3 Pemimpin mudah terpengaruh dengan janji manis
F4 Kelengkapan senjata tradisionali seperti lembing
F5 Kuasa Barat senjata moden seperti meriam
BAB 1:THAILAND** (mungkin keluar / mungkin tidak) baca sambil lalu F6 Perpaduan penduduk tempatan tidak kukuh
F7 Kuasa Barat menggunakan Slogan untuk menjajah
C Beban Orang Putih oleh British dan Belanda
(a) Namakan raja Thailand yang memperkenalkan sistem birokrasi barat. [2 markah]
F1 Raja Mongkut
F2 Raja Chulalongkorn

(b) Terangkan birokrasi barat yang diperkenalkan oleh raja-raja dalam soalan di atas. [4 markah]
Raja Mongkut
F1 Melantik 80 penasihat Barat
F2 Mengetuai Jabatan & melatih pegawai tempatan
F3 Penasihat kewangan dari Britain
F4 Penasihat pelabuhan dari Britain
F5 Penasihat polis dari Britain
F6 Penasihat Kastam dari Amerika Syarikat
F7 Penasihat ketenteraan dari Perancis
Raja Chulalongkorn
F1 Perkenal Majlis Penasihat Rendah
F2 Majlis Mesyuarat Tertinggi
F3 Kabinet Menteri
F4 Juruaudit dari Britain

(b) Mengapakah raja-raja di Thailand memperkenalkan birokrasi Barat? [4 markah]

Hal ini kerana dapat modenkan pentadbiran negara supaya dapat mengekalkan kedaulatan negara mereka. Selain itu dapat melatih
pegawai-pegawai tempatan supaya pentadbiran negara akan menjadi cekap dan sistematik. Juga pentadbiran negara menjadi licin
dengan mantapkan pentadbiran jabatan-jabatan kerajaan seperti polis dan ketenteraan. Raja-raja juga ingin melahirkan pentadbir-
pentadbir yang terdiri daripada pegawai tempatan.

(c) Jelaskan iktibar birokrasi Barat di Thailand kepada kecemerlangan negara kita. [4 markah]

F1 Perlu memodenkan pentadbiran


F2 Perlu melicinkan pentadbiran / pentadbiran cekap
F3 Perlu berpandangan jauh
F4 Perlu berfikiran terbuka
F5 Perlu kekalkan kemerdekaan
F6 Peka dengan perkembangan luar
F7 Bijak menggunakan kepakaran dari Barat
F8 Negara perlu memiliki pegawai-pegawai terlatih
F9 Pengenalan Raja Berperlembagaan adalah amalan sistem demokrasi

(c) Thailand bebas daripada penjajahan. Buktikan pernyataan tersebut. [ 4 markah]

F1 Pemerintahan raja kekal


F2 Raja berkuasa penuh dalam pentadbiran
F3 Raja bebas membuat keputusan dalam politik dan ekonomi
F4 Menggunakan undang-undang setempat / menolak undang-undang Barat
F5 Penggunaan bahasa tempatan / menjadi bahasa rasmi negara
F6 Budaya tempatan bebas daripada budaya Barat
F7 Pentadbir terdiri daripada orang tempatan
F8 Badan pentadbiran seperti Kabinet Menteri orang tempatan / diketuai oleh raja

(c) Thailand tidak dijajah oleh kuasa asing. Mengapakah nasionalisme tetap berlaku? [4 markah]
F1 Bukan bersifat anti penjajah
Tahap Pertama
F2 Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat raja
F3 Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak
F4 Pendedahan fahaman liberal dan raja berperlembagaan
F5 Kelemahan pentadbiran Raja Vijiravudh
F6 Sikap boros Raja Vijiravudh
F7 Penubuhan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai
Tahap Kedua
F8 Cengkaman ekonomi oleh kapitali s Barat
F9 Cengkaman ekonomi oleh orang Cina

BAB 1:PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA* (mungkin keluar / mungkin tidak) baca sambil lalu

(a) Jelaskan maksud nasionalisme [ 2 markah]


Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan negara dan bangsa. Gerakan membebaskan negara daripada penjajah. Juga
membebaskan cengkaman ekonomi dan budaya asing dari penjajah.
(b) Jelaskan perbezaan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara. [4 markah]

Ciri nasionalisme tahap pertama tidak berorganisasi sedangkan tahap kedua pula lebih berorganisasi. Tahap pertama
memperjuangkan ilmu pengetahuan, taraf hidup dan agama , sedangkan tahap kedua pula menuntut kemerdekaan. Tahap pertama
bersifat sederhana tahap kedua pula bersifat radikal. Tahap pertama mementingkan kesedaran politik dan tahap kedua pula
tindakan politik.

(c) Bagaimanakah kuasa Barat membendung gerakan nasionalisme di Asia Tenggara? [4 markah]
F1 Tangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di Indonesia oleh Belanda
F2 Penjarakan pemimpin
F3 Buang negeri pemimpin seperti Jose Rizal
F4 Menghukum bunuh pemimpin seperti Nguyen Thai Hock di Indo China oleh Perancis
F5 Mengharamkan pertubuhan radikal seperti Parti Nasional Indonesia
F6 Mengharamkan penulisan seperti novel & akhbar
F7 Memecahbelahkan perpaduan pemimpin

Filipina
Tahap Pertama Tahap Kedua
F1 Tokohnya Jose Rizal F1 Penentangan secara radikal
F2 Menulis novel Noli Me Tangare F2 Kemunculan Parti Katipunan
F3 Filipina jadikan wilayah Sepanyol F3 Menyatukan bangsa Filipina & capai
F4 Bangsa Filipina hak sama dengan bangsa Sepanyol kemerdekaan
F5 Menuntut kebebasan bersuara F4 Melancarkan revolusi senjata tetapi gagal
F6 Tubuh Liga Filipina setelah tuntutannya gagal F5 Mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat
F7 Mendesak Sepanyol buat pembaharuan politik / ekonomi / F6 Berjaya mengusir Sepanyol
sosial F7 Berlaku penguasaan Amerika Syarikat di Filipina
F8 Jose Rizal ditangkap / buang negeri /dibunuh F8 Amerika Syarikat benarkan parti politik sederhana

Indonesia
Tahap Pertama Tahap Kedua
F1 Tokohnya Raden Adjeng Kartini F1 Tokohnya Soekarno
F2 Menulis novel Habis Gelap Terbitlah Terang F2 Menuubhkan Parti Nasional
F3 Perjuangkan isu pendidikan kepada kaum wanita F3 Dapat mempengaruhi rakyat Indonesia
F4 Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia F4 Guna cara kekerasan untuk dapat kemerdekaan
F5 Menyampaikan penindasan oleh Belanda F5 Soekarno ditangkap / penjarakan / buang negeri
F6 Kemunculan Pertubuhan Muhamadiayah
F7 Sebarkan Islam yang sebenar
F8 Mengindari ancaman sekularisme Barat
F9 Bina banyak sekolah / klinik / masjid

