Anda di halaman 1dari 4

PEDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 SMK BUKIT GARAM 2

JAWAB SEMUA SOALAN

1 Buat lakaran penuh gelangang bola baling beserta ukuran yang tepat.

2 Berapakah Saiz bola baling lelaki (3)

3 Berapakah Saiz bola baling perempuan (2)

4 Berapakah jenis identiti seksual (2)

5 Senaraikan jenis identity seksual.

LELAKI DAN PEREMPUAN

6 Senaraikan jenis orentasi seksual.

HETEROSEKSUAL, HOMOSEKSUAL, BISEKSUAL

1
MEI/2019 PERTENGAHAN TAHUN
PEDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 SMK BUKIT GARAM 2

7 Kenalpasti jenis orentasi seksual berdasarkan gambar dibawah.

Jawapan: BISEKSUAL Jawapan: HOMOSEKSUAL Jawapan: HETEROSEKSUAL

8 Lengkapkan jadual dibawah berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.

A Kecelaruan identity seksual B Kecelaruan orentasi seksual

Contoh kecelaruan Jawapan

Melakukan penukaran jantina A

Pelakuan gay dan lesbian B

Wanita berpakaian menyerupai lelaki A

Mengambil atau menyuntik pil hormone untuk mengubah kejadian asal A

Lelaki yang sudah berkhawin tetapi menyimpan perasaan terhadap kaum sejenis B

9 Tentukan kategori generasi mereka berdasarkan tahun kelahiran.

KATEGORI BABY X Y Z ALPHA

GENERASI BOOMERS

TAHUN LAHIR Sebelum 1965-1980 1981-1994 1995-2010 2011-2025

tahun 1964

2
MEI/2019 PERTENGAHAN TAHUN
PEDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 SMK BUKIT GARAM 2

10 Tentukan kategori generasi mereka berdasarkan umur.

KATEGORI Z BABY BABY X Y ALPHA ALPHA

GENERASI BOOMERS BOOMERS

UMUR Alif En Zaki Puan Siti Encik Zarif Puan Aida Hasya Khairul

7 tahun 70 tahun 68 tahun 37 tahun 33 tahun 4 tahun 2 bulan

11 Isi tempat kosong dengan nama ikatan.

a) SIMPUL MANUK b) IKATAN PENGAIL

c) IKATAB SERAYA d) IKATAN SILANG GUNTING

3
MEI/2019 PERTENGAHAN TAHUN
PEDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 SMK BUKIT GARAM 2

12 Senarikan 3 jenis ikatan yang digunakan pada setiap gajet dibawah.

I. SIMPUL MANUK
II. SILANG GUNTING
III. IKATAN SERONG/IKATAN SERAYA

I. SIMPUL MANUK
II. SILANG GUNTING
III. IKATAN SERONG/IKATAN SERAYA

-TAMAT-

4
MEI/2019 PERTENGAHAN TAHUN