Anda di halaman 1dari 8

SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018

100 METER (LELAKI)


RUMAH
SUKAN 2M (kurang dari 15 saat) 1M (lebih dari 15 saat)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..
SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018
LONTAR PELURU (LELAKI)
RUMAH
SUKAN 2M (lebih dari 5 meter) 1M (kurang dari 5 meter)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..
SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018
LEMPAR CAKERA (LELAKI)
RUMAH
SUKAN 2M (lebih dari 15 meter) 1M (kurang dari 15 meter)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..
SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018
MEREJAM LEMBING (LELAKI)
RUMAH
SUKAN 2M (lebih dari 18 meter) 1M (kurang dari 18 meter)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..
SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018
100 METER (PEREMPUAN)
RUMAH
SUKAN 2M (kurang dari 17 saat) 1M ( lebih dari 17 saat)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..
SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018
LONTAR PELURU (PEREMPUAN)
RUMAH
SUKAN 2M (lebih dari 3 meter) 1M (kurang dari 3 meter)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..
SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018
LEMPAR CAKERA (PEREMPUAN)
RUMAH
SUKAN 2M (lebih dari 10 meter) 1M (kurang dari 10 meter)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..
SUKANTARA SMK BUKIT GARAM II 2018
MEREJAM LEMBING (PEREMPUAN)
RUMAH
SUKAN 2M (lebih dari 10 meter) 1M (kurang dari 10 meter)
GREG

TSUNAMI

HURRICANE

TWISTER

TANDA TANGAN PEGAWAI BERTUGAS

( ) JOHAN:…………………………..