Burma
Tahap Pertama F1 Berlaku revolusi pelajar
F1 Persatuan Belia Buddha F2 Menuntut penubuhan universiti
F2 Kekalkan tradisi Buddha F3 Saya San seorang sami Buddha
F3 Majukan pendidikan F4 Cetuskan pemberontakan Saya San
F4 Gunakan isu kasut untuk bangkitan nasionalisme F5 Aung San seorang siswah universiti
F6 Menuntut kemerdekaan

BAB 2:PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU*** (mungkin keluar) mesti baca


(a) Nyatakan dua persatuan Melayu yang ditubuhkan pada 1920-an. [ 2 markah]
F1 Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
F2 Kesatuan Melayu Muda (KMM)
F3 Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
F4 Persatuan Negeri Perak
(a) Nyatakan dua tokoh yang terlibat dalam penubuhan persatuan-persatuan Melayu. [2 markah]
F1 Zainal Abdin Bin Ahmad (Zaba)
F2 Ibrahim Haji Yaakob
F3 Mohamad Eunos Abdullah
(b) Mengapakah persatuan-persatuan Melayu ditubuhkan ketika itu? [4 markah]
F1 Memajukan ekonomi orang Melayu
F2 Memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan orang Melayu
F3 Memajukan pendidikan anak-anak Melayu
F4 Mengeratkan persaudaraan orang Melayu
F5 Menentang layanan pilih kasih British
F6 Menggabungkan tenaga intelektual Melayu
(c) Terangkan kejayaan yang dicapai melalui penubuhan Persatuan-Persatuan Melayu ketika ittu. [4 markah
F1 Berjaya majukan pendidikan kepada orang Melayu
F2 Berjaya memperoleh petempatan khas Melayu di Singapura
F3 Berjaya menubuhkan banyak cawangan-cawangan di seluruh negara
F4 Berjaya majukan ekonomi orang Melayu khasnya dalam perniagaan
F5 Dapat mengatasi perasaan kenegerian
F6 Penubuhan UMNO
F7 Menentang Malayan Union

(c) Mengapakah perjuangan sesuatu bangsa melalui persatuan-persatuan lebih berkesan? [4 markah]

F1 Ada kesepakatan
H1a suara yang ramai
C1a banyal idea-idea untuk majukan masyarakat
H1c dapat mengembelingkan tenaga
F2 Dianggotai oleh golongan intelek
C2a seperti guru / penulis akhbar / peguam
H2a membina gerakan yang berwibawa
H3a dapat membentuk matlamat yang jelas
H3c sumber kewangan yang banyak
H3d dapat membentuk organisasi yang kemas
H3e dapat menubuhkan banyak cawangan

Kesatuan Melayu Muda (KMM)

(a) Nyatakan matlamat politik Kesatuan Melayu Muda. [2 markah]


F1 Kerjasama dengan Jepun
F2 Menghalau British dari Tanah Melayu

(a) Nyatakan dua tokoh yang terlibat dalam penubuhan Kesatuan Melayu Muda. [2 markah]
F1. Ibrahim Haji Yaakob
F2 .Sultan Jenain
(b) Terangkan tindakan Kesatuan Melayu Muda untuk mencapai matlamat politiknya. [4 markah]

Antara tindakannya ialah, KMM dijadikan alat propaganda anti British. Seterusnya membeli Warta Malaya dan dijadikan alat
propaganda anti British. Juga menubuhkan tentera semut untuk menentang British. Serta mengelilingi Tanah Melayu untuk
mendapatkan sokongan. Selain itu menubuhkan cawangan meluaskan propaganda menentang British.

(c) Mengapakah Kesatuan Melayu Muda gagal mencapai matlamat poliitknya? [4 markah]

Hal ini kerana pemimpinnya Ibrahim Haji Yaacob ditangkap serta dipenjarakan di Changi Singapura. 150 orang pengikutnya juga
ditangkap. KMM tidak dapat sokongan orang Melayu. Hail ini kerana iannya dianggap pertubuhan radikal. Seterusnya tidak dapat
sokongan daripada pembesar dan sultan. Selain itu tidak dapat sokongan daripada persatuan negeri.

BAB 4: MALAYAN UNION***** ( keluar) mesti baca


(a) British memperkenalkan Malayan Union atas kepentingan sendiri. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. [4 markah]
F1 Ke arah pemerintahan sendiri
F2.Melahirkan pentadbiran licin
F3 Dapat menjimatkan kos pentadbiran. Dengan gabungkan pentadbiran NNS, NNMB & NNMTB
F4 Ingin membentuk `Bangsa Malayan Union’
H4a Supaya golongan pendatang melupakan negara asal
H4b menumpukan taat setia kepada Malayan Union
H4c Dapat memastikan sumber tenaga & pelaburan untuk majukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut
F5 Dapat mengawal kuasa politik orang Melayu
F6 Menjamin penguasaan terhadap ekonomi berterusan
F7 Untuk menghapuskan negara & bangsa Melayu. Hapuskan kuasa raja / hapuskan status peribumi orang Melayu/ keistimewaan
F8 Untuk melemahkan pentadbiran Islam
(a) Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Malayan Union 1946. [4 markah]
F1 Negeri-negeri Melayu Bersekutu ,Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Selat (kecuali Singapura)
disatukan
F2 Wujudnya pentadbiran berpusat
F3 Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas
F4 Gabenor British mengetuai Malayan Union
F5 Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai Ketua Pentadbir
F6 Kewarganegaraan sama rata dgn Prinsip Jus Soli
F7 Sesiapa yang lahir di Tanah Melayu & Singapura layak menjadi rakyat Malayan Union
F8 Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin 10-15 tahun diberi kerakyatan
F9 Raja-raja Melayu menjadi Ahli MRRM
F10 Dibentuk Majlis Eksekutif Malayan Union dan Majlis Undangan Malayan Union
(b) Maklumat berikut berkaitan dengan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union 1946.
 Menyuarakan bantahan melalui akhbar
 Persatuan Melayu menghantar surat bantahan dan telegram ke London
 Demonstrasi di Alor Setar Kedah dan Kota Bahru Kelantan

Mengapakah orang Melayu mengambil tindakan-tindakan tersebut? [8 markah]


F1 Penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu
H1a hanya menjadi Ahli Majlis Raja-raja Melayu Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union tidak
H1b kuasa dalam Islam dan adat istiadat Melayu menggunakan kekerasan. Buktikan kebenaran pernyataan itu.
F2 Raja kehilangan takhta
H2a Raja hilang kredibiliti sebagai ketua orang melayu F1 Menyuarakan bantahan melalui akhbar spt Utusan Melayu
F3 Kedudukan sultan sebagai ketua Islam tergugat F2 Persatuan Melayu menghantar telegram / surat bantahan
H3a zakat dipungut atas nama Gabenor Malayan Union F3 Demonstrasi secara damai di Alor Setar Kedah / Kota Bahru
F4 Pemberian kerakyatan Jus Soli kepada orang dagang F4 Mengadakan kongres dan menubuhkan UMO
H4a mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi F5 Penubuhan UMNO / parti politik sederhana
H4b jumlah orang Melayu akan menjadi kecil F6 Mengadakan rapat umum di bandar-bandar besar
H4c ekonomi orang Melayu akan bertambah mundur F7 Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar
H4d pendidikan orang Melayu mundur F8 Menyatakan bantahan kepada ahli Parlimen British
F5 Kehilangan waris tamadun
H5a spt sistem beraja / Islam / bahasa Melayu / peribumi
F6 Tanah Melayu menjadi status negeri jajahan
H6a Gabenor Malayan Union menjadi ketua negara
(c) Tindakan orang Melayu seperti dalam soalan (9)(b) di atas telah membuahkan hasil.
Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.[8 markah]
F1 Malayan Union berjaya dibubarkan
H1a perkenalkan Persekutuan Tanah Melayu Pengenalan Malayan Union akan mundurkan lagi ekonomi dan
F2 British bersetuju untuk berunding pendidikan orang Melayu.Jelaskan pernyataan tersebut.
H2a dengan UMNO dan Raja-Raja Melayu Ekonomi
F3 Kuasa Raja-Raja Melayu dapat dipulihkan F1 Sukar dapat lesen perniagaan
H3a Diiktiraf sebagai ketua / sultan sebagai ketua negeri F2 Sukar dapat tapak perniagaan di bandar
F4 Kuasa Majlis Raja-Raja Melayu dipulihkan F3 Terhapus tanah simpanan melayu
H4a Berkongsi kuasa dengan Pesuruhjaya Tinggi British F4 Pemilikan syarikat Melayu kurang
F4 Kerakyatan diketatkan kepada orang dagang F5 Pemilikan saham akan kurang
H5a kerakyatan jus soli kepada bukan Melayu digugurkan F6 Perlu bersaing dengan bukan Melayu yang banyak modal
H5b kerakyatan Jus Soli hanya kepada rakyat Raja-Raja Melayu Pendidikan
F5 Status orang Melayu dipulihkan sebagai peribumi F1 Tiada biasiswa dalam melanjutkan pelajaran
H5a diberi kedudukan istimewa F2 Menyukarkan mendapat tempat di Universiti
F3 Jumlah Melayu kurang dalam kursus prefesional
F4 UiTM akan dibuka kepada bukan Melayu
F5 Sekolah Berasrama Penuh tidak lagi milik Melayu
BAB 4: PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Nyatakan dua tokoh Melayu yang terlibat dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. [2 markah]

(i) Dato Onn Jaafar


(ii) Nik Ahmed Kamil
-Sultan Badlishah / Sultan Ibrahim

(a) Nyatakan tuntutan tokoh-tokoh Melayu tersebut kepada British yang kemudiannya dimasukkan
dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. [2 markah]

Antara tuntatanya ialah menoloak semua struktur dan kandungan Malayan Union. Seterusnya menolahk kerakyatan terbuka.
Menuntut dasar perlindungan dipulihkan semula yang akan mengiktiraf kedudukan orang Melayu sebagai peribumi. Seterusnya
minta kedudukan raja-raja Melayu sebagai ketua diiktiraf semula.

(c) Pada pandangan anda, mengapakah pihak British bersetuju dengan tuntutan-tuntutan sepertidalam soalan (3)(b) di atas?
[4 markah]

Hal ini kerana perjuangan orang Melayu bersifat sederhana seperti demonstrasi secara damai. Seterusnya orang Melayu hanya
menuntut rundingan sahaja dan tidak menuntut kemerdekaan.. Hal ini British masih akan berkuasa di Tanah Melayu.
Persetujuan ini juga selaras dengan gesaan Piagam Atlantik 1945. Selain itu British bimbang orang Melayu akan terpengaruh
dengan gerakan radikal di Indonesia.

(c) Mengapakah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan satu kejayaan besar dalam perjuangan orang Melayu?
[4 markah]

Iannya dianggap satu kejayaan kerana kuasa raja Melayu telah dipulihkan semula. Majlis Raja-Raja Melayu setaraf dengan
kedudukan Pesuruhjaya Tinggi British. Seterusnya kerakyatan jus soli kepada bukan Melayu telah digugurkan dan perlindungan
kepada orang Melayu telah dipulihkan dengan ini mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu sebagai peribumi.

(c) Terangkan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 kepada politik tanah air. [4 markah]

F1 Tanah Melayu bukan lagi milik tunggal orang Melayu


F2 Perkongsian Tanah Melayu oleh pelbagai kaum
F3 Pemulihan kuasa Raja-Raja Melayu
F4 Pengenalan sistem Raja Berperlembagaan
F5 Menjadi asas kepada pentadbiran negara
F6 Langkah kea rah berkerajaan sendiri
F7 Ketuanan Melayu diiktiraf semula
F8 Dasar perlindungan Orang Melayu dipulihkan
F9 Agama Islam diakui sebagai agama rasmi

(a) Terangkan faktor pengenalan Persekutuan Jelaskan ciri-ciri / syarat Persekutuan Tanah Melayu 1948. [ 8 markah]
Tanah Melayu 1948 [8 markah]

F1 Ketegasan OM membantah Malayan Union F1 Dibentuk sebuah Persekutuan


F2 Usaha dan peranan Dato Onn Jaafar F2.Dengan menggabungkan II negeri
F3 Perpaduan di kalangan Orang Melayu yang F3.PTM diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
terdiri dari raja & rakyat F4.Perkongsian kuasa antara PJT dengan Majlis
F4 OM berjaya memujuk & mendesak British Raja-raja Melayu pada peringkat Pusat
F5.Wujud senarai Persekutuan & Senarai Negeri
F6.Wujud konsep Raja Berpelembagaan
F7.Dibentuk Majlis Eksekutif Persekutuan & Majlis
Perundangan Persekutuan
F8.Sultan diiktiraf sebagai Ketua Negeri
-untuk hidupkan semula dasar perlindungan
F5 sikap politik OM yang sederhana mendorong
British menerima kehendak mereka
F6 UMNO & Raja-raja Melayu hanya menuntut
rundingan untuk menolak MU
F7 Mereka tidak menuntut kemerdekaan
F7Sokongan bekas pegawai British spt Frank
Swettenham menolak dasar menakluk Tanah
Melayu
F8 Sokongan dari pegawai tinggi British spt sir
Malcom Mac Donald, Sir Edward Gent,
LD Gammans
F9 British bimbang OM akan dipengaruhi oleh
gerakan politik Indonesia yang radikal
F10 Piagam Atlantik 1945 oleh Pertubuhan Bangsa-
bangsa Bersatu tidak menggalakkan penjajahan
baru / Beri latihan berkerajaan sendiri

BAB 5: SURUHANJAYA REID 1956*** (mungkin keluar) mesti baca


(a) Senaraikan dua tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid 1956.[2 markah]
(i) Lord Reid
(ii) Sir Ivor Jennings
-Tuan B.Malik dan Tuan Abdul Hamid
(a) Nyatakan tugas Suruhanjaya Reid 1956. [2 markah]
F1 Menyusun perlembagaan kepada negara yang merdeka
F2 Membincangkan sebuah perlembagaan
(a) Jelaskan latar belakang kepada penubuhan Suruhanjaya Reid. [2 markah]
F1 Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihanraya Majlis Perundangan 1955
F2 Rombongan kemerdekaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman ke London
F3 British bersetuju memberi kemerdekaan kepada Tanah melayu
F4 British telah membentuk satu Suruhanjaya bebas untuk mengkaji perlembagaan
F5 Dibentuk Suruhanjaya Reid 1956
(b) Nyatakan Isu-isu yg menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid untuk membentuk perlembagaan. [4 markah]
F1 Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat
F2 Pemberian kuasa autonomi kpd negeri
F3 Kewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu
F4 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
F5 Agama Islam agama rasmi
F6 Kerakyatan Jus Soli kepada bukan Melayu
F7 Kedudukan raja-raja Melayu
F8 Hak istimewa orang Melayu

(b) Mengapakah Suruhanjya Reid ini dianggap sebagai sebuah suruhanjaya bebas? [4 markah]
Hal ini kerana, suruhanjaya ini dianggotai oleh pelabgai kaum dan dari pelbagai negara seperti England, Australia dan India.
Suruhanjya ini juga menerima pandangan daripada pelbagai pihak seperti Raja-Raja Melayu dan Parti Perikatan. Suruhanjya ini
telah menerima 131 memorundum. Perlembagaan yang dibentuk hasil daripada perbincangan orang Melayu, orang India dan
orang Cina.
(c) Jelaskan kepentingan penubuhan Suruhanjaya Reid kepada perkembangan politik tanah air kita. [4 markah]
Antara kepentingannya ialah, berjaya membentuk sebuah perlembagaan yang membawa kepada kemerdekaan negara.
Perlembagaan yang dibentuk adalah adil dan persetujuan daripada pelbagai kaum. Kedudukan orang Melayu sebagai peribumi
dan kedudukan istimewaan orang Melayu telah diiktiraf sehingga hari ini. Kerakyatan Jus Soli kepada bukan Melayu juga
diterima orang Melayu. Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diteruskan sehingga hari ini.
KANDUNGAN PERJANJIAN KEMERDEKAAN 1957 Kepentingan Perjanjian Kemerdekaan 1957
F1 Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan F1 Dapat membentuk sebuah kerajaan demokrasi
F2 Pemisahan antara kuasa Persekutuan dengan Kuasa Negeri F2 Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan
F3 Wujud Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri F3 Dapat mewujudkan perpaduan antara kaum
F4 Raja Berperlembagaan peringkat negeri dan negara F4 Dapat mewujudkan pakatan murni
F5 Wujud kerakyatan secara kuat kuasa undang-undang,permohonan F5 Keharmonian kaum dapat dicapai
F6 Prinsip Jus Soli kepada bukan Melayu diterima F6 Kemerdekaan negara tanpa pertumpahan darah
F7 Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan F7 Hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara
F8 Agama Islam agama rasmi persekutuan F8 Kemunculan sebuah negara yang merdeka
F9 Bahasa Melayu bahasa kebangsaan F9 Wujud identiti masyarakat yang merdeka
F10 Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen F10 Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan
F11 Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara
F12 Dewan Rakyat dan Dewan Negara dibawah kuasa Parlimen
F13 Menteri Besar menjadi badan pelaksana pentadbiran negeri
F14 Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO
Jelaskan keadilan yang terdapat dalam Perjanjian Kemerdekaan 1957.
F1 Pemisahan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
F2 Konsep Raja Berperlembagaan / tiada lagi kuasa mutlak
F3 YDPA bertindak mengikut perlembagaan
F4 Prinsip kerakyatan jus soli kepada bukan Melayu di terima oleh orang Melayu
F5 Mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu / Melayu sebagai peribumi
F6 Islam agama rasmi persekutuan / agama lain bebas diamalkan
F7 Bahasa Melayu bahasa kebangsaan / bahasa lain bebas diamalkan
F8 Pentadbiran demokrasi berparlimen / kebebasan bersuara / memiliki harta

BAB 5: SISTEM AHLI * (mungkin keluar/ mungkin tidak) baca sambil lalu

(a) Jelaskan latar belakang kepada pengenalan Sistem Ahli 1951. [2 markah]

F1 Idea ini datang dari Dato Onn Jaafar


F2 Dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu
F3 Sir Henry Gurney cadangkan model negara Kenya dan Rhodesia Utara

(a) Nyatakan faktor pengenalan Sistem Ahli 1951. [ 2 markah]

F1 Untuk melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran di Tanah Melayu


F2 Selaras dengan dasar dekolonisasi British
F3 Untuk mengurangkan tekanan dari Parti Komunis Malaya

(b) Jelaskan ciri-ciri Sistem Ahli 1951.[4 markah]

F1 Dibentuk sebuah kabinet bayangan


F2 Mereka dalam kabinet bayangan ini dikenali sebagai ahli
F3 Jumlah ahli seramai 9 orang / 5 penduduk dari Tanah Melayu dan 4 orang British
F4 Perlantikan ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British
F5 Ahli diberi jawatan portfolio

(b) Nyatakan tugas seorang Ahli dalam sistem ini. [4 markah]

F1 Jaga satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan kerajaan


F2 Menguruskan pentadbiran harian jabatan
F3 Cadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya
F4 Bentangkan undang-undang di Majlis Perundangan Persekutuan
F5 Berbincang dengan pegawai kanan British dalam menyediakan undang-undang

(c) Mengapakah Sistem Ahli dianggap penting untuk perkembangan politik tanah air. [4 markah]

F1 Tapak asas melatih orang tempatan ke arah kerajaan sendiri


F2 Memulakan proses perpaduan kaum
H Kerana ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum
F3 Berikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk mentadbir
F4 Asas untuk bakal kemerdekaan negara

(c) Pada pendapat anda, bagaimanakah boleh membuat penambahbaikan kepada Sistem Ahli? [4 markah]

F1 Jumlah ahli perlu diperbanyakkan


F2 Wakil daripada penduduk tempatan perlu dipertingkatkan
F3 Ahli sepatutnya bebas membuat keputusan
F4 Ahli perlu tidak terikat dengan Pesurujaya Tinggi British
F5 Portfolio utama perlu diberi kepada penduduk tempatan
C Portfolio ekonomi dan kewangan
BAB 7: RAJA BERPERLEMBAGAAN*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Nyatakan maksud Raja Berperlembagaan [2 markah]

F1 Yang DiPertuan Agong (YDPA) dan Raja-Raja Melayu bertindak berdasarkan perlembagaan Malaysia
F2 YDPA bertindak atas nasihat Perdana Menteri
F3 YDPA tidak boleh bertindak sendirian kecuali perkara tertentu yang memerlukan budi bicara baginda

(a) Bagaimanakah Raja Berperlembagaan dipilih di negara kita? [2 markah]

F1 Dipilih daripada kalangan 9 Raja-Raja Melayu


F2 Dipilih oleh Majlis Raja-Raja Melayu
F3 Secara bergilir-gilir
F4 Tempoh jawatan 5 tahun

(b) Terangkan bidang tugas Raja Berperlembagaan (YDPA) yang termaktub dalam Perlembagaan Malysia [4 markah]

F1 Sebagai ketua negara


F2 Mengetuai Badan Perundangan, Badan Pelaksana, Badan Kehakiman
F3 Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata
F4 Ketua Agama Islam bagi Melaka, Pulau Pinang Sabah , Sarawak, WPKL, negeri baginda sendiri
F5 Kuasa memanggil & membubarkan Parlimen
F6 Kuasa memanggil Majlis Raja-raja Melayu mengadakan mesyuarat
F7 Melantik Perdana Menteri
F8 Melantik & Melucut jawatan Jemaah Menteri
F9 Melantik Peguam Negara, Ketua Hakim Negara , Pengerusi SPR, Ketua Audit Negara
F10 Mentauliahkan Duta-Duta Negara
F11 Menjaga kedudukan hak istimewa orang Melayu & bumiputera di Sabah & Sarawak
F12 Mengisytiharkan undang-undang Darurat

(c) Jelaskan kepentingan sistem Raja Berperlembagaan di negara kita.[4 markah]

F1 Simbol perpaduan & keutuhan


F2 Lambang kemerdekaan negara
F3 Warisan bangsa dan negara
F4 Identiti negara dan bangsa Melayu
F5 Melindungi kedudukan istimewa orang Melayu
F6 Menjaga kesucian agama islam
F7 Merupakan komponen Parlimen
F8 Melantik ahli-ahli sesebuah badan bebas seperti Pengerusi SPR / Hakim Negara / Peguam Negara

(c) Buktikan anda taat setia kepada raja dan negara.[4 markah]

F1 Menyambut hari keputeraan raja


F2 Berkabung apabila raja mangkat
F3 Menghayati Rukun Negara
F4 Mengenali 9 raja-raja Melayu
F5 Sanggup berkorban untuk negara
F6 Mematuhi undang-undang negara
F7 Menghormati perlembagaan negara
F8 Tidak menukarkan kerakyatan negara
(c) Bagaimanakah sistem Raja Berperlembagaan dapat mengukuhkan perpadun kaum di negara kita.? [4 markah]

Hal ini kerana baginda merupakan ketua negara dan lambang perpaduan rakyat di negara ini. Semua rakyat perlu taat dan setia
kepada raja dan negara seperti yang termaktub dalam Rukun Negara. Hal ini dapat mengelak rusuhan antara kaum. Sistem ini
memberikan keseimbangan kepada pentadbiran negara.
Seterusnya YDPA boleh mengyistiharkan darurart ketika keselamatan rakyat tergugat. Baginda juga jaga kesucian agama Islam
serta memberikan kebebasan kepada agama lain untuk dipraktikkan.

YDPA juga akan melindungi kedudukan istimewa orang Malayu dan bumiputera di Sarawak dan Sabah. Tetapi kepentingan kaum
lain juga terus dilindungi

BAB 7: BADAN PERUNDANGAN** (mungkin keluar / mungkin tidak ) baca sambil lalu

(a) Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebagai komponen Parlimen di negara kita. [4 markah]

Dewan Rakyat Dewan Negara

F1 Merupakan Dewan terpenting F1 Dewan Tertinggi


F2 Ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum F2 Jumlah ahli 69 orang
F3 Seramai 222 Ahli F3 Ahlinya mewakili setiap negeri
F4 Tempoh jawatan 5 tahun F4 40 ahli dilantik oleh YDPA
F5 Umur sekurang kurangnya 21 tahun F5 Mereka ini digelar Senator
F6 Tempoh jawatan 3 tahun
F7 Umur sekurang-kurangnya 30 tahun
F8 Boleh dilantik menjadi Ahli Jemaah Menteri

(b) Terangkan proses meluluskan undang-undang di Parlimen. [8 markah]

F1 Cadangan oleh kementerian


F2 Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara
F3 Bacaan Pertama – baca tajuk rang undang-undang di Dewan Rakyat
F4 Bacaan kedua – rang undang-undang dibahaskan di Dewan Rakyat
F5 Bacaan ketiga – rang undang-undang dibahaskan dan diluluskan di Dewan Rakyat
F6 Setelah diluluskan di Dewan Rakyat dikemukakan ke Dewan Negara
F7 Proses sama di Dewan Rakyat diulangi di Dewan Negara
F8 Undang-undang yang diluluskan di Dewan Negara diserah kepada YDPA
F9 YDPA perkenankan undang-undang tersebut
F10 Akan diwartakan dalam Warta Kerajaan

(c) Malaysia mengamalkan pemerintahan demokrasi berparlimen.


Jelaskan kepentingan pemerintahan ini kepada kesejahteraan rakyat di negara kita. [8 markah]

F1 Wujudnya kestabilan politik


F2 Wujudkan keamanan dan keharmonian hidup
F3 Dapat menjamin kebebasan rakyat
C Rakyat memiliki kebebasan bersuara, memiliki harta, kebebasan beragama
F4 Dapat menjamin hak asasi rakyat
F5 Kebebasan kepada rakyat untuk memilih kerajaan
F6 Rakyat bebas menyertai parti-parti politik
F7 Rakyat bebas memilih kerajaan melalui pilihanraya
F8 Kemakmuran ekonomi dapat dijamin
F9 Perniagaan boleh menjadi milik persendirian
F10 Menjamin hak semua kaum
(mana-mana jawapan munasabah)
BAB 7: PILIHAN RAYA** (mungkin keluar / mungkin tidak ) baca sambil lalu

(a) Nyatakan maksud pilihan raya. [2 markah]

F1 Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah


F2 Samaada untuk peringkat negeri @ persekutuan

(a) Mengapa negara kita mengadakan pilihan raya. [2 markah]

F1 Untuk memilih kerajaan


F2 Untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri
F3 Merupakan amalan Demokrasi Berparlimen

(b) Jelaskan kelayakan seseorang yang ingin bertanding dalam sesuatu pilihan raya di negara kita.[4 markah]

F1 Warganegara Malaysia
F2 Berumur 21.tahun dan ke atas
F3 Mesti bermastautin di Malaysia
F4 Bukan orang gila / Perlu sempurna akal
F5 Bukan orang muflis
F6 Tidak memegang jawatan dlm kerajaan
F7 Tidak pernah sabitkan kesalahan di mahkamah

(c) Buktikan pilihan raya di negara kita dijalankan secara adil. [4 markah]

F1 Suruhanjaya Pilihan Raya merupakan sebuah badan bebas


F2 Yang berdaftar sahaja boleh menjadi pengundi
F3 Calon diberikan peluang untuk berkempen
F4 Pengiraan undi dijalankan secara telus / boleh disaksikan oleh calon
F5 Pengundian sekali sahaja melalui sapu dakwat pada hujung jari
F6 Boleh menyemak daftar pemilih

(c) Jelaskan proses pilihan raya di negara kita. [ 4 markah]

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)


1. Menetapkan tarikh penamaan calon
2. Menetapkan tarikh pengundian
3. Menetapkan tempat pengundian
4. Menetapkan tempat pengiraan undi

Hari Penamaan Calon


5. Penamaan calon akan dijalankan oleh SPR
6. Pelancaran kempen pilihan raya / tempohnya 7 hingga 15 hari

Hari Pengundian
8. Mengedarkan kertas undi yang mengandungi lambang parti calon kepada pengundi
9. Pembuangan undi dijalankan / undi dimasukkan ke dalam peti undi
10. Pengiraan undi dijalankan
11. Pengumuman keputusan / calon yang undi terbanyak diisytiharkan pemenang
BAB 8: RUKUN NEGARA*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Nyatakan matlamat Rukun Negara. [2 markah]

F1 Mengukuhkan perpaduan
F2 Memelihara corak kehidupan demokratik
F3 Mencipta masyarakat adil & progresif
F4 Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan

(b) Jelaskan latar belakang kepada pengenalan Rukun Negara. [4 markah]

F1 Kesan peristiwa 13 Mei 1969


F2 Berlakunya peristiwa rusuhan kaum
F3 Mengancam keamanan, keselamatan negara
F4 MAGERAN,mengambil alih pentadbiran negara
F5 Menubuhkan Majlis Perundingan Negara
F6 Bincangkan isu perpaduan kaum
F7 Mengisytiharkan Rukun Negara pada 31Ogos 1970

(c) Matlamat Rukun Negara berjaya direalisasikan oleh rakyat Malaysia sehingga hari ini.
Jelaskan pernyataan tersebut.[ 4 markah]

F1 Rakyat hidup bersatu padu


H1a kerjasama antara kaum
H1b wujud toleransi antara kaum
H1c masyarakat yang saling menghormati
C1a Rumah terbuka
F2 Corak hidup demokratik terpelihara
H2a rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing
H2b hak asasi rakyat terjamin
C2 a kebebasan berpersatuan/ memiliki harta / kebebasan bersuara
H2c rakyat bebas memilih perwakilan melalui pililhan raya
F3 Lahir masyarakat yang progresif
H3a menguasai ilmu pengetahuan bertunjangkan sains dan teknologi
H3b berjaya melahirkan angkasawan negara pertama
C3b iaitu Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor
H3c mampu bersaing di peringkat antarabangsa
H3d membangunkan sebuah bandaraya pintar / Cyberjaya
H3f mewujudkan Koridor Raya Multimedia
H3g kemajuan sektor perindustrian

(c) Jelaskan kesan sekiranya rakyat tidak menghayati lima prinsip Rukun Negara?

F1 Perpaduan kaum tergugat


H1a Berlaku rusuhan kaum / perselisihan kaum
C1a Insiden Plaza Low Yat
H1b Negara tidak aman / berlaku huru-hara
H1c Politik negara tidak stabil
H1d Tergugat kedaulatan negara
H1e Imej negara tergugat

F2 Ekonomi negara jatuh


H2a Akan wjud perasaan dengki untuk jatuhkan ekonomi kaum lain
H2b Kekurangan pelaburan luar kerana negara huru hara
H2c Industri pelancongan terjejas

F2 Rakyat tidak berdisiplin


H2a Melanggar undang-undang negara
H2b Tidak menghormati perlembagaan negara
C2a seperti mempersoalkan kedudukan istimewa orang Melayu
H2c Tidak menghormati agama / budaya lain

BAB 9: DASAR LUAR MALAYSIA**** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Jelaskan matlamat Dasar Luar Malaysia. [4 markah] (b) Bagaimanakah Dato Seri Mahathir Mohammad
mengukuhkan dasar luar negara pada tahap ketiga.[ 8 markah]
F1 Menjamin keselamatan rakyat & negara
F2 Memelihara kepentingan negara F1 Memberi penekanan kepada ekonomi negara
F3 Mengekalkan kedaulatan negara F2 Menekankan perdagangan antara bangsa
F4 Mengekalkan kesejahteraan antarabangsa F3 Menarik pelaburan asing
F5 Mengekalkan keamanan antarabangsa F4 Mengadakan hubungan erat dengan negara ASEAN
F6 Menggalakkan pembangunan ekonomi negara F5 Memperkenalkan Dasar Pandang Timur
F7 Meluaskan pasaran F6 Kemasukan modal dari Jepun dan Korea Selatan
F8 Dapatkan modal / menarik pelaburan asing F7 Jepun dan Korea Selatan dijadikan model bangunkan negara
(b) Terangkan asas penggubalan dasar luar negara kita. [8 markah] F8 Menerima nilai baik dari Jepun spt etika kerja yang baik
F9 Mengadakan lawatan ke negara-negara spt Afrika Selatan
F1 Faktor Sejarah F10 Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala
H1a Melaka hubungan perdagangan denagn China, Siam dan Arab
F11 Mengadakan hubungan perdagangan dgn negara maju dan
H1b Hubungan Melayu serumpun dgn Indonesia
dunia ketiga
H1c Hubungan dengan negara Komanwel seperti Britain
F11 Perjuangkan isu antarabangsa spt isu Benua Antartika
H1d Pro Barat kerana ancaman Parti Komunis Malaya
F2 Faktor Ekonomi
H2a Malaysia mengamalkan pasaran bebas
H2b Hubungan Britain dengan Amerika Syarikat untuk modal dan pasaran
H2c Dasar pandang ke Timur dengan Jepun dan Korea Selatan untuk modal
F3 Faktor politik
H3a Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain (c) Bagaimanakah dasar berkecuali Malaysia dapat mengelak
H3b Menyokong Palestin berlakunnya konflik antarabangsa? [8 markah]
H3c Menyokong semua resolusi PBB
F4 Faktor Geografi F1 Tidak memihak mana-mana blok dunia
H4a Hubungan dengan negara sempadan Thai, Singapura H1a contoh Blok Kapitalis dan Blok Komunis
H4b Keselamatan serantau ada kesan kepada Malaysia F2 Dasar berbaik-baik dengan semua negara
H2a termasuk negara komunis spt China dan Vietnam
F5 Faktor Demografi H2b semua negara sebagai kawan dan tiada musuh
H5a Hubungan diplomatik dengan negara Islam F3 menganggotai pertubuhan serantau dan antarabangsa
H5b Penduduknya majoriti beragama Islam H3a spt ASEAN, Komanwel
H5c Tiada hubungan dengan Israel H3b semua pertubuhan ini bukan pertubuhan ketenteraan
H5d Menentang Dasar Aparteid kerana Malaysia berbilang kaum F4 Tidak mencampuri urusan negara lain
(c) Ketika pemerintahan Tun Abdul Razak Malaysia melaksanakan H4a ini dapat mengelak permusuhan
dasar berkecuali. F5 Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain
Jelaskan kepentingan dasar berkecuali kepada negara kita. [8 markah] H5a Malaysia ada kedutaan di semua negara kecuali Israel
F6 Menyokong Piagam PBB
F1 Dapat menjamin keselamatan negara kita serta keamanan dunia
H6a untuk mengekalkan keamanan dunia
F2 Dapat mengelak berlakunya perang
F3 Kehidupan manusia sejagat harmoni
F4 Dapat mengelak permusihan dengan negara lain
F5 Dapat mengukuhkan hubungan diplomatik dengan semua negara
F6 Dapat majukan ekonomi negara kita
H6a Dapat menarik pelaburan dari luar
C samaada dari negara komunis atau kapitalis
H6b Dapat meluaskan pasaran
H6c Dapat meningkatkan eksport negara kita
H6d Mudah memperoleh tenaga kerja dari luar seperti Indonesia, Nepal dan Bangladesh
F7 Dapat menyuarakan pendapat secara bebas
H7a Mengutuk serangan Israel terhadap Palestin
H7b Mengkritik dasar Aparteid di Afrika Selatan
(b) Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia
(i) Tahap pertama ketika Tunku Abdul Rahman

F1 Pro Barat yang antikomunis kerana ancaman PKM


F2 Malaysia memerlukan bantuan pertahanan dari negara Komanwel (Britain, Australia, Kanada)
F3 Malaysia menandatangani perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (1956) (AMDA)
F4 British berjanji berikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang mana-mana negara
F5 Dasar berbaik-baik dengan negara jiran kerana
-Konfrontasi dengan Indonesia
-Terputus hubungan dengan Filipina
-Keluarnya Singapura daripada Malaysia
F6 Penubuhan pertubuhan-pertubuhan seperti -ASA , MAPHILINDO , ASEAN
F7 Adakan hubungan ekonomi dengan Britain / kemasukan pelabur dari Britain / pasaran untuk getah dan bijih timah

(ii) Tahap kedua ketika Tun Abdul Razak Bentuk hubungan luar
F1 Malaysia mula mengamalkan Dasar Berkecuali (i) Hubungan Bilateral
F2 Berbaik-baik dengan semua negara F1 Hubungan terus dengan negara tertentu
Faktor Perubahan Dasar Luar Ini F1 Hubungan dengan negara jiran spt Singapura
F3 Kurangnya peranan dimainkan oleh AMDA F3 Hubungan dengan negara maju seperti Britain
F4 Kurangnya pengaruh Britain di Timur
F5 Pergolakan di Vietnam (melibatkan kuasa besar) (ii) Hubungan Multilateral
Usaha melaksanakan dasar berkecuali F1 Hubungan dalam bentuk kumpulan
(i) Mengisytiharkan konsep ZOPFAN F2 Hubungan dalam bentuk pertubuhan
(ii) Hubungan diplomatik dengan negara komunis F3 Contoh : NAM / OIC / Komanwel
(iii) Adakan hubungan diplomatik dengan Vietnam
(iv) Mengatasi masalah pelarian Vietnam

(c) Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda akan mengukuhkan lagi hubungan luar negara kita. [8 markah]
F1 Menghormati kedaulatan negara lain
F2 Menjamin hubungan baik dengan negara jiran
F3 Mengamalkan konsep keamanan sejagat
F4 Menyertai pertubuhan-pertubuhan dunia dan memainkan peranan aktif seperti dalam Komanwel
F5 Mementingkan perundingan apabila wujud masalah antara negara
F6 Jangan mencampuri urusan negara lain / tidak terlibat dengan mana-mana konflik antarabangsa
F7 Adakan kerjasama ekonomi dan sosial dengan negara lain
F8 Beri bantuan ekonomi kepada negara dilanda bencana alam / bantuan kemanusiaan / seperti mangsa tsunami di Acheh
F9 Masalah sempadan atau pertelingkahan dibawa ke Mahkamah Dunia.
F10 Menyokong semua resolusi PBB / menghantar tentera pengaman melalui PBB
F11 Membantu negara-negara miskin yang memerlukan bantuan
F12 Menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa / spt NAM, OIC

(c) Mengapakah dasar luar Malaysia berubah dari masa ke semasa? [8 markah]
F1 Untuk mengekalkan kedaulatan negara
H1a Pro Barat apabila diancam oleh komunis
F2 Sentiasa releven dengan keadaan semasa
H2a Pengaruh Britain berkurangan di Timur maka kurangkan pergantungan
F2 Untuk kepentingan ekonomi negara
H Keperluan pasaran dan modal
H Ketika Tnku Abdul Rahman dengan Amerika Syarikat dan Britain
H Ketika Tun Mahathir Mohammad dengan Jepun dan Korea Selatan
F3 Menjadi keamanan negara
H Ketika ancaman komunis adakan kerjasama dan perjanjian pertahanan dengan Britain
F4 Ingin menjalinkan hubungan baik dengan semua negara
H mengamalkan dasar berkecuali
F5 Mengelakkan permusuhan dengan negara jiran
H Mengatasi krisis pembentukan Malaysia
H menubuhkan ASA / MAPHILINDO / ASEAN
(c) Terangkan kebaikan kepada Malaysia mengadakan hubungan baik dengan negara-negara luar. [ 8 markah]
Politik
F1 Membantu Malaysia mengekalkan kedaulatan negara
H Komanwel membantu ancaman Parti Komunis Malaya dan Konfrantasi Indonesia
H Tiada campur tangan kuasa asing
H Politik negara stabil dan dapat mengekalkan keamanan negara
H Dapat menjamin keselamatan negara
Ekonomi
F1 Kemajuan ekonomi negara
H menggalakkan pelaburan asing / modal asing
H Meluaskan pasaran / meningkatkan produktiviti negara / peningkatan pendapatan negara
H Kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN / contohnya AFTA / pelepasan cukai barangan
H Pinjaman kewangan Bank Dunia / Bank Pembangunan Islam
Sosial
F1 Kemajuan pendidikan
H Penyelidikan dalam pendidikan / contohnya penubuhan RECSAM di Pulau Pinang
H Program pertukaran pelajar
F2 Kerjasama dalam bidang sukan / Sukan SEA, Sukan Komanwel
H Kedudukan Malaysia diiktiraf peringkat antarabangsa
F3 Majukan sektor pelancongan
H Tahun Melawat ASEAN
F4 Mempelajari budaya dan etika kerja
H Melalui Dasar Pandang Timur / etika kerja Jepun

BAB 9: PERTUBUHAN PERSIDANGAN NEGARA-NEGARA ISLAM (OIC)**** (mungkin keluar) mesti baca
(a) Jelaskan matlamat penubuhan OIC [4 markah
F1 Mengekalkan perdamaian antara negara-negara Islam
F2 Menyelesaikan persengketaan negara-negara Islam
F3 Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam
F4 Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam semua bidang
F5 Memastikan tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari
C Masjidil Haram di Kota Makkah
(b) Terangkan sumbangan OIC kepada negara-negara Islam. [8 markah]
F1 Malaysia menjadi perantara menyelesaikan peperangan Iran-Iraq
F2 Malaysia beri sokongan kepada rakyat Palestin untuk dapatkan semula tanah air dari Israel
F3 Malaysia menjadi tuan rumah OIC 1974 dan 2003
F4 Malaysia menganjurkan persidangan menentang pengganas dikalangan negara Islam pada 2002
F5 Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas dikalangan negara Islam dalam perdagangan
F6 Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama
F7 OIC beri bantuan kewangan kepada negara Islam yang kurang maju
C Sudan, Nigeria dan Chad
F8 OIC menubuhkan Bank Pembangunan Islam
H Memberikan perkhidmatan kewangan kepada negara Islam
F9 OIC menghantar pasukan perubatan ke Afghanistan, Bosnia dan Lubanan
F10 Tawaran biasiswa untuk belajar di UIAM
F11 OIC beri bantuan penubuhan UIAM di Malaysia
(c) Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan OIC supaya menjadi pertubuhan yang releven pada masa kini.
[8 markah]
Politik
F1 Perlu memiliki kepimpinan yang berwibawa spt Tun Dr. Mahathir Mohammad
F2 Perlu ada misi dan visi yang jelas
F3 Perlu kerap mengadakan perjumpaan
F4 Perlu bertindak / bukan hanya berbincang sahaja / mengurangkan pergantungkan kepada kuasa Barat
F5 Berani mengambil tindakan negara-negara Islam yang melanggari matlamat OIC
F6 Bertindak ke atas keganasan IS
Ekonomi
F1 Perlu mencari sumber kewangan yang kukuh
F2 Majukan ekonomi negara anggota
F3 Merangkan dasar-dasar ekonomi untuk negara anggota
Sosial
F1 Mengkukuhkan perpaduan negara-negara Islam
F2 Meningkatkan imej negara-negara Islam
F3 Perlu memperjuangkan hak asasi manusia

BAB 9: PERGERAKAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI (mungkin keluar / mungkin tidak) baca sambil lalu

(a) Jelaskan matlamat penubuhan NAM [4 markah]


F1 Untuk mengekalkan keamanan dunia
F2 Tanpa berpihak kepada Blok Barat & Blok Komunis
F3 Mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
F4 Menghormati kedaulatan sesebuah negara
F5 Selesaikan pertelingkahan antara negara melalui perundingan
F6 Menghormati hak asasi manusia
(b) Terangkan peranan NAM dalam mencapai matlamat yang digariskan. [8 markah]
F1 Memperjuangkan Dasar Aparteid di Afrika Selatan
F2 Memperjuangkan Isu benua Antartika / dijadikan warisan dunia
F3 Isu kemajuan ekonomi dan politik negara-negara anggota
F4 Isu serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq
F5 Isu Palestin / Israel menceroboh dan menduduki tanah air Palestin
F6 malaysia menjadi tuan rumah ke-13 pada tahun 2003
F7 Berjaya mendaftarkan dua ahli baru iaitu Timor Leste dan Pulau Catalina
F8 Mencatat penyertaan tertinggi iaitu 63 buah negara
F9 Berjaya menganjurkan mesyuarat tidak rasmi OIC
F10 Mengeluarkan pernyataan bersama tentang kedudukan Palestin / Serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq
F11 Deklarasi Kuala Lumpur’ menekankan usaha untuk menghidupkan kembali NAM

BAB 9: GLOBALISASI*** (mungkin keluar) mesti baca

(a) Jelaskan maksud Globalisasi [ 4 markah]

F1 Perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan


F2 Akibat kepesatan teknologi maklumat
F3 Aspek ekonomi, politik dan sosial yang menyeberangi sempadan
F4 Akibat kemajuan teknologi dunia semakin kecil

(b) Terangkan usaha kerajaan untuk memajukan teknologi maklumat (ICT) di negara kita. [8 markah]

F1 Menyediakan prasaranan ICT


H free wifi secara percuma di kawasan pedalaman
F2 Kurikulum diubahsuai dan dibentuk semula
H Penubuhan makmal komputer disetiap sekolah
H Pelaksanaan kelas Ict dan komputer di sekolah
F3 Memulakan urusan pentadbiran berasaskan ICT
H Urusan atas talian
C e-daftar, e-cukai
F4 Penubuhan sekolah bestari
F5 menganjurkan pameran dan pertandingan ICT
F6 Membina Koridor Raya Multi Media
F7 Memperkenalkan Bestari net
F8 Menambahbaik perkhidmatan atas talian
F9 Rebat cukai pembelian komputer
F10 Meningkatkan penggunaan komputer
F11 Perbelanjaan sebanyak RM 5.2 bilion untuk ICT Dalam RMK 8
F12 Telefor Bimbit percuma kepada guru sekolah

(c) Jelaskan kepentingan teknologi maklumat (ICT kepada kemajuan negara.[8 markah]

F1 Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran


C e-daftar
H Pengurusan menjadi cepat / cekap / jimatkan masa dan jimatkan kos
F2 Kelajuan dalam urusan perdagangan
C e-dagang
F3 Urusan kewangan melalui ATM dan atas talian
C maybank2U
H mempercepatkan urusan bank
F4 Setelit untuk ramalan cuaca
H Penyiaran langsung / penggunaan GPS
H Panduan perjalanan pelayaran seperti Waze
F5 Kemudahan komunikasi
C face book / Twitter /email
F6 Perhubungan menjadi cepat melalui telefon mudahalih / telefon pintar
F7 Penggunaan internet
H Maklumat mudah diperoleh dan cepat

(c) Nyatakan ancaman Teknologi Maklumat (ICT) kepada masyarakat dunia. [8 markah]

F1 Penyebaran maklumat negatif


F2 Maklumat yang tidak ditapis
F3 Mempengaruhi pemikiran awam
F4 Penyebaran pornografi
F5 Gejala penyakit sosial yang sukar dikawal
F6 Berlaku jenayah siber
F7 Ramai menjadi mangsa penipuan
F8 Mudahkan mengintip pertahanan negara
F9 Boleh mengancam keamanan dunia
F10 Pergaduhan / perselisihan faham / prasangka antara kaum
(mana-mana jawapan munasabah